Arno Kruse.

Arno Kruse.

Af Arno Kruse

Når beskæftigelsesminister Mette Frederiksen forsøger at fremstille de forringelser over for de langtidssyge mennesker, som regeringen nu har vedtaget at gennemføre sammen med Joachim B. Olsen og alle de andre borgerlige partier, så får jeg myrekryb.

I fuld alvor påstår Mette Frederiksen og Joachim B. Olsen, at man “hjælper” de langtidssyge ved at sætte sygedagpengeperioden ned fra 12 måneder til 5 måneder. Denne “hjælp” giver staten en besparelse på 380 millioner kroner.

Jeg vil påstå, at det er en lodret løgn, at man hjælper langtidssyge mennesker økonomisk ved at tage 380 millioner kroner fra dem.

Og jeg vil påstå, at det er en lodret løgn, at man nu vil forbedre indsatsen over for de langtidssyge borgere, for den beslutning traf et flertal i Folketinget allerede i 1998, hvor Retssikkerhedsloven trådte i kraft den 1. juli med følgende indhold i § 6:

“Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunen og amtskommunen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt.”

De langtidssyge borgere har med andre ord haft et retskrav siden den 1. juli 1998 på det, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Joachim B. Olsen nu er blevet enige om at indføre som noget nyt.

Jeg er efterhånden så træt af hele tiden at skulle fyldes med løgn og latin, hver gang regeringen sammen med de borgerlige partier vil foretage besparelser over for de grupper i det danske samfund, som har de absolut dårligste levevilkår.

Men jeg forstår da bedre og bedre, hvorfor jeg forlod Socialdemokraterne, og hvorfor jeg valgte Enhedslisten og ikke SF som mit nye politiske ståsted.

Socialdemokraterne er sammen med SF blevet asociale partier, der efterhånden har overhalet Venstre højre om.

Det er ganske enkelt skammeligt!

(Arno Kruse, Longelse Sand, Langeland, er folkepensionist. Han er tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rudkøbing for Arno Kruses Liste. I dag er han medlem af Enhedslisten).