Mens skoledebatten raser, starter om en uge et nyt skoleår – med folkeskoler, der tilsammen har op mod 1000 tomme pladser. Kommunens 19 folkeskoler har allerede i dag 46 tomme klasselokaler. Skolelukning(er) bliver konsekvensen. Ny Nordre Skole kan være i fare.

46 tomme klasselokaler i Svendborg-skolerne

Af Frede Jakobsen

Før sommeren rasede skoledebatten om 21 – mere eller mindre overskuelige – strukturmodeller. Den vil blusse op igen i efteråret. Men her er de benhårde realiteter, når et nyt skoleår starter i næste uge: På Svendborg Kommunes 19 folkeskoler vil hvert 7. klasselokale stå tomt. Der er ikke elever nok.

Når skolerne starter igen, vil der dukke 5.788 elever op. De vil gå ud i deres respektive klasser – 270 alt i alt. Men på de 19 folkeskoler er der 321 klasselokaler. Med andre ord vil 46 klasselokaler være uden elever. Eller, som det hedder på det kommunale sprog, der er en ”ledig kapacitet” på 46 skoleklasser, når skoleåret 2010-11 går i gang. Det vil sige, at der i de nuværende folkeskoler er plads til hen ved 1000 elever mere end dem, der rent faktisk starter på dem i næste uge. Eller det vil sige, at der statistisk sådan set mangler elever til to pænt store folkeskoler. Sådan er tallenes klare tale, når politikerne i Udvalget for Børn og Unge i midten af august skal tage stilling til, hvad der rent faktisk skal ske på skoleområdet. Senere skal sagen i byrådet. Og efter en høringsperiode skal den igen i udvalget – for endelig i november at komme til vedtagelse i byrådet.

”Ja, vi har en bygningsmæssig overkapacitet”. Sådan udtrykker direktøren for Børn- og Ungeforvaltningen, Jan Præstholm det. ”Sådan rent regnearksmæssigt vil det være logisk at fjerne nogle skoler. Men det er regnearks-logik”, siger han. Underforstået, at de tomme klasselokaler er fordelt på flere af skolerne.

”Det er jo ikke en øjeblikkelig merkapacitet, men en længerevarende. Og det må vi som ansvarlige politikere reagere på”, siger næstformanden for Udvalget for Børn og Unge, Arne Ebsen, Tværsocialisterne.

Kommunens egen prognose giver ikke håb om flere børn til de svendborgensiske folkeskoler. Ifølge prognosen vil der om en halv snes år være ikke bare 46 tomme klasselokaler, men 57. I hvert fald med det nuværende antal elever i klasserne.

Arne Ebsen fra byrådets røde flertal vil ikke nødvendigvis pege på lukning af én eller flere folkeskoler som løsningen. ”Nej, der kan også laves indskrænkninger på nogle af skolerne, så kun dele af bygningerne bruges. Mens resten så skal bruges til noget andet”, siger han.

Andre politikere fra Udvalget for Børn og Unge vil godt sige det ”forbudte” ord: Skolelukning(er). Formanden for udvalget, Hanne Klit (S), vil ikke sige, hvad hun konkret vil gå ind for. Det vil afhænge af det materiale, politikerne skal gennemgå på udvalgets august-møde og diskussionerne på mødet. Men hun vil ikke afvise skolelukninger. ”Nej, det vil jeg ikke. Vi bliver nødt til at forholde os til den store overkapacitet”, siger hun.

To af de borgerlige medlemmer af Udvalget for Børn og Unge, Birger Jensen (V) og Henrik Nielsen (K), mener,  at lukning af en eller flere skoler er ikke til at komme udenom.

”Set med mine øje, så er det ikke til at komme udenom, specielt ikke med den økonomiske situation, kommunen er i. Om det så skal være en, to eller tre, det er ikke til at sige endnu”, siger Birger Jensen. Og den konservative Henrik Nielsen er helt på samme linje: ”Jeg tror ikke, at vi kommer udenom at lukke en skole”, siger han.

At gå en helt anden vej og nedsætte antallet af elever i klasserne afviser alle politikere som helt urealistisk i kommunens nuværende økonomisk trængte situation. Budgetforhandlingerne går snart i gang – og der er lagt op til at skære 75 millioner på driftsbudgettet næste år.

Samtidig med udsigten til skolelukning(er) fortsætter planen om at bygge en ny Nordre Skole for omkring 130 millioner kroner. ”Og det hænger i min opfattelse ikke sammen”, siger Henrik Nielsen, der mener, at Socialdemokraterne og det røde flertal i øvrigt holder fast på nybygningen af Nordre Skole, fordi de har ”et politisk løfte fra valgkampen, som de skal indfri”.

Den socialdemokratiske udvalgsformand Hanne Klit vil ikke udtale sig om, hvad hun mener, konsekvensen af situationen på skoleområdet bliver for en ny Nordre Skole. Heller ikke Birger Jensen vil udtale sig om konsekvensen for Nordre Skole. Men han slår fast, at ”alt er i spil” i de kommende forhandlinger.

Arne Ebsen siger, at hele situationen på skoleområdet får betydning for Nordre Skole. ”Ja, jeg kan næsten ikke tro andet, end at det gør det. Jeg tror ikke på en fuld udbygning af en ny Nordre Skole”, siger han.