Bjørn Pedersen, afdelingsleder i Svendborg Kommunes Borgerservice.

Der var smæk for skillingen, da Svendborg Kommune i en pressemeddelelse oplyste, at 149 personer var grebet i ulovligheder på Egeskov Marked – i snyd med sociale ydelser. Nu – to måneder efter markedet – ser det ud til, at tallet nærmere er syv. Eller med andre ord: 142 af de 149, der blev beskyldt for lovbrud, var helt legalt på Egeskov Marked for at give en hånd med.

Egeskov Marked blev holdt 21. september. Umiddelbart efter fortalte Svendborg Kommunen i en pressemeddelelse, at en række kommuner, SKAT og Pensionsstyrelsen havde gennemført en kontrolaktion på markedet, og at en række personer på overførselsindkomst nu ville få deres sag undersøgt. En måned senere – 28. oktober – udsendte Svendborg Kommune så en pressemeddelelse, der fortalte om 149 ulovligheder på markedet. 149 mennesker på overførselsindkomst af den ene eller den anden slags var blevet afsløret i socialt snyd ved at arbejde på Egeskov Marked. Noget af en dramatisk historie, som da også røg i en masse medier.

Allerede samme dag indrømmede afdelingsleder i Svendborgs Kommunes Borgerservice, Bjørn Pedersen, imidlertid i Svendborgs NetAvis, at pressemeddelelsen – mildt sagt – var strammet. Man anede på det tidspunkt intet om, om de 149 personer havde foretaget sig noget ulovligt. De fleste ville kunne arbejde på markedet helt legalt – hvis altså de efterfølgende oplyste om deres indtægt (læs artiklen her).

Nogle dage senere indrømmede kommunens kommunikationschef, Kim Barren, det samme for åben mikrofon på P4 Fyn (læs her). Og endnu nogle dage senere blev pressemeddelelsen fjernet fra kommunens hjemmeside – noget dementi af pressemeddelelsen tilflød imidlertid ikke landets mange medier (læs artiklen her).

FÅ ULOVLIGHEDER

Nu er der gået to måneder siden markedet – og der er stadig ikke noget fuldt og klart overblik over de 149 personer, som kontrolaktionen indberettede til deres hjemkommuner. De 149 personer kom fra 38 forskellige kommuner. Men det ser ud til, at kun fem af de 149 personer havde begået noget så ulovligt, at de er blevet ”straffet” – det vil sige fået en sanktion af en eller anden slags.

Svendborg Kommune var tovholder på den tværkommunale kontrolaktion på Egeskov Marked – og den ansvarlige i Svendborg Kommune var Bjørn Pedersen. I dag – to måneder efter – har 15 af 38 kommuner end ikke besvaret henvendelsen om, at en eller flere borgere var under mistanke for socialt snyd. Bjørn Pedersen indrømmer, at han ikke aner, om disse 15 kommuner overhovedet har kigget på sagerne.

Tilbagemeldingerne fra de øvrige 23 kommuner, fra Pensionsstyrelsen og fra SKAT er knap så dramatisk som Svendborg Kommunes oprindelige pressemeddelelse om 149 ulovligheder.

FEM PERSONER ”STRAFFET”

Ifølge Bjørn Pedersen er der nu – to måneder efter kontrolaktionen – rapporteret fra kommunerne, at ”1 borger har fået reguleret sine barselsdagpenge”, ”3 borgere har fået reguleret udbetaling af deres sygedagpenge”, ”1 borger har fået reguleret i kontanthjælp”.

Med andre ord: Fem personer i de 37 andre kommuner er blevet ”straffet” for at have arbejdet på Egeskov Marked. Dertil kommer to fra Svendborg.

Seks af de 149 personer, som de kommunale kontrollanter havde fat i på markedet, var nemlig fra Svendborg: Tre førtidspensionister, to personer på kontanthjælp og en person på sygedagpenge. To af de seks er blevet straffet af kommunen: En person har fået stoppet sin kontanthjælp, en anden sine sygedagpenge – oplyser Bjørn Pedersen.

To måneder efter den storstilede kontrolaktion på markedet og en måned efter den dramatiske pressemeddelelse om 149 ulovligheder ser resultatet ud til at være, at syv personer var der og arbejdede så meget i strid med reglerne, at de er blevet trukket i deres sociale ydelse. Og det er jo en ganske anden historie.