Der er sket et skred for S og SF

Af Emil Dyred, folketingskandidat, Radikale Venstre

FOLKETINGSVALG/11: Der er sket et skred på venstrefløjen. Socialdemokraterne og SF står nemlig ikke længere last og brast med de svageste i det danske samfund. På mange måder er de to partier blevet godt gammeldags usolidariske.

Et eksempel på det er det bærende element i S og SF’s økonomiske plan for Danmark, ideen om at det hele løser sig, ved at alle arbejder en time mere om ugen. Planen hviler allerede nu på så løst grundlag, at det er højst usikkert, om den overhovedet kan gennemføres. Hvis øvelsen ikke lykkes, står S og SF med et kæmpe hul i statskassen, der skal lukkes ved at gældsætte Danmark yderligere eller skære ned. Uanset hvad er det en regning, der kun kan ende et sted: Hos de svageste.

Vi ser allerede nu konsekvenserne af regeringens fejlslagne økonomisk politik. Overalt er man er tvunget til at spare på tilbuddene til de mest udsatte grupper i det danske samfund.  Kommunerne sender hundredevis af børn med særlige behov tilbage i almindelige folkeskoleklasser uden ekstra ressourcer eller lærere til at tage sig af dem. Borgere, der har helt særlige behov og er afhængige af pleje og omsorg, oplever massive forringelser.

Den slags risikerer at fortsætte i meget større skala, hvis ikke en ny regering vælger at føre en økonomisk ansvarlig politik. Det er der bare ikke noget, der tyder på, at den vil. I stedet har Socialdemokraterne og SF valgt en kurs, der ligger i forlængelse af Harald Børstings ansvarsfralæggelse.

S og SF vil afskaffe den automatiske regulering af overførselsindkomsterne. Den har ellers sikret de svageste i det danske samfund en rimelig andel i den velstandsudvikling, vi har oplevet de sidste 20 år.

S og SF har fredet boligbeskatningen. Skattestoppet på boliger har ellers givet de rigeste boligejere store rabatter på ejendomsværdibeskatningen og skabt en velstandskløft mellem boligejere og lejere.

S og SF nægter at røre ved efterlønnen. Det giver ellers god mening at at lade være med at betale raske og sunde mennesker for at forlade arbejdsmarkedet, når de sagtens kan og vil arbejde mere.

Jeg håber, vi får en ny regering til venstre for midten. Men jeg håber også, vi får en regering, der arbejder for løsninger, som er både økonomisk ansvarlige og socialt retfærdige. Reformerne bør være omdrejningspunktet for dens økonomiske politik. Det er den eneste måde, vi kan frigøre midler til sociale forbedringer. Og de skal gennemføres. Ellers bliver netop de svageste og mest udsatte grupper i vores samfund ramt ekstra hårdt, og de vil med rette kunne spørge: Hvor blev solidariteten af?

(Emil Dyred er folketingskandidat for Radikale Venstre – læs mere på dyred.dk)