Lone Juul Stærmose.

Lone Juul Stærmose.

Af Lone Juul Stærmose, Dansk Folkeparti

KOMMUNALVALG/13: Er vejene i Svendborg Kommune trafiksikre? Nej, det er de ikke!

Trafiksikre veje er nemlig ikke kun for cyklister, det er også for bilister og fodgængere.

For at gøre vejene trafiksikre for alle, kræver det: Vejbane og vejside er fri for huller og med en ordentlig belægning. Belysning. Tydelig stribe afmærkning. Reflekspinde i vejsiderne. Klipning af vejkanter. Ordentlig og korrekt skiltning.

I Svendborg Kommune mener man åbenbart, at den optimale trafiksikkerhed opnås ved at nedsætte hastigheden til 40 og 50 km i timen og etablere tåbelige og overflødige vejbump.

Vejbaner og vejkanter er rigtig mange steder fyldt med huller og revner.

Der, hvor vejene i bedste fald bliver repareret, er det hovsaløsninger med et ´klappehold´ – eller der bliver lagt en ny overflade belægning, som består af små skarpe skærver. Bilerne får spredt disse skærver ud til siderne, hvor cyklister er henvist til at køre, med det resultat, at de enten vælter, punkterer eller får skærver i hovedet.

Da det kun er byerne og de større veje, der har belysning, er det meget vigtigt, at der er tydelig stribe afmærkning, og her taler vi om midterstriber, kantstriber, afmærkning til cykelbaner, indsnævringer og hajtænder.

Over halvdelen af reflekspindene i vejsiderne er enten væk, ødelagte eller ligger ned – sammenlagt med den manglende klipning af vejkanterne og manglende afmærkning bliver det ikke lettere at færdes på landevejene. Det tager mellem tre og fire uger at få udskiftet et ødelagt vejskilt – også når det er et ’farligt vejkryds’ skilt.

Kære Svendborg Kommune, kom nu i gang med at få ordnet disse indlysende trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, før I giver jer i kast med yderligere bump, chikaner og fartbegrænsninger.

(Lone Juul Stærmose, Hesselager, er byrådskandidat for Dansk Folkeparti).