Borgerdebat med politikere – øh, hvor er politikerne?

Spørgsmålene er fortsat mange – efter byrådets vedtagelse for en uge siden af den ny skoleplan. Og spørgsmålene stilles på den debat-side, dit.svendborg.dk, som Svendborg Kommune selv støtter, også økonomisk, for at sikre dialog og debat indtil skole-planens endelige vedtagelse i november. Der er bare ingen, der svarer. Ingen politikere er endnu gået ind i debatten. Dialogen er – indtil nu – en monolog. Borgerne skriver. Ingen politikere kommenterer.

Helt formelt er der nu en otte ugers offentlig høring efter byrådets vedtagelse af skoleplanen. Frem til den 27. oktober kan borgere sende kommentarer, forslag, kritik, indvendinger til kommunen. Men ved siden af denne lovbestemte høring har kommunen selv ønsket at skabe et debat- og dialogforum på ditsvendborg.dk.

Søren Kvistgaard, som har været meget aktiv i skole-debatten, forstår det ikke: ”ditsvendborg.dk har nu været åben for debat i en uge. Jeg ser 12 indlæg med en lang række kommentarer og spørgsmål fra bekymrede borgere. Men jeg ser ingen kommentarer eller svar fra vores politikere. Hvor er I? Hvorfor bliver I ved med at gemme jer? Jeg forventede, at genåbningen af ditsvendborg.dk ville give os – vælgerne, dém, der har hjulpet vores byrådspolitikere til magten – mulighed for at debattere ”live” med vores folkevalgte. Men nej absolut tavshed fra de personer, vi har deponeret vores politiske mandat hos. Dét giver jo ny næring til mistanken om, at ditsvendborg.dk blot er en skinmanøvre for at give skolestrukturdebatten et demokratisk skær. Det vil glæde mig, hvis jeg tager fejl. Kom nu ud af busken, byrådspolitikere – vis, at I er villige til dialog. Vis, at I lytter. Vis, at I agerer på de input, jeres vælgere giver jer. Det ville klæde jer”, skriver Søren Kvistgaard.

Søren Kvistgaard har klaget sin nød til kommunens kommunikationschef, Kim Barren: ”Hvad er dine muligheder for som kommunikationschef at påvirke politikerne til at deltage? Hvis intentionerne bag ditsvendborg.dk er reelle – debatforum, ikke kommunikationsmæssig skinmanøvre – er det vel også i din interesse, at der rent faktisk foregår en debat før den endelige beslutning tages”, skriver Søren Kvistgaard bl.a. i en henvendelse til Kim Barren.

Kommunens kommunikationschef har svaret direkte på ditsvendborg.dk: ”Det er korrekt, at der ikke har været nogen indlæg fra politikerne p.t. Om der kommer det, må tiden vise. Det er meningen, at ditsvendborg.dk skal bruges som debatforum i forbindelse med skolestruktur-forslaget. Men ligesom det er frivilligt for borgerne at deltage i debatten gælder det også for politikerne”, skriver Kim Barren bl.a.

Det kan meget vel være, at debatten på ditsvendborg.dk bliver uden deltagelse af den politisk ansvarlige for skole-området, Hanne Klit (S), formand for Udvalget for Børn og Unge. Det fremgår af Svendborgs NetAvis’ rundspørge til de byrådsmedlemmer, som – i et politisk kompromis – har strikket skoleplanen sammen, medlemmerne i Udvalget for Børn og Unge. Andre af medlemmerne vil blande sig, siger de.

Hanne Klit siger, at hun på grund af andet politisk arbejde og fordi, hun har et job at passe ved siden af det politiske arbejde, ikke har haft tid til at blande sig i debatten på ditsvendborg.dk. ”Når der er gået en tid, så vil jeg se, om der er noget, der kræver et svar og et indspark til debatten. Men jeg så gerne, at nogle flere forholdt sig til helheden i forslaget, og ikke bare til enkelte dele. Der er også indlæg, der er så personlige, at jeg slet ikke vil kommentere dem”, siger Hanne Klit og tilføjer: ”Men jeg vil ikke love, at jeg går ind og svarer på indlæggene”.

De fleste andre medlemmer af Udvalget for Børn og Unge vil gå ind i debatten på ditsvendborg.dk. At de ikke har gjort det endnu, begrunder de med enten manglende tid eller ukendskab til, at debatten er startet op igen – af kommunen i samarbejde med ditsvendborg.dk

Arne Ebsen (T), næstformand i udvalget, siger, at han både i sidste uge og den kommende af arbejdsmæssige grund har været forhindret i at deltage i debatten på ditsvendborg.dk. Han forstår udmærket, siger han, at nogle borgere føler, at det er for dårligt, at politikerne ikke ytrer sig i skole-debatten på ditsvendborg.dk. ”Det vil jeg snart begynde at gøre”, siger han.

Henrik Nielsen (K) indrømmer blankt, at han ikke var klar over, at debatten var i gang igen på svendborg.dk. ”Jeg har haft fokus mere rettet mod de kommende høringsmøder. Jeg har mere set dem som et dialog-forum i den her sag. Det er så min fejl. Det er klart, at uden respons fra politikerne giver en dialog ikke rigtig mening”, siger Henrik Nielsen, der nu vil blande sig.

Jesper Kiel (Ø), siger, at han ikke før nu er blevet orienteret af kommunen om debatten på ditsvendborg.dk. ”Det synes jeg er grebet lidt dårligt an. Men nu ved jeg det. Og jeg vil gå ind i debatten”, siger Jesper Kiel.

Birger Jensen (V) beklager, at han endnu ikke har været inde og kigge på debatten. ”Det skyldes travlhed med andet politisk arbejde og mit civile erhverv”, siger han. Han afviser, at det er udtryk for en boykot af debatten med borgere på ditsvendborg.dk. ”Nej, det er det absolut ikke”, siger han og bebuder, at han vil deltage i debatten, hvis han mener, der er indlæg, som kræver et svar eller en kommentar.

Det er ikke lykkedes Svendborgs NetAvis at få en kommentar fra de sidste fire medlemmer af Udvalget for Børn og Unge, Lise-Lottte Tilsted og Mette Kristensen, begge Venstre, Masoum Moradi, løsgænger, og Pia Dam, Socialdemokraterne.

Otte medlemmer af udvalget står bag den skoleplan, som nu er til høring og debat. Den eneste i udvalget, som er imod planen er Jesper Kiel fra Enhedslisten. I byrådet er desuden Dansk Folkepartis to medlemmer imod planen.