Seks af Svendborgs 19 folkeskoler er nu i overhængende i fare for at blive lukket. Og der er sat navne på dem i forslaget, som politikerne nu skal tage stilling til. To af skolerne ligger i Svendborg, fire af dem ligger på landet i de tidligere Gudme og Egebjerg kommuner. Se hvilke skoler, der er på luknings-listen.

Seks af Svendborgs skoler foreslås nedlagt

Af Frede Jakobsen

Så ligger det der – forslaget om fremtidens skolevæsen i Svendborg Kommune. Et radikalt forslag, som vil lukke hver tredje folkeskole. Hele seks af kommunens 19 folkeskoler skal lukkes, hvis politikerne følger det forslag, som administrationens skolefolk nu har lagt på bordet.

Her er de seks skoler, som er indstillet til lukning. To skoler i selve Svendborg: Byskolen og Nordre Skole. Tre skoler i den tidligere Gudme kommune: Sct. Michaels Skole i Oure, Hesselager Skole og Gudbjerg Skole. Og en enkelt skole i den tidligere Egebjerg kommune: Bymarkskolen i Ollerup.

Men lukningen af seks skoler betyder langt fra, at de andre skoler fortsætter uændret. Først og fremmest foreslås der store ændringer på by-skolerne. En række af dem skal i fremtiden kun have elever til og med 6. klasse – til gengæld får de flere elever i denne aldersklasse, fordi Nordre Skole og Byskolen lukkes.

Ligesom Tved Skole allerede i dag kun går til og med 6. klasse, vil det i fremtiden – ifølge forslaget – også blive tilfældet for Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole. Alle deres elever i 7.-10. klasse skal i fremtiden samles på Hømarkskolen.

Hømarkskolen – Svendborgs nyeste skole – bliver lukket som den skole, den er i dag. Det vil sige, at den fremover ikke længere skal være en folkeskole med elever i 1.-10. klasse. Den skal være en skole udelukkende for de ældste elever i 7.-10 klasse fra de ovenfor nævnte skoler, samt, naturligvis, fra de lukkede Byskolen og Nordre Skole. Hømarkskolen har i dag kun godt 300 elever – men har plads til cirka dobbelt så mange. Efterhånden som andelen af to-sprogede elever er vokset på Hømarkskolen har mange forældre valgt skolen fra. Hvilket har fået andelen af elever med dansk baggrund til at falde yderligere.

Med forslaget om at samle mange af de andre skolers 7.-10. klasser på Hømarkskolen vil den igen – og for første gang i mange år – blive fyldt op. Det er – ifølge kommunen – et af de store problemer i dag, at der er så mange ledige pladser på skolerne. En overkapacitet på 46 klasselokaler – hvilket svarer til cirka 1000 elever.

Byrådspolitikerne går snart i gang med at forhandle budgettet for næste år på plads. Oplægget er, at de skal finde 75 millioner kroner. I besparelser eller nye indtægter. Nogle af pengene skal findes gennem skolelukninger og ved at hæve klassekvotienterne, det vil sige, at der skal flere elever i klasserne.

I fremtiden vil – hvis forslaget vedtages af politikerne – den gamle Svendborg Kommunes 11 folkeskoler blive reduceret med to – til ni. Nordre Skole og Byskolen lukkes. Og nogle af de skoler, der får lov at overleve, må sige farvel til de ældste elever, som skal til Hømarkskolen. I årevis har der været planer om at renovere eller nybygge Nordre Skole. Og ikke bare planer. Byrådet har faktisk besluttet det – en ny skole til 130 millioner kroner. Den plan bliver dermed skrottet.

I den tidligere Gudme Kommune bliver fire skoler – ifølge forslaget – til en, fordi Sct. Michaels Skole i Oure, Hesselager Skole og Gudbjerg Skole skal lukkes. Eleverne derfra skal gå på Gudme Skole

I den gamle Egebjerg Kommune bliver fire skoler til tre, fordi den mange gange lukningstruede Bymarkskolen i Ollerup denne gang ikke undgår lukning. Tilbage vil være Vester Skerninge Skole, Kirkeby Skole og Stenstrup Skole.

Læs hele skoleforslaget her.