Arno Kruse.

Af Arno Kruse

Selv om der i forbindelse med akutpakkerne for de dagpengemodtagere, der stod til at miste deres dagpengeret, dukkede nye udtryk og begreber op, var det vel de færreste, der havde fantasi til at forestille sig, at regeringens indførelse af rotationsprincippet var noget, som de selv ville gøre flittigt brug af internt i regeringen. Men de sidste dages tumult hos SF har ført til, at en række fremtrædende medlemmer af regeringspartiet har brugt en helt speciel udgave af rotationsprincippet til at skifte fra SF til Socialdemokraterne.

Den mest opsigtsvækkende rotation stod SF politiske ordfører Jesper Petersen for, da han efter at have diskuteret rotationen med Socialdemokraternes Henrik Sass Larsen meddelte SF’s partiformand Anette Vilhelmsen, at han var kommet til den konklusion, at han var socialdemokrat og ikke SF’er. Jesper Petersens partiforening i Sønderborg, hvor han var opstillet og valgt, kunne så sammen med de vælgere, der havde valgt ham, få informationen gennem de landsdækkende medier.

Umiddelbart forekommer rækkefølgen lidt bemærkelsesværdig, men set i forhold til både mængden og karakteren af de mange andre bemærkelsesværdige hændelser, der er sket i S og SF efter valget den 15. september 2011, føles det egentlig en smule bekymrende, at Jesper Petersens handlinger ikke kan overraske mere, end tilfældet er.

Hvis vi dvæler lidt ved det, som Jesper Petersen har foretaget sig, må det med en stor beklagelse konstateres, at dansk politiks efterhånden mest kendte varemærke er den tiltagende mangel på moral og etik blandt de folkevalgte medlemmer af Folketinget. Moral er defineret som opfattelsen af, hvad der er rigtigt og forkert med hensyn til menneskets handle- og tænkemåde, mens etik er den generelle stillingtagen til, hvad der er korrekt og hæderligt.

Kan det siges at være moralsk acceptabelt, at Jesper Petersen lader sig opstille og vælge som repræsentant for SF i Sønderborg for efterfølgende at meddele, at han er socialdemokrat og ønsker at indgå i den socialdemokratiske folketingsgruppe således, at han beholder både sit medlemskab af Folketinget og det dertil hørende vederlag på ca. ¾ million kroner om året? Lovgivningsmæssigt er der intet til hinder for at gøre det, men i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt det kan anses for rigtigt, korrekt og hæderligt, må svaret absolut være et rungende NEJ!

Havde der været tale om en bilforhandler, der havde solgt en ny Mercedes til en kunde, men som ved leveringen afleverede en Mercedes, der havde kørt 200.000 km, ville forbrugerombudsmanden kunne annullere handelen med henvisning til falsk varedeklaration, men når det drejer sig om vælgere, der har stemt på en SF’er men fået en Socialdemokrat, er det lovligt, og det er kun en appel til hovedpersonens moralske hæderlighed, der kan resultere i, at den pludselig nye socialdemokrat trækker sig og overlader pladsen i Folketinget til en SF’er. Det ville være hæderligt og redeligt over for både de vælgere, der har valgt Jesper Petersen, og over for den partiforening, som uden tvivl har gjort en stor indsats for at få ham valgt. Men sådan er politikere ikke, og der er desværre heller ikke tegn på, at nutidens politikere ønsker at bevæge sig i den retning. Tværtimod.

Udviklingen må siges at være bekymrende, ikke mindst når det tages i betragtning, at landets lovgivere må anses for nogen af de fremmeste rollemodeller for de børn og unge, der i fremtiden skal fungere fordrageligt sammen i det fællesskab, der kaldes det danske samfund.

Det virkede næsten sympatisk, da Hammelev-drengen Jesper Petersen anvendte hele sin charmerende medieerfaring til at fortælle det ganske land, at han virkelig var ked af situationen, ikke mindst i forhold til sine vælgere og sin partiforening, men når det så tages i betragtning, at hans vælgere og partiforening var de sidste, der fik besked gennem medierne, må Jesper Petersens moral siges at være meget, meget lille. Hvis den i det hele taget eksisterer.

(Arno Kruse, Longelse Sand, Langeland, er efterlønner. Han er tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rudkøbing for Arno Kruses Liste. I dag er han medlem af Enhedslisten).