Den tidligere ledelse i GOG slog ikke bare hul i pengekassen. Den pantsatte også Gudmehallerne i jagten på penge til håndbolden. Så nu er der også huller i taget, så det drypper ned i hallerne. Men ingen penge til at reparere det.

Gudmehallerne pantsat for at skaffe millioner

Af Frede Jakobsen

Tophåndbolden forsvandt fra Gudme, da GOG Svendborg TGI A/S tidligere i år blev erklæret konkurs. Tilbage står Gudmehallerne – i en stadig ringere tilstand. For den gamle ledelse brugte pengene på spillere og udlod at vedligeholde hallerne i tilstrækkelig omfang.  Taget f.eks. Det skulle have været repareret – eller udskiftet. Det er utæt. Og det drypper engang imellem ned i hallen. Nu er pengene ikke til at reparere det. Den tidligere ledelse har i jagten på penge pantsat hallerne til et par banker.

Problemet blev ekstra synligt, da den strenge vinter blev afløst af tø. Taget kunne ikke holde vandet ude. Det dryppede ned i hallen. Og problemet kan kun udvikle sig til det værre. Simpelthen, fordi der ikke er brugt penge på den nødvendige vedligeholdelse.

Steffen Larsen, midlertidig direktør i det nye GOG 2010 A/S og næstformand i selskabets bestyrelse bekræfter, at der er problemer med taget. Og at Gudmehallerne er blevet stillet i pant af den tidligere ledelse for lån på omkring fem millioner kroner til GOG.

Kurator er fortsat i gang med at gøre boet op i konkursboet GOG, der blev erklæret konkurs i starten af året – med en gæld i sidste regnskabsår på syv millioner kroner. Gælden blev opgjort til godt 15 millioner kroner. Alene til SKAT var gælden på næsten fem millioner kroner. Dele af den tidligere ledelse risikerer at blive stillet personligt til ansvar – bl.a. fordi direktøren, Arne Buch, brugte penge på trods af et nej fra bestyrelsen, bl.a. til købe af superspilleren Kasper Nielsen til en årsløn på 2,5 millioner kroner.

Det var GOG Svendborg TGI A/S, der reelt ejede Gudmehallerne. Selskabet ejede 22 procent af aktierne, men 74 procent af stemmerne, fordi det ejede alle A-aktier. Seks foreninger ejede oprindeligt hallerne. Men tilbage i 2003 blev de overdraget til GOG, som til gengæld lovede at udbygge dem. Det skete aldrig. Og vedligeholdelse har der heller ikke været nok af. Således, at man nu står med tag-problemer.

Steffen Larsen siger, at den gamle ledelse har ”brugt hallerne som middel til at skaffe penge til håndbolden”. Det er et problem nu, for bankerne vil gerne have deres penge tilbage. Der er bare ingen – med mindre de f.eks. vil kræve Gudmehallerne sat på tvangsauktion. Der er, bekræfter Steffen Larsen, forhandlinger mellem bankerne og det nye selskab om situationen. Men bankerne er i et dilemma – for vil et salg i givet fald overhovedet kunne skaffe dem pengene tilbage? Hvem vil købe en hal på en mark uden for Gudme? Det nye selskab, GOG 2010 A/S, har ikke pengene til det.

Svendborg Kommune er ikke involveret i Gudmehallerne på anden måde end ved at købe rettigheder til et antal timer i hallen til idrætsudøvere. Og da Gudmehallerne således et et privat foretagende har kommunen intet at gøre med vedligeholdelsen, sådan som den har det med de fleste andre sportshaller i kommunen, oplyser fritidschef Peter Larsen.