Et halvt hundrede lærere skal se sig om efter et nyt job – hvis den skoleplan, som blev lagt frem torsdag, bliver vedtaget af politikerne. Det er cirka hver 10. lærerstilling i Svendborg Kommune, som ifølge planen skal nedlægges.

Færre lærere skal skaffe millioner i kassen

Af Frede Jakobsen

 

Lærerformand Lone Clemmensen advarer.

Op mod hver 10. af lærerne i Svendborgs folkeskoler skal se sig om efter et andet job, hvis politikerne tilslutter sig den plan, som embedsmændene fremlagde i går, torsdag. Og det kan blive vanskeligt, i hvert fald at finde job som lærer – eftersom alle nabokommuner også er i gang med at skære ned på antallet af skoler og dermed lærerstillinger.  Lone Clemmensen, formand for Øhavets Lærerkreds, de sydfynske læreres fagforening, pegerbl.a.  på, at der stadig er lærere på Langeland, som går ledige efter den store skole-centralisering dér fra i år.

Konsekvensen af skoleplanen for Svendborg er økonomisk regnet ud til en årlig besparelse på driften på godt 20 millioner kroner. Og ifølge børn- og ungedirektør Jan Præstholm findes en sor del af dem i kraft af, at kommunen vil komme til at ”bruge færre lønkroner”. Han anslår selv, at det vil svare til 40-50 lærerstillinger, som ikke skal bruges længere, når dette skoleår slutter og et nyt begynder i august 2011.

Omkring hver 10. af lærerne vil ifølge planen kunne spares væk, hvis seks af de 19 folkeskoler lukkes helt. Og hvis fire andre skoler lægges sammen til to – selv om de fysisk bliver i deres nuværende fire bygninger. Og hvis klassekvotienterne som foreslået hæves fra det nuværende gennemsnit på 19,2 til 21,3 – det vil sige flere elever i klasserne. Antallet af skoleklasser reduceres i kraft af disse tiltag med 27 – fra i dag 275 skoleklasser til 248 ved starten af skoleåret 2011-12. Det vil alt sammen give omkring 13 af de godt 20 millioner kroner, som kommunen regner med at spare på den årlige drift. Knap et par millioner kroner findes ved en reduktion i det tekniske og administrative personale. Og så forventer man at skulle bruge seks millioner kroner mindre om året på andre driftsudgifter og vedligeholdelse af skolebygninger, som der jo altså bliver færre af.

Skoleplanen forventer også færre udgifter til ledelserne på skolerne. Med nedlæggelser og sammenlægninger vil der blive brug for 11 skoleledelser til forskel fra de nuværende 19. Men en besparelse på ledelserne er endnu ikke indregnet i planen. Fordi, forklarer Jan Præstholm, at der i dén grad vil blive brug for ledelse, når planen skal gennemføres. Først senere vil der ifølge ham kunne opnås en besparelse på dette område.

Lærerformand Lone Clemmensen advarer mod bare at nedlægge 40-50 lærerstillinger for at spare. ”Det vil hurtigt kunne give Svendborg Kommune et problem, for i de kommende år er der mange lærere, der går på grund af alder. Tidligere var det på grund af Skårup Seminarium nemt at skaffe lærere i Svendborg, men når det også forsvinder, så vil Svendborg hurtigt kunne få samme problem med at tiltrække lærere, som andre udkantskommuner har i dag”, siger hun.

Lone Clemmensen mener i øvrigt, at større skoler og flere børn i klasserne fagligt og pædagogisk kræver mere af lærerne – og at det derfor vil være forkert bare at nedlægge de mange stillinger af sparehensyn. ”I hvert fald hvis Svendborg fortsat vil slå sig op på at være en god bosætningskommune med et super skolevæsen”, siger hun. Og hun peger på, at udgiften til det – indtil tilstrækkeligt mange lærerstillinger er forsvundet ved naturlig afgang – kan dækkes af de mange millioner, som kommunen kan få ind ved at sælge de skoler, som nedlægges.

Den offentlige ejendomsvurdering på de seks skoler, der foreslås nedlagt, er på 281 millioner kroner. Selv om køberne måske ikke vil stå i kø til alle seks skoler – nogle af dem bliver formentlig svære at sælge – så er først og fremmest Nordre Skoles grund attraktiv på grund af beliggenheden. Og til dels også Byskolen lige midt i Svendborg. Nordre Skole er vurderet til 61 millioner kroner, Byskolen til 55 millioner.

Omvendt skal kommunen – hvis planen gennemføres – bruge op mod 50 millioner kroner til anlægsarbejder på de overlevende skoler. Dertil kommer udgifter til at sikre nye skoleveje for eleverne. Men det er en éngangsudgift i forhold til den beregnede årlige driftsbesparelse på 20 millioner kroner.

Den helt præcise plan for skolernes fremtid blev offentliggjort torsdag. Hvis politikerne vedtager den, vil billedet fra 1. august næste år se sådan ud:

Byskolen og Nordre Skole lukkes helt.

Hømarkskolen lukkes som 0.-9-klassesskole. Men genoprettes som en skole for dens egne 7.-9. klasseselever samt 7.-9. klasseselever fra Østre Skole, Thurø Skole og Tved Skole. Desuden skal samtlige kommunens 10. klasser være på Hømarkskolen. Og det samme skal UU-center Sydfyn.

Østre Skole og Thurø Skole bliver således ikke længere 0.-9. klasesskoler, men vil kun have 0.-6 klasserne, lige som Tved Skole er det i dag.

Vestre Skole bliver også kun for 0.-6. klasser.

Rantzausminde Skole skal i fremtiden rumme 7.-9. klasserne fra Vestre Skole.

Sct. Michaels Skole i Oure nedlægges.

Skårup Skole (0.-9. klasse) skal have eleverne fra Sct. Michaels Skole.

Gudbjerg Skole og Hesselager Skole nedlægges.

Gudme Skole (0.-9. klasse) skal overtage eleverne fra Gudbjerg og Hesselager.

Bymarkskolen i Ollerup nedlægges.

Vester Skerninge Skole (0.-9. klasse) overtager eleverne fra Bymarkskolen.

Sundhøjskolen og Lundby Skole bliver til én skole – men fysisk placeret de to steder, hvor de ligger i dag..

Stenstrup Skole og Kirkeby Skole bliver til én skole – men fysisk placeret de to steder, hvor de ligger i dag.