Integrationsrådets svar er faktisk knivskarpt

ANALYSE: Integrationsrådet skulle vel – om nogen – kunne give et klart ja eller nej til politikernes forslag om at nedlægge Hømarkskolen i dens nuværende form. De fleste havde vel egentlig forventet et klart nej. Det kom ikke. Hverken et klart nej. Eller for den sags skyld et klart ja. Det har skabt skuffelse hos nogle. Undren hos andre. Og kritik fra flere sider – bl.a. i debatten her i netavisen.

Lidt svagt er det blevet kaldt, høringssvaret fra Integrationsrådet. En enkelt politiker, løsgængeren Masoum Moradi, har derimod udtrykt glæde over svaret. Rent faktisk er svaret egentlig slet ikke vattet. Og Masoum Moradi og andre politikere kan nemt komme til at glæde sig lidt for hurtigt.

For hvad er Integrationsrådets høringssvar egentlig udtryk for? Det er udtryk for, at rådet helt realistisk regner med, at det går, som flertallet i byrådet vil med forslaget til fremtidens skolevæsen i Svendborg Kommune – uanset, hvad rådet mener om den sag. Skoleplanen er kommet til som et kompromis mellem de fleste af byrådets partier. Og den plan bliver ikke rokket mange millimeter. Uanset de mange høringssvar, som strømmer ind til kommunen. Hvad de fortsat vil gøre en tid endnu. I dag er der lige præcis 10 dage tilbage af høringsperioden – som slutter 28. oktober. Politikerne laver den nye skoleplan af først og fremmest økonomiske grunde. Kompromisset mellem de mange politiske partier er hårfint. Skal der ændres ét sted, så får det konsekvenser et andet sted – og så er det ikke sikkert, at alle forligspartierne længere bakker op.

Så Integrationsrådet har sådan set fornuftigt nok som udgangspunkt for sit høringssvar haft, at Hømarkskolen, som planen foreslår det, bliver lukket som 0.-10 klassesskole. At eleverne fra 0.-6. klasse bliver spredt på en række andre skoler. Og at Hømarkskolen i stedet bliver en 7.-9. klassesskole – for områdets egne børn i den aldersgruppe og for børn i den aldersgruppe, som i dag går på andre skoler. Samt muligvis 10. klasses-skole for alle kommunens 10. klasses-elever. Det er derfor Integrationsrådets høringssvar starter med at sige: ”Vedtages den nye skolestruktur, så vil” Integrationsrådet anbefale… Hvorefter der kommer en række anbefalinger.

Medvirkende, til at Integrationsrådet tager dette udgangspunkt, kan selvfølgelig også være, at der i rådet faktisk sidder tre politikere, som alle står bag skoleplanen. Det er den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen, det er den tidligere Venstre-borgmester Lars Erik Hornemann, og det er Erling Johansen, som godt nok sidder der som repræsentant for det Lokale Beskæftigelsesråd, men som altså også er suppleant til byrådets for Tværsocialisternes Arne Ebsen. De ville næppe kunne gå ind for et høringssvar fra rådet, som sagde nej til lukning af Hømarkskolen. Og for dem, der ikke skulle vide det: I Integrationsrådet sidder der 14 medlemmer. De otte er valgt blandt forskellige etniske grupper. Desuden sidder der to fra byrådet, to fra det Lokale Beskæftigelsesråd, en repræsentant for dagtilbud/skolebestyrelse, en repræsentant fra Svendborg Andels-Boligforening. Se Integrationsrådets medlemmer her.

Men hvis man så lige tager og spærrer øjnene rigtigt op og læser, hvad der står, ja, så er høringssvaret en endog meget kraftig advarsel til byens politikere, om at de meget nemt kommer til at skade integrationen, hvis de vedtager, at de små elever fra Hømark-området skal spredes ud på en række andre skoler – Thurø, Østre og Tved formentlig – i stedet for at gå på deres egen skole i det område, som den danske regering arrogant kalder en ghetto. Det vil sige de store sociale boligområder Skovparken og Byparken. Tilsammen: Hømarken.

Politikerne har – udover sparehensyn – haft et utvivlsomt ærligt formål med at ændre Hømarkskolens karakter. En integrations-hensyn. Den store, moderne skole har i dag et flertal af elever med anden etnisk baggrund end dansk. Af samme grund har der i en årrække været en tendens til, at danske forældre i området har søgt at få deres børn på en anden skole. Elevtallet falder dermed mere og mere på Hømarkskolen – ikke særligt godt, naturligvis, hvis der skal være tilstrækkelig mange tilbud. En ond spiral med andre ord. Men samtidig er der i allerhøjeste grad på netop Hømarkskolen oparbejdet en ekspertise til at tage sig af disse børn – og specielt børn fra svage familier af anden etnisk oprindelse end dansk.

Og det er her, Integrationsrådet sætter fingeren på et ømt punkt. Hvis politikernes ønske om at gavne integrationen skal have mening, så kræver det andet og mere end at sprede børnene på andre skoler – og dermed sprede dem på skoler, hvor de vil gå sammen med flere danske børn. Og det, der kræves, er noget, der koster skejser – det vil sige det, som politikerne først og fremmest går efter at spare. Og så er det, at det begynder at blive svært.

Fem krav opstiller Integrationsrådet til en ny skolestruktur, hvor de yngste elever fra Hømarkskolen skal spredes på andre skoler – anbefalinger, kalder rådet dem. Ressourcekrævende krav. 1. De kompetencer og ressourcer, som i dag findes på Hømarkskolen, skal følge børnene ud på de nye skoler. 2. Den familieklasse, som i dag findes på Hømarkskolen, skal fortsætttes på de nye skoler. 3. Der skal laves transportordninger for de mindste børn til de nye skoler. 4. Den interkulturelle pædagog på Hømarkskolen skal følge børnene på de nye skoler. 5. Der skal etableres fritidstilbud på de nye skoler, så eleverne derfra og de nye fra Hømarken kan være sammen efter skoletid. Læs selv Integrationsrådets argumenter her.

Integrationsrådet siger i høringssvaret: ”Hvis den nye skolestruktur vil tage højde for, hvad vi her peger på, så mener vi, at forslaget vil styrke integrationen i vores kommune”. Underforstået: Hvis den nye skolestruktur ikke tager højde for disse anbefalinger, så vil den skade integrationen. Det var også hvad rådets formand, Nebiye Corap, direkte sagde til Svendborgs NetAvis i sidste uge.

Og så mangler vi altså fra politikerne at få at vide: Vil I opfylde de krav, Integrationsrådet har stillet? Uanset, at det er noget, der koster? Eller – hvad man kan frygte – vil I ikke? I så fald har I Integrationsrådets ord for, at I skader integrationen i Svendborg.