Støjberg: Færre førtidspensioner er jo også mit mål

Tina Petersen.

Ikke et kritisk, endsige ondt ord om Svendborg Kommunes halvering af nye førtidspensioner – ikke fra Venstres beskæftigelsesminister Inger Støjberg i hvert fald. Tværtimod er hun glad for, at Svendborg bidrager til at realisere det, som – siger hun – er hendes eget ”klare mål”, nemlig at ”reducere det meget høje antal tilkendelser af førtidspension”.

Inger Støjberg gav sit skulderklap til Svendborg Kommune, da kommunen og dens Jobcenter for nylig endnu engang var på dagsordenen i Folketingets spørgetid. Det var tredje gang på få måneder. Tidligere har folketingsmedlemmerne Tina Petersen, Dansk Folkeparti, og Line Barfod, Enhedslisten, stillet spørgsmål om Svendborg Kommunes behandling af sygemeldte borgere. Denne gang var det igen Tina Petersen, som også er byrådsmedlem i Svendborg.

Svendborg Kommune har sat Danmarks-rekord ved at halvere antallet af tilkendte førtidspensioner på bare ét år. 127 syge og nedslidte borgere blev sidste år tilkendt en førtidspension. I årene forud var tallet det dobbelte. I 2009 blev 246 borgere tilkendt førtidspension. I 2008 var tallet 274.

Tina Petersen havde stillet følgende spørgsmål til beskæftigelsesminister Inger Støjberg: ”Bekymrer det ikke ministeren, at Svendborg Kommune har fået halveret antallet af borgere, som får tildelt førtidspension, og er ministeren enig i, at det store fald i tildelte førtidspensioner kunne tyde på, at Svendborg Kommune måske ikke agerer i overensstemmelse med reglerne og undlader at give førtidspension til syge borgere, som egentlig er berettigede hertil – set i lyset af, at ingen andre kommuner kan præstere tilsvarende resultater?”

Men nej, det bekymrer ikke Inger Støjberg. Tværtimod synes hun, at det er godt Svendborg Kommune gør, hvad den gør, på førtidspensionsområdet. Ja, hun er lige frem ”glad for” kommunens indsats. Hun siger i sit svar, at det ”tyder” på, ”at Svendborg Kommunes antal af tilkendelser i en årrække har været meget højt”. Og derefter udtrykker hun sin glæde:

”Set i relation til Svendborg Kommunes tidligere høje tilkendelsesniveau er jeg som udgangspunkt glad for, at Svendborg Kommune overvejer, hvordan de kan mindske antallet af nye førtidspensioner. Det er jo også mit klare mål at reducere det meget høje antal tilkendelser af førtidspension, som vi ser i Danmark”.

Inger Støjberg tilføjer: ”Men det er også vigtigt at slå fast, at kommunen selvfølgelig skal tilkende førtidspension, hvis det er dokumenteret, at der ikke er andre muligheder. Der må altså ikke ligge andre overvejelser til grund for et afslag på førtidspension, f.eks. kommunens økonomi eller opfyldelse af en eller anden kommunal målsætning”. Men, siger Inger Støjberg også, ”jeg har som beskæftigelsesminister ingen mulighed for at vurdere eller tage stilling til kommunens konkrete afgørelser”.

Tina Petersen fulgte op ved at sige, at hun sådan set mener, at lovgivningen er god nok, men at man tilsyneladende tolker den strammere i Svendborg end andre steder. ”Her (i Svendborg –red.) går man bare lidt mere end lige til kanten, og det er sådan set det, jeg beder ministeren undersøge”, sagde Tina Petersen og tilføjede om de tidligere års tal for tilkendelser af førtidspension i Svendborg: ”Det kan godt være, at tallet har været højt, men fakta er, at der faktisk ligger dokumentation for, at de her er berettigede til førtidspension”.

Det ændrede ikke ved ministerens holdning. Hun gentog, at det er ”sådan, at Svendborg Kommune jo netop har ligget meget højt med hensyn til antallet af tildeling af førtidspensioner, og derfor synes jeg faktisk, at det er meget fornuftigt, at man fra kommunens side også kigger sig selv i kortene og ser på, om man kan få nedbragt antallet af sager”.

Tina Petersen replicerede ved bl.a. at sige: ”Nu er fakta sådan, at hvis Svendborg Kommune f.eks. har en højere procentdel boende, som faktisk er berettiget til førtidspension, så hjælper det jo ikke noget bare at skære ned. Så er det, fordi det område er mere belastet end andre områder”. Tina Petersen anførte også, at ”faglige læger, altså eksterne læger, giver deres patienter ret, og så kommer der en intern kommunal læge og vurderer og slår det hele til jorden. Det er faktisk der problematikken i mange af de her sager ligger”.

Tina Petersen sluttede: ”Så kan man snakke om procentdelen af borgere. Det er beklageligt, at Svendborg Kommune har så stor en procentdel, det er ærgerligt, men jeg mener, at ministeren bliver nødt til at tage det her alvorligt”.

Tage det så alvorligt, at det skal undersøges, hvad der foregår i Svendborg Kommune – det vil ministeren ikke. For det første vil hun vente – sagde hun – og se årsstatistikken fra Ankestyrelsen. For at se, om tallene fra Svendborg nu også er korrekte. Det er Svendborg Kommune selv har oplyst, der har oplyst disse tal. For det andet gav ministeren sit standardsvar: Hvis borgere er utilfredse med en afgørelse, så kan de jo bare klage.

Se spørgsmål og svar i deres fulde længde her.