Det kan blive værre, end det allerede er med skoledebatten i Svendborg Kommune. Med politikere, der ikke kan deltage i beslutningerne på grund af inhabilitet. Hvert 3. byrådsmedlem kan måske slippe for at være med til at lukke skoler. Noget, der aldrig gør politikere populære.

Helt usædvanligt: 11 ud af 29 byrådspolitikere kan være inhabile

Af Frede Jakobsen

I værste fald kan mere end hvert tredje byrådsmedlem i Svendborg ikke få lov til at være med, når det skal afgøres, hvilke skoler, der skal leve, hvilke, der skal lukke. Eller – alt efter temperament – mere end hvert tredje byrådsmedlem kan slippe for at være med til at tage den altid upopulære beslutning om skolelukninger. For hele 11 af byrådets 29 medlemmer kan – afhængig af, hvordan skoledebatten udvikler sig – risikere at være inhabile, når beslutningen skal træffes. Det er aldrig sket før.

Debatten raser lige i øjeblikket om inhabilitet hos en stor del af de byrådsmedlemmer, som sidder i Udvalget for Børn og Unge. Udvalget skal snart behandle et konkret forslag til fremtidig skolestruktur i kommunen – et forslag, som vil lægge op til skolelukninger. Flere af udvalgets medlemmer har enten børn på eller er ansat på en af skolerne. Derfor er der lige nu rent juridisk tvivl om, om udvalget overhovedet kan behandle sagen, da et flertal af medlemmerne måske er inhabile.

Det bliver ikke bedre, når forslagene senere på året skal endeligt vedtages i Byrådet. Afhængig af hvilke og hvor mange skoler, der i sidste omgang foreslås lukket, kan hele 11 af byrådets medlemmer vise sig at være inhabile. Til stor frustration hos mange af byrådsmedlemmerne, som mener, at spørgsmålet om deres habilitet eller mangel på samme bliver trukket til den yderste grænse – eller lidt ud over. Det mener bl.a. den konservative Henrik Nielsen og tværsocialisten Arne Ebsen.

Men den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen mener, det er vigtigt at holde sig til vurderingen fra kommunens jurister og gennemføre skole-beslutningen så restriktivt som muligt i forhold til habilitets-kravene. ”Det skal”, siger han, ”ikke være muligt bagefter at kunne finde formelle fejl, så sagen kan sendes videre til Statsforvaltningen. Det ville i øvrigt forhale hele processen.

Borgmesteren er selv ét af de 11 byrådsmedlemmer, som risikerer ikke at kunne være med til at træffe beslutningen om skolernes fremtid. Han har et barn i en af kommunens 19 folkeskoler, Thurø Skole. Tre af hans partifæller i byrådet risikerer det samme. Bo Hansen, fordi han er folkeskolelærer. Pia Dam, fordi hun er folkeskolelærer og har børn gående i en anden af folkeskolerne. Og Flemming Madsen, fordi hans kone arbejder på Hømarkskolen. Og når Socialdemokraterne i givet fald skal indkalde fire stedfortrædere, kan de ikke bruge nummer et på listen, Torben Frost. Han har børn i en folkeskole.

Den tidligere borgmester, Lars Erik Hornemann fra Venstre, risikerer også at blive sat udenfor døren. Han har børn i Sundhøjskolen. To andre Venstre-byrådsmedlemmer er i farezonen: Mette Christensen, som har børn i Gudbjerg Skole, og Ulla Larsen, som er lærer på Nordre Skole. Derimod har to andre Venstre-byrådsmedlemmer, Jesper Ullemose og Lise-Lotte Tilsted, ingen habilitets-problemer, skønt de har børn i skolealderen. De gør nemlig ikke i folkeskole, men i friskole. Og skønt de – i teorien i hvert fald – kunne have en interesse i at få lukket nogle folkeskoler, så der kunne blive flere elever i deres friskoler, så er deres personlige interesser i sagen ikke så stor, at det betyder noget for deres habilitet, mener kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf.

Erik Meldgård Bendorf siger i øvrigt, at det som udgangspunkt er byrådsmedlemmer, der enten er lærere eller har børn på en lukningstruet skole, som er inhabile. Der kan være andre forhold, der har indflydelse på det, og derfor har forvaltningen bedt hvert enkelt byrådsmedlem om at gøre opmærksom på, hvis de har andre relationer til nogen af skolerne.

”Det er en helt paradoksal situation med så mange byrådsmedlemmer, der kan ende med at være inhabile”, siger Lars Erik Hornemann. Det gælder i første omgang Udvalget for Børn og Unge, dernæst Økonomiudvalget og til sidst Byrådet. Han vil derfor stille forslag om et hurtigt tema-møde for samtlige byrådsmedlemmer plus alle de stedfortrædere, som måske bliver indkaldt, når beslutningen skal træffes. ”Sådan et møde er ikke et formelt byrådsmøde. Men ved at holde et sådant møde hurtigt, så kan vi sikre, at alle er med til at drøfte hele sagen igennem, inden nogle af os skal træffe en beslutning til sidst”, siger han.

Udover de fire socialdemokrater og de tre Venstre-folk er der fire andre byrådsmedlemmer, som risikerer at blive sat udenfor døren, når beslutningen skal træffes.

Den ene er den konservative Henrik Nielsen, der har børn i Sundhøjskolen. Han finder situationen grotesk. ”Mine børn dyrker også sport. Kan jeg så ikke være med, når byrådet træffer beslutninger på det område?” Spørger han. Viser han sig inhabil, skal der indkaldes en stedfortræder. Det er Medhat Khattab, som har sine børn på privatskole.

Masoum Moradi, løsgænger, har børn på Bymarkskolen og vil derfor formentlig være inhabil. Han blev i sin tid valgt for SF. Og det er derfor en SF’er, der vil blive indkaldt som stedfortræder. Det vil blive Renèe Hamilton, som ikke har børn i skolealderen.

Enhedslistens Jesper Kiel vil være inhabil, fordi han har børn på Nordre Skole. Desuden er hans kone skolelærer – på Byskolen. Nummer ét på stedfortræderlisten er Knud Clemmensen, som har et barn på Vestre Skole. Så den går måske heller ikke. I så fald skal Laura Bjørnholt Larsen være med til at træffe de tunge beslutninger.

Arne Ebsen fra Liste T, Tværsocialisterne, risikerer også at være inhabil. Han er lærer på Vester Skerninge Skole. I givet fald skal han afløses af Erling Johansen. Arne Ebsen mener, at inhabilitets-spørgsmålet bliver brugt for stramt i denne sag. Han mener ikke, man kan sige, at han har ”personlige eller økonomiske interesser” i den. ”Og vi er altså valgt som politikere til at træffe beslutninger. Og dem kommer vi til at stå til regnskab for”, siger han. Han henviser selv til et fortilfælde, mens han sad i kommunalbestyrelsen i den nu nedlagte Egebjerg Kommune. Da var han habil til at deltage i beslutningen om at nedlægge Ulbølle Skole – skønt han havde børn på skolen og skønt hans arbejdsplads, Vester Skerninge Skole, skulle overtage opgaverne fra den lukkede Ulbølle Skole.

Den tre mand store SF-gruppe og den to mand store Dansk Folkeparti-gruppe har ikke medlemmer, som risikerer at blive inhabile i skole-sagen. Jens Munk fra Dansk Folkeparti synes ikke desto mindre, at det er gået for vidt med at erklære byrådsmedlemmer inhabile. Og viceborgmester Bruno Hansen, SF siger: “Man kunne ligefrem få den mistanke, at der er nogen, der bruger det her til at undgå at skulle være med til at tage en beslutning om skolelukninger”.

Sådan ser situationen ud lige nu. En farce, som det blev kaldt på forsiden af gårsdagen Amtsavis? Det mener kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf ikke: ”Nej, det er ikke nogen farce. Og det er ikke noget, som vi bare kunne have klaret for længe siden. Sagen er, at spørgsmålet om et byrådsmedlems habilitet ikke er en eksakt videnskab. Der er ikke en færdig facitliste. Det er noget, der skal vurderes konkret i hver sag for hvert enkelt byrådsmedlem. Vi ved, hvem der er lærer hvor, og hvem, der har børn i en af skolerne. Men der kan være mange andre forhold, der gør sig gældende. Og det er byrådsmedlemmerne selv, har pligt til at oplyse, om der kan være andre forhold, der spiller ind. Det er en juridisk vurdering, der derefter afgør det, men det er politikerne, der træffer beslutningen om inhabilitet”.