Verdens lykkeligste folk – eller løkkeligste?

Danmark for folket – det klinger fra nord, plads for os alle ved samfundets bord. (Oskar Hansen)

Danskerne er verdens lykkeligste folk. Mere end 85 procent af os fortæller, at vi er tilfredse med livet. Forklaringen ligger i vores demokrati, større social lighed og økonomisk sikkerhed.

Hvorfor laves der undersøgelser om den slags? Svaret er branding! Det handler om at sælge Danmark til resten af verden, med henblik på at få mennesker fra andre dele af verden til at rejse til Danmark. Som turister naturligvis.

Måske er vi verdens lykkeligste folk? Men er vi også et folk, der er tillidsfulde overfor omverdenen og hinanden? Er vi et inkluderende folk, der kan rumme andre, eller er vi ekskluderende og dermed os selv nok?

Vi skal tage os af vores egne først, er som begreb, nærmest et brand på Dansk Folkeparti. Mange gode mennesker har taget disse ord til sig. Først vores egne!

Og gør vi så det, når vores egne bliver ramt af sygdom eller andre ulykker? Kun de allersvageste! Kun dem med størst behov! Og hvem er så det?

Beskæftigelsesministeriet kalkulerer med, at der er cirka 900 mennesker i Danmark, som falder igennem systemet og overlades til en ægtefælle eller sig selv. Er det de acceptable tabstal i kampen for velfærd, eller er det velstandens konsekvens?

Det går hårdt ud over kommunerne. Lokalpolitikerne skal vælge mellem lukkede skoler eller tabte sociale ydelser til syge medborgere. Børnene eller de gamle! Hænderne op eller bukserne ned!

Hvor blev anstændigheden af? Ordet betyder noget i retning af at opføre sig værdigt, med elegance eller blot passende.

Anstændighed handler ikke alene om din egen måde at være på. Den handler også om de muligheder, vi giver andre for at bevare deres værdighed.

Det er den mulighed, der ikke længere er til stede, når syge mennesker møder uanstændigheden fra deres mere magtfulde medborgere. Når en sagsbehandler ikke gider læse sagsakterne. Når en ansvarlig politiker blot henviser til gældende love.

Det er politikerne der laver lovene, så politikerne kan lave dem om, hvis de ikke virker efter hensigten! Men loven virker efter hensigten. Heri ligger uanstændigheden.

Måske er vi bare verdens løkkeligste folk?

God søndag.

(William Fibæk Mikkelsen, Svendborg er voksenunderviser i fagforbundet 3F og Center for Voksenliv ogLæring).