Søren Bøving-Andersen.

Søren Bøving-Andersen.

Af Søren Bøving-Andersen, Venstre

KOMMUNALVALG/13: Med stor forundring læste jeg Henrik Nielsens udtalelser til Fyns Amts Avis tirsdag den 5. november.

Forundringen gik ikke på – som man måske kunne forledes til at tro – at den eneste tilbageværende i de(n) Konservatives byrådsgruppe vil være borgmester. Den ambition kan man da kun tage hatten af for.

Man kunne måske også tro, at forundringen gik på, at Henrik Nielsen har valgt ikke at gå i valgforbund med Venstre.

For det indebærer jo en særdeles stor risiko for, at en stemme på Henrik Nielsen er en tabt borgerlig stemme og dermed en foræring til den (indtil videre ukendte) socialdemokratiske borgmesterkandidat, som Enhedslisten måtte vælge at støtte.

Men den virkelige forundring går på, at Henrik Nielsen udtaler, at Venstre ikke har taget ansvar og i øvrigt ført sognerådspolitik.

Venstre tog i den grad ansvar i forbindelse med skolestrukturen – vi tog ansvar for at begrænse skaderne mest muligt og lukke færrest mulige skoler!

Og ja, Henrik Nielsen, vi har en meget decentral tilgang til tingene. Vi tror på de små samfunds værdier, vi tror, det er værd at værne om – også selv om det skulle koste lidt ekstra, for vi får alle pengene ind igen i form af velfungerende landsbyer og lokalområder. Er det sognerådspolitik?

I Venstre lægger vi vægt på, at vores valgte politikere bevarer en tilknytning til og viden om de problemer, der kan opstå i deres lokalområde – og så forbeholder vi os minsandten ret til at tage det op – både i Gudme og andre steder.

Det er da ikke sognerådspolitik – det er derimod en naturlig forventning, man kan have til alle Venstres kommunalpolitikere!

Den forventning kan man åbenbart ikke have til de(n) Konservative.

Så når Henrik Nielsen i den grad raser over Venstres position omkring den nye skolestruktur, må det jo være fordi, det er en meget vigtig sag for partiet.

Hvilket omgående rejser spørgsmålene:

Blev der ikke lukket nok skoler, Henrik Nielsen?

Hvilke skoler vil du, hvis du virkelig bliver borgmester, foreslå lukket?

Hvilke daginstitutioner skal følge med i købet?

Og hvornår i den kommende valgperiode skal det ske?

(Søren Bøving-Andersen, Skårup, er byrådskandidat i Svendborg for Venstre).