Heller ikke denne gang lykkedes det Niels Chr. Nielsen at komme med i Helle Thornings gruppe.Trine Bramsen blev valgt som ny kandidat. Hun var på Anstændighedens Plads længe før valget. Og hun var der igen i lørdags.

Trine Bramsen blev valgt som ny kandidat. Hun var på Anstændighedens Plads længe før valget. Og hun var der igen i lørdags.

 

Han gjorde, hvad han kunne, Niels Chr. Nielsen. Han knoklede. Og det har han gjort i årevis. Men det lykkedes heller ikke denne gang. For tredje gang var han Socialdemokraternes folketingskandidat i Svendborgkredsen – en sikker socialdemokratisk kreds, indtil han stillede op første gang ved valget i 2005. Uden at blive valgt.

Det blev Niels Chr. Nielsen heller ikke ved folketingsvalget i 2007 – valgt altså. Og det blev han så heller ikke ved valget for godt en uge siden. Det var ellers ventet. Og det var tæt på. Men ikke tæt nok. Siden 2005 har det største parti i Svendborg således ikke haft et folketingsmedlem. Det er seks år. Seks frustrerende år for et parti, som – så længe nogen kan huske – havde haft et folketingsmedlem valgt her. Nu kan det blive til 10 år for det parti, som – med få afbrydelser – har regeret Svendborg i en menneskealder eller mere.

Hvorfor blev han ikke valgt denne gang? Hvorfor var tredje gang ikke lykkens gang? Hvorfor gik det galt igen, selv om Socialdemokratiet i Svendborg – igen – gik frem? I modsætning til landsresultatet i øvrigt.

Kun 338 personlige stemmer mere – og Niels Chr. Nielsen ville have været folketingsmedlem nu. Så ville han have snuppet det femte fynske S-mandat fra Julie Skovsby. Han fik faktisk 3.622 personlige stemmer. Ved forrige valg fik han 3.184. Så han gik frem, ja, men bare ikke nok. Og slet ikke nok på hjemmebanen – Svendborg.

HANS EGEN SKYLD – ELLER?

Der er socialdemokrater, der siger, at den tidligere HK-formand Niels Chr. Nielsen aldrig skulle have været folketingskandidat. Han er et venligt menneske, han er et vidende menneske, han er et arbejdsomt menneske, men han når ikke ud over rampen. Men der er også dem, der siger, at det ikke kun er hans skyld, det ikke lykkedes denne gang. At han er blevet ramt af den voksende utilfredshed med dem, som han forbindes med – det lokale socialdemokratiske bystyre med borgmester Curt Sørensen i spidsen. Og ikke bare forbindes med – men lod sig forbinde med, bl.a. i en stor annonce, hvor han var afbildet sammen med netop borgmesteren og en anden ledende socialdemokrat, formanden for udvalget for børn og unge, Hanne Klit. Ingen af de to er lige frem voldsomt populære. Skolelukningerne og hele processen omkring dem har slidt på deres popularitet. Og ikke mindst Curt Sørensen har desuden mistet point hos en del socialdemokratiske vælgere på grund af hans forsvar af Jobcentrets behandling af syge og nedslidte borgere.

Det var annoncen med Niels Chr. Nielsen, Curt Sørensen og Hanne Klit, der fik en lokal socialdemokrat, Viggo Madsen, til offentligt at sige fra. Han havde tidligere opfordret til at stemme på Niels Chr. Nielsen. Den opfordring trak han tilbage. I stedet opfordrede han svendborgensere til at stemme på en anden socialdemokratisk kandidat – selv pegede han på nybegynderen Trine Bramsen, som var opstillet i en af Odense-kredsene.

TRINE BRAMSENS KANONVALG

Det interessante er, at sådan gik det. Trine Bramsen fik ikke bare et kanonvalg på Fyn og blev valgt i første hug. Hun fik det også i Svendborg, et godt valg. Skønt opstillet i Odense snuppede hun faktisk 537 personlige stemmer her. Altså, et par hundrede flere end dem, Niels Chr. Nielsen manglede for at blive valgt. Godt nok er københavneren Trine Bramsen oprindeligt fra Thurø, men det i sig selv forklarer ikke hendes mange personlige stemmer i Svendborg. Heller ikke det forhold, at hun er kvinde. Det gav stemmer ved valget i 2007 til Julie Skovsby, fordi hun var eneste kvinde på S-kandidatlisten på Fyn. Men denne gang var der tre. Til gengæld har Trine Bramsen som den eneste fynske S-kandidat – til stor irritation for byens ledende socialdemokrater – været på Anstændighedens Plads i Svendborg for at støtte den ugentlige protest mod den S-ledede kommunes behandling af syge og nedslidte borgere. Af hvilke mange traditionelt har stemt socialdemokratisk.

Godt nok har den socialdemokratiske ledelse fremhævet, at det ved dette valg – igen – gik godt for Niels Chr. Nielsen i selve Svendborgkredsen. Selv om han ikke blev valgt. Han gik fra 2.844 personlige stemmer ved valget i 2007 til 3.313 personlige stemmer denne gang. Men kredsen består af både Langeland og Svendborg. Og ser man på Svendborg alene, så fik han ved valget i 2007 2.340 personlige stemmer. Denne gang gik han frem til 2.699.

Niels Chr. Nielsen var afhængig af stemmer i Svendborgkredsen. Ved tidligere valg har han nemlig ikke kunnet opnå særlig mange stemmer på resten af Fyn. Det lykkedes heller ikke denne gang – kun 309 stemmer fik han i de øvrige fynske valgkredse. Men hvad værre for ham og de lokale socialdemokrater var, at de øvrige fynske kandidater denne gang fik usædvanligt mange personlige stemmer i Svendborgkredsen. Ikke bare Trine Bramsen og S-gruppeformanden i Folketinget, Carsten Hansen (som i øvrigt også offentligt har kritiseret Svendborg Kommune for at være for restriktiv med førtidspensioner), men i særdeleshed den nye fynske S-stjerne, Pernille Rosenkrantz-Theill. De fem socialdemokrater, som blev valgt på Fyn, høstede tilsammen næsten lige så mange personlige stemmer i Svendborgkredsen som kredsens spidskandidat, Niels Chr. Nielsen. Det var langt fra tilfældet ved valget i 2007.

DET UTÆNKELIGE ER HVERDAG

Indtil valget i 2005 var det utænkeligt for de lokale socialdemokrater ikke at have en mand eller kvinde på Christiansborg. Det var det nuværende byrådsmedlem Grete Schødts, der sad der til 2005, hvor hun stoppede. Som kandidat havde Niels Chr. Nielsen taget over – valgt ved en urafstemning i partiet. Han slog den tidl. socialdemokratiske borgmester i Rudkøbing, Johan Norden, som i øvrigt senere blev konservativ folketingskandidat – uden at blive valgt.

Forud for valget havde Niels Chr. Nielsen sagt, at det var enten eller. Der var, sagde han, kun ét skud i bøssen. Det fortrød han. Det var, sagde han bagefter, et dobbeltløbet jagtgevær. Altså to skud. Han ville være kandidat igen. Og blev det – efter at have slået den unge Daniella Wellejus i en intern urafstemning. Han blev ikke valgt heller ved valget i 2007. Men forblev folketingskandidat – uden modkandidat. Snakken om skud i bøssen var forstummet.

Men nu er det slut – i onsdags meddelte han, at han ikke længere er folketingskandidat. Han har givet op – efter mange års hårdt slid. Kredsen skal finde en ny kandidat. Og de ledende socialdemokrater er klar over, at de skal finde en kandidat, som også kan snuppe stemmer andre steder på Fyn end i Svendborgkredsen. Desperat har de kigget rundt i medlemsskaren for at finde en egnet kandidat. For der er ikke mange, der sådan lige falder i øjnene som oplagte.

KANDIDATERNE

Et par navne nævnes internt i partiet. Sådan lidt tøvende, ja nærmest mumlende:

Mulig kandidat. Bo Hansen (t.v.) sammen med Niels Chr. Nielsen.

 Bo Hansen, ungt byrådsmedlem, er et af dem. Tvivlsomt, selv om han ikke er bleg for at tage selvstændige, markante synspunkter. Bl.a. er han et af de kun to socialdemokratiske byrådsmedlemmer, som har haft mod til at gå i direkte dialog med de protesterende på Anstændighedens Plads. Men han har kun siddet i byrådet i to år, er for uerfaren og usikker – endnu i hvert fald. Og så er han ikke kendt på resten af Fyn.

Bjarne Elnegaard, næstformand i 3F og formand for den socialdemokratiske fællesledelse i Svendborg, er et andet. Han har stået for 3F’s kampagne for arbejderpartierne i valgkampen, men er samtidig meget tæt forbundet med specielt Niels Chr. Nielsen og bystyret. Og han vurderes ikke at have nogen appel på resten af Fyn.

Men så er der lige de to fynske socialdemokrater, som p.t. sidder nede i Bruxelles. I Europaparlamentet. De nævnes af flere socialdemokrater som en mulighed – først og fremmest Christel Schaldemose, som var de sydfynske socialdemokraters foretrukne kandidat på den socialdemokratiske liste ved valget til Europaparlamentet i juni 2009. Og samme listes spidskandidat, Dan Jørgensen.

 

Mulig kandidat. Christel Schaldemose sammen med Niels Chr. Nielsen.

Godt nok er ingen af de to fra hverken Svendborg eller Langeland. Men fra Odense og Nordfyn. Men det vil de sydfynske socialdemokrater kunne leve med – fordi både Christel Schaldemose og Dan Jørgensen kender Sydfyn og områdets problemer og vil gøre noget ved dem i givet fald. Og ingen af dem forventes at ville sidde i Europaparlamentet til evig tid – men gerne vil hjem og have en politisk karriere i Danmark. Og så vil Svendborgkredsen slet ikke være så ringe endda. Det er nemlig den største fynske kreds – og de vil givetvis begge to kunne snuppe stemmer på resten af Fyn. Om ikke andet så fordi, de begge er kendte.

 

Hvad de til gengæld har svært ved at leve med, de sydfynske socialdemokrater, er, at de ikke har et folketingsmedlem – selv ikke nu, hvor deres parti gik fra fire til fem fynske mandater. Mens det næststørste parti, Venstre, stadig har Erling Bonnesen, selv om han tabte mange personlige stemmer i Svendborg. Og mens SF nu har Annette Vilhelmsen, selv om SF gik voldsomt tilbage.