Af Tom Skovløkke Jørgensen

Tom Skovløkke Jørgensen i samtale med Niels Helveg Petersen på en af lørdagsprotesterne mod Svendborg Kommune,

Vi hører og læser management-sprog så ofte, at vi ikke længere lægger mærke til det. Det, som afsløres som kæmpe fejl og skandaløse forhold, (for)klares med: Det har vi fremadrettet fokus på. Dermed overflødiggøres det gode ord undskyld med: Vi skal nok rette fejlen. Hvordan fejlen rettes, står hen i det uvisse.

En anden populær frase om massive problemer er: Det er en udfordring. Offentlige myndigheder bliver ofte udfordret. Men så er det jo godt at have management-sprog. Til sådan lige at tage toppen af den berettigede kritik.

Hvis management-sproget ikke helt rækker, så er der den kvælende imødekommenhed. Vi hører (efter), hvad du siger, og vi har derfor iværksat en proces. De er ofte lange. Og for lige at trumfe: Vi udarbejder også en handleplan med tilhørende evaluering.

For nu snart mange år siden lavede Svendborg Kommune en omorganisering på daginstitutions-området. Masterplan blev den beskedent kaldt! Der blev udformet en køreplan til masterplanen, som viste sig at være både top-styret og manipulerende. I management-sprog hedder det noget i retning af: Vi lægger skinnerne, efterhånden som vi når frem i processen.

Omorganiseringens formål – at skaffe flere varme hænder frem for administrative kolde hænder – blev aldrig opnået. Tværtimod. Evalueringen, som ikke skal beskyldes for at være akademisk, var at finde bagerst på kommunens hjemmeside. Blandt ligegyldigheder blev der faktisk konstateret en … øget … bureaukratisering af området. Det blev betegnet som… en udfordring. Vel at mærke en udfordring,, der ikke blev taget op. Måske Svendborg Kommune nu ser positiv fremadrettet på dette.

På et andet aktuelt område, Jobcenter Svendborg, har Svendborg Kommune også udarbejdet en Tids og Handleplan. Har denne Tids og Handleplan så ændret praksis for syge og nedslidte borgere i Svendborg? Læs videre og døm selv.

En borger har efter en arbejdsulykke ventet snart fem år på at få tildelt førtidspension. Tre gange er denne borger af ansatte på Jobcenteret indstillet til førtidspension. Tre gange har Svendborg Kommune sagt nej. Hvad siger økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør John Jensen til det?

Læg mærke til sproget. Og læg mærke til det, der ikke siges: “Pensionsudvalget kan ikke træffe afgørelse om afslag på førtidspension ud fra et ønske om at spare penge. Afslaget skal begrundes efter de retsregler, der gælder for det pågældende område. I NN’s sag er der truffet afgørelse efter pensionslovens paragraf 18”, siger John Jensen.

At der er gået næsten fem år uden en afslutning på en borgers sag, begrunder John Jensen med, at det er en meget kompleks sag med længerevarende udredningsforløb af flere omgange. Til spørgsmålet om, hvorfor Svendborg Kommune ikke vil indlede en førtidspension, når det gentagne gange er udtalt (blandt andet fra kommunens egne sagsbehandlere), at NN opfylder betingelserne for en førtidspension, lyder svaret fra John Jensen:

“Fordi pensionsudvalget vurderer NN’s arbejdsmæssige muligheder ikke er tilstrækkeligt undersøgt. Derfor kan der ikke konkluderes endeligt på hendes arbejdsevne, og i hvilket omfang den er nedsat”.

Efter pensionslovens § 18 træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Det, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren ville sige, hvis han sagde det lige ud: Vi har brugt fem år på at finde ud af, om det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Men vi (læs: Pensionsudvalget) har ikke fundet ud af det endnu. Og hvornår vi finder ud af det, ved vi ikke.

Borgerens sagsbehandler sagde i juli dette år tingene lige ud: “NN har deltaget i utallige undersøgelser og er blevet tilset af flere speciallæger, der samlet konkluderer, at der ikke er yderligere behandlingsmuligheder, tilstanden er stationær … Jeg vurderer, at det nu er dokumenteret at NN’s erhvervsevne er nedsat til det helt ubetydelige i ethvert erhverv og indstiller til, at NN tilkendes pension“.

Sproget er dommeren. Management vandt. Denne gang.

(Tom Skovløkke Jørgensen er pædagog og med i protestinitiativet “Syg i Svendborg”).