Hun er havnet i sit livs værste mareridt

Mai-Britt Nikolajsen.

SYGE I KLEMME (8): Tilværelsen smuldrer for hende. Det har været undervejs længe. Men det går stærkt nu. Hun er ked af det, bange – på egne og familiens vegne. Angst for, hvad der skal blive af dem alle sammen. Desperat engang imellem – ”jeg havde planlagt at tage livet af mig selv, men når jeg så tænkte på mine døtre og min mand, så kunne jeg ikke”, siger hun. Hun kan ikke se nogen vej ud af mareridtet. Tre år med utallige undersøgelser og masser af forskellige behandlinger – uden at hun er blevet rask. Økonomisk har kommunen nu lukket de fleste døre og truer med at lukke den sidste – døren til førtidspension. Jobcentret har indstillet, at Pensionsudvalget skal sige nej til at give 49-årige Mai-Britt Nikolajsen førtidspension.

På det kommunale Jobcenter vil man nemlig ikke udelukke, at der måske engang kan findes en lille rest af arbejdsevne hos Mai-Britt Nikolajsen, så hun kan komme ud på arbejdsmarkedet igen og forsørge sig selv. Godt nok siger de mange lægeerklæringer i hendes sag mest det modsatte – om hendes kroniske psykosomatiske smerter. Men de få linjer i erklæringerne, der kan tolkes til fordel for kommunens intensive forsøg på at spare penge ved at nedbringe antallet af førtidspensionister, er dem, Jobcentret klynger sig til. Hun kan muligvis få det bedre ved fortsat behandling, har en psykolog vurderet, men det forudsætter ifølge samme psykolog, at hun får den ”nødvendige ro og støtte omkring sig, hvilket også omfatter arbejdsmæssigt og økonomisk”. Det er det modsatte, Jobcentret har gjort ved først at stoppe udbetalingen af sygedagpenge 1. juni og nu ved at afvise hendes ønske om førtidspension.

For bare fire måneder siden stoppede kommunen sygedagpengene til Mai-Britt Nikolajsen bl.a. med begrundelsen, at ”vi finder ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at iværksætte yderligere foranstaltninger for at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet”, ”vi finder ikke grundlag for at iværksætte revalidering”, ”vi finder ligeledes ikke grundlag for at etablere et fleksjob”, ”endelig vurderer vi, at der ikke er grundlag for at indstille til påbegyndelse af sag om førtidspension”. Sådan lød begrundelserne i maj for at stoppe sygedagpengene fra 1. juni.

Sammen med sin fagforening, 3F, søgte Mai-Britt Nikolajsen derefter om førtidspension. Hvorefter Jobcentret i indstillingen til kommunens Pensionsudvalg pludselig (30. september) mener det modsatte af, hvad det mente i maj: At det er muligt at få Mai-Britt Nikolajsen tilbage på arbejdsmarkedet: ”Det skønnes, at der aktuelt er mulighed for arbejdsprøvning, og det kan ikke udelukkes, at der er mulighed for aktivering, revalidering eller beskæftigelse i fleksjob, således at MBN (Mai-Britt Nikolajsen – red.) kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde fremadrettet. Der indstilles derfor til afslag på påbegyndelse af pensionssag”.

De erklæringer om Mai-Britt Nikolajsen fra specialister – læge, psykolog, psykiater – som Jobcentret har vurderet sagen på, har sagt det samme i maj, da sygedagpengene blev stoppet, og nu i september, hvor Jobcentret siger nej til førtidspension. De har først og fremmest sagt, at det er meget tvivlsomt, at hun kan komme tilbage på arbejdsmarkledet. Når Jobcentret imidlertid vælger at skønne, at der er muligheder og ikke vil udelukke tilbagevenden til arbejdsmarkedet, så sker det på baggrund af nogle linjer i en erklæring fra overlæge og speciallæge i psykiatri, Claus Refshammer. Overlægen fastslår godt nok, at Mai-Britt Nikolajsen (MBN) har ”været ganske langvarigt funktionsreduceret”. Og han ”vil ikke forvente, at de skitserede behandlingsforslag vil have nogen afgørende effekt i forhold til MBN’s funktions-/erhvervsevne”. Men han tilføjer – nærmest, fremgår det, for det tilfældes skyld, at kommunen måske vil have hende arbejdsprøvet, at man så skal tage alvorligt hensyn til hendes situation, fordi, som han skriver, hendes ”erhvervsevne kan være varigt omfattende reduceret”. Psykiateren skriver videre, at ”MBN kan igen forsøges funktionsafklaret i trygge, rolige og forudsigelige arbejdsfunktioner på en lille arbejdsplads med ganske få, faste personer”. Det er det, Jobcentret griber fat i. Og det bliver i Jobcentrets udlægning lige strammet til ”psykiateren finder intet til hinder for iværksættelse af arbejdsprøvning ’med trygge, rolige, og forudsigelige arbejdsfunktioner på en lille arbejdsplads med ganske få faste personer’”. Hvor psykiateren altså reelt siger, at hvis hun skal arbejdsprøves igen, så skal det sker under disse bestemte forhold, så strammer Jobcentret det til, at psykiateren siger, at der intet er til hinder for at arbejdsprøve hende, bortset altså fra at det skal ske under nogle bestemte forhold.

Både denne psykiater og andre specialister, som har været inde over sagen, har taget udgangspunkt i Mai-Britt Nikolajsen eget ønske om at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet. Men ikke desto mindre siger f.eks. psykolog Christine Lund i en erklæring 25. maj: ”Da MN’s mave- og rygsmerter medfører tilbagefald i forhold til MN’s psykiske funktionsniveau, og da det fortsat ikke er muligt at finde en somatisk årsag til og behandling af smerterne, er min vurdering derfor, at MN sandsynligvis ikke vil være i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet”. Og hendes egen læge, Henrik Lund, siger i den foreløbigt sidste (2. juni)  af mange erklæringer, han har lavet til Jobcentret: ”Jeg mener som Mai-Britt Nikolajsens læge, at hun er for syg til at arbejde og bør indstilles til pension”, fordi ”jeg har været i kontakt med overlæge på psykiatrisk afdeling, Britt Juul, vedr. Mai-Britt Nikolajsen. Man mener ikke, det er muligt at tilføre yderligere til behandlingen af Mai-Britt Nikolajsen, og er også af den opfattelse, at hun ikke er i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet”.

For Mai-Britt Nikolajsen selv og for hendes fagforening, 3F, hopper kæden helt af, når kommunen for fire måneder siden som argument for at stoppe sygedagpengene siger, at der ikke er mere at vurdere, der er ikke flere muligheder, og når samme kommune så i dag, som argument for at sige nej til førtidspension siger, at der alligevel er flere muligheder gennem arbejdsprøvning. Ovenikøbet er det sådan, at det kommunale Jobcenter ikke selv på noget tidspunkt under hendes sygdom har sendt hende i arbejdsprøvning. Hun arbejdede som ufaglært på industrivirksomheden Contex indtil maj 2007, hvor hun blev fyret på grund af for meget sygdom. Fra det tidspunkt fik hun sygedagpenge. Men intet skete fra Jobcentrets side i to år. Det var hende selv, som pressede på for en afklaring, det var hende selv, der i november sidste år ville i arbejdsprøvning, og det var hende selv, der fandt et sted at blive arbejdsprøvet – hos den lokale købmand. Det gik galt efter fem uger, hvor ingen fra Jobcentret havde været på arbejdspladsen for at se på arbejdsprøvningen. Hun måtte sygemelde sig. Arbejdsprøvningen blev afbrudt.

Tårerne står på spring, når Mai-Britt Nikolajsen fortæller om det at være havnet i en situation, som hun aldrig havde drømt om. Hun har altid arbejdet. Det samme har hendes mand, som er tømrer. ”Jeg har aldrig nasset på samfundet. Det har jeg været for stolt til. Der er flere, der har spurgt, hvorfor jeg dog ikke bare i forløbet har raskmeldt mig, så jeg ville kunne få arbejdsløshedsdagpenge i en periode, og så sygemeldt mig igen. Den slags ligger mig fjernt. Det kan jeg bare ikke, for det ville jo ikke være rigtigt”, siger hun.

Hendes – og familiens – sociale og økonomiske situation er nu blevet præcis så meget mere usikker, som psykolog Christine Lund har advaret om kan have negativ betydning for hendes fysiske og psykiske tilstand.

”Jeg kan ikke holde ud at tænke på, hvad det her kan føre til, og hvad jeg er skyld i, at der sker for familien. Jeg ved godt, at det ikke er min skyld, men sådan tænker jeg alligevel”, siger hun ved tanken om, at de må sælge det lille hus, der ligger smukt ud til vandet yderst på Grasten på Thurø. Et hus, som har været i familiens eje i flere generationer – det blev bygget af hendes mands morfar.

Da kommunen smækkede sygedagpenge-kassen i, blev det helt umuligt for familien at få økonomien til at hænge sammen. De gik i banken og fik omlagt nogle lån i huset. Det var helt nødvendigt for at få det til at hænge nogenlunde sammen – bl.a. med udgifter til en datter på efterskole. Men dermed, og fordi hendes mand har en almindelig lønmodtager-indtægt, blev der også lukket for muligheden for at få kontanthjælp hos kommunen. ”Vi har jo ikke fået flere penge. Vi har fået mere gæld for at få det til at hænge sammen. Men så kan jeg ikke få kontanthjælp”, siger Mai-Britt Nikolajsen opgivende og fortæller, hvordan en sagsbehandler sagde til hende, at kunne de ikke få økonomien til at hænge sammen, så kunne de jo sælge familiens bil. ”Ærligt talt, hvordan skulle min mand så komme på arbejde inde i Svendborg? Den første bus herude fra går en halv time efter, at han skal møde på arbejde”, siger Mai-Britt Nikolajsen, der tager sig til hovedet over, at nogen overhovedet kan finde på at komme med sådan et råd.

Jobcentret sendte den såkaldte ressourceprofil om førtidspension til partshøring hos Mai-Britt Nikolajsen – altså Jobcentrets indstilling til pensionsudvalget om ikke at give hende førtidspension. Ressourceprofilen, en meget omfattende sag, er dateret 30. september. Men Mai-Britt Nikolajsen modtog den først med posten – siger hun selv – den 5. oktober. Dermed var der reelt én dag til at svare på den. Jobcentret havde nemlig sat sidste frist for kommentarer til den 7. oktober. Det er hun vred over – men egentlig ikke forbavset. Ikke efter at have mødt et system, som hun altid har troet ville hjælpe, når et menneske kom i en vanskelig situation, sådan som hun selv er kommet det. Det blev hun længe ved med at tro på, det ville. Eller håbe på. ”Det var også derfor, jeg først sent gik til min fagforening for at få hjælp i sagen. Det ærgrer mig i dag, at jeg ventede så længe med det. Jeg troede ikke, det var nødvendigt, når man havde med kommunen at gøre. Det er det, desværre”, siger May-Britt Nikolajsen, mens hun nu venter på, hvad der kommer ud af en ny protest fra fagforeningen til kommunen – inden kommunens Pensionsudvalg træffer en afgørelse.

Læs også ”Chok-tal: Antallet af førtidspensioner halveret” 27. september, ”Han skal nu arbejdsprøves for tredje gang” 28. september, ”Bisidder anklager: Kommunalt kvaksalveri” 29. september, ”Læge: Stå frem med jeres sager” 30. september, ”Skarpe skud fra læge: Råheden synes at brede sig” 1. oktober, ”Grete Schødts enig med Inger Støjberg” 2. oktober, ”Kassen smækket i med dags varsel” 4. oktober, ”Kørt rundt i systemet i to år på forkert erklæring” 6. oktober.