Arne Herløv Petersen.

Af Arne Herløv Petersen

I en fjernsynsudsendelse om kampen for klimaet hed det, at man for fyrre år siden var bange for, at der skulle komme en istid.

Ha ha, hvor var de dumme for fyrre år siden, tænker vi så. Det er jo ikke istid, vi får, men mere og mere varme.

Men faktisk kan vi godt få både varmedød og istid. Når kloden bliver opvarmet, er temperaturstigninger ikke jævnt fordelt. De er størst i Arktis og Antarktis.

Når indlandsisen på Grønland smelter, betyder det, der kommer en masse iskoldt smeltevand ud i Atlanterhavet. Det vil strømme sydpå. Undervejs vil det møde Golfstrømmen og bøje den af, ned mod Afrika.

København ligger på 55 grader nord. På samme breddegrad finder vi Kanairiktok i Labrador. Der er koldt i Labrador. Hvis vi ikke længere har Golfstrømmen til at varme os, bliver der lige så koldt i København som i Labrador. Hvis der bliver så koldt, at sneen ikke når at smelte om sommeren, hober isen sig op år for år. Det er det, man kalder en istid.

Vi kan meget vel få istid i Nordeuropa og samtidig en temperaturstigning i Arktis, der får indlandsisen til at smelte og permafrosten i den sibiriske tundra til at tø. Når tundraen tør, frigives enorme mængder methan, der virker som en langt stærkere drivhusgas end CO2. Så tør indlandsisen over Danmark igen, det bliver varmere. Og varmere. Når temperaturstigningen kommer over et vist punkt, går klimaet i selvsving, og der er ikke nogen, der siger, temperaturstigningerne holder op, når der gror bananer uden for vinduet. De kan fortsætte og fortsætte. Så havene koger væk, så alle levende organismer forsvinder (måske bortset fra rørormene ved de koghede svovlkilder dybt nede i havene). Og så har vi Venus II. For nogle milliarder år siden var Venus en grøn og frodig planet. Nu er der 600 grader varmt, det regner saltsyre og voldsomme orkaner stryger konstant over den koghede ørken. Jorden og Venus er tvillingplaneter – lige store og i udgangspunktet med samme forhold. Venus gik i selvsving, måske følger vi med tre milliarder års forsinkelse efter vores tvillingesøster.

(Arne Herløv Petersen, Langeland, er forfatter).