Flertallet: Fagforeninger ikke for folk på kontanthjælp

Kontanthjælpsmodtagere kan bare melde sig ud af deres fagforening – hvis de vil have lidt ekstra kroner at leve for om måneden. Og det er i øvrigt slet ikke vigtigt for folk på kontanthjælp at være medlem af en fagforening. Det var holdningen tirsdag aften i byrådet hos de borgerlige partier med den konservative Henrik Nielsen og Venstre-manden Lars Erik Hornemann i front – samt hos den tidligere SF’er, nu løsgænger Masoum Moradi. Tilsammen er de et flertal. Dermed kan kommunens Borgerservice fortsætte en årelang praksis, når de beregner, hvad en kontanthjælpsmodtager har til rådighed til at leve for – fagforeningskontingent og efterlønsbidrag er unødvendige udgifter ifølge Borgerservice.

Fronterne var trukket skarp op under byrådets debat, der var foranlediget af et forslag fra Enhedslistens Jesper Kiel. Han havde foreslået byrådet at vedtage følgende: ”Svendborg byråd betragter medlemskab af fagforening, a-kasse og betaling af efterlønsbidrag som naturlige og nødvendige udgifter i forbindelse med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og have haft tilknytning til arbejdsmarkedet. Svendborg byråd forventer, at administrationen i Svendborg kommune tager det som udgangspunkt, når der skal foretages individuelle vurderinger af borgernes rådighedsbeløb, når der ydes kontanthjælp og anden hjælp til borgerne”.

Jesper Kiel havde rejst sagen i byrådet på baggrund af netavisens afsløring af, at kommunen i årevis har nægtet at anerkende de to ting som nødvendige udgifter. Konkret omtalte netavisen en sag, hvor en borger, Jane Nielsen, ikke kunne få anerkendt fagforeningskontingent og efterlønsbidrag som nødvendige udgifter. Når hun selv skulle betale de to ting af kontanthjælpen, så ville hun have 45 kroner om dagen at leve for. Hvis hun stoppede to betalinger – som Borgerservice indirekte opfordrede til – så ville hun have 28 kroner mere at leve for om dagen.

Kommunens Borgerservice – til at begynde med ivrigt bakket op af socialdemokraten Grete Schødts – har forsvaret sig med, at de to udgifter ifølge loven skal betragtes som unødvendige udgifter. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har imidlertid nu slået fast, at det er op til kommunerne selv at afgøre. På den baggrund har fagforeningerne i Svendborg lagt pres på det røde flertal i byrådet for at få ændret linjen.

Men det røde flertal var ikke noget rødt flertal – da byrådet tirsdag skulle behandle forslaget fra Jesper Kiel. På Socialdemokraternes vegne foreslog Grete Schødts at afvise Jesper Kiels forslag – og i stedet beslutte at sende sagen i fagudvalget, Erhvervsudvalget. Med en anbefaling fra hende og S om at ændre kommunens linje. Efter en lang debat accepterede Jesper Kiel dette forslag – og trak derfor sit eget.

Venstres Lars Erik Hornemann insisterede imidlertid på, at begge forslag skulle til afstemning – og meddelte, at Venstre i øvrigt ville stemme imod dem begge. Sådan blev det. Forslaget fra socialdemokraten Grete Schødts om at sende sagen til behandling i Erhvervsudvalget blev stemt ned med 15 stemmer imod 14. Det var Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Masoum Moradi, der stemte nej.

Ved den efterfølgende afstemning om Jesper Kiels forslag voksede nej-flertallet fra 15 til 16, fordi også Arne Ebsen, Tværsocialisterne, stemte nej. Derfor var der kun 13 stemmer for Jesper Kiels forslag. Udover ham selv var det Socialdemokraterne og SF.

Efter byrådsmødet forklarede Arne Ebsen sin overraskende stemme med, at det var useriøst af S og SF først at afvise at behandle Jesper Kiels forslag men til gengæld anbefale og stemme for at sende sagen i udvalg – og derefter alligevel stemme for Jesper Kiels forslag.

Sagen om fagforeningskontingent og efterlønsbidrag – om det er nødvendige eller unødvendige udgifter for kontanthjælpsmodtagere – kan godt bringes op til politisk behandling i Erhvervsudvalget trods byrådets afgørelse tirsdag. I udvalget består flertallet af politikere, som tirsdag gik ind for at anerkende fagforeningskontingent og efterlønsbidrag som nødvendige udgifter for kontanthjælpsmodtagere. Flertallet består af tre socialdemokrater. Udvalget består derudover af en konservativ og en Venstre-mand. De vil i givet fald kunne kræve en beslutning i Erhvervsudvalget sendt til videre behandling i byrådet. Og der vil den i givet fald blive lavet om – for byrådet slog tirsdag endegyldigt fast, at Svendborg Kommunes Borgerservice ikke skal betragte fagforningskontingent og efterlønsbidrag som nødvendige udgifter for folk på kontanthjælp. Det vedtog Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Masoum Moradi.