Jobcentret har to gange sagt nej til at give hende fleksjob – fordi to arbejdsprøvninger af hende var forkert tilrettelagt. Det var Jobcentret selv, der havde tilrettelagt dem. Nu har Jobcentret sendt hende i fitnesscenter i stedet for en ny arbejdsprøvning.

Fitnesscenter i stedet for arbejdsprøvning

Helle Juul Pedersen.

Af Frede Jakobsen

Hun finder det ydmygende. Og hun er ulykkelig. Men hun tør ikke sige nej, for hun er bange for at skade sin egen sag. Derfor møder hun i dag op i fitnesscentret i Vestergade, sådan som Jobcenter Svendborg har sagt, at hun skal.

Helle Juul Pedersen fra Gudbjerg vil så gerne tilbage på arbejdsmarkedet i et fleksjob. Det er, hvad hun kan overkomme – et fleksjob. Det har stakkevis af lægeerklæringer og flere arbejdsprøvninger vist i de over to år, den 44-årige ufaglærte fabriksarbejder har været sygemeldt.

Hun har hele tiden gjort, hvad Jobcentret sagde, at hun skulle gøre. Det har ikke hjulpet hende. Tværtimod. For det, Jobcentret satte hende til at gøre, var forkert. De arbejdsprøvninger, hun blev sendt i, var ikke rigtigt tilrettelagt med de rette skånehensyn. Det var Jobcentret selv, der sendte hende i disse arbejdsprøvninger. Og det var Jobcentret, der på den baggrund indstillede hende til fleksjob. Men Jobcentrets eget Fleksjobudvalg sagde nej med begrundelsen: Arbejdsprøvningerne har ikke kunnet give et retvisende billede af Helle Juul Pedersens arbejdsevne, fordi de var forkert tilrettelagte. Derfor kunne hun ikke komme på fleksjob.

Helle Juul Pedersen og hendes fagforening, 3F, klagede over afslaget: Det kan da for pokker ikke være rigtigt, at fejl begået af Jobcentret kommer borgeren til skade, argumenterede de. Fleksjobudvalget genbehandlede hendes sag, men fastholdt afslaget. Udvalgets formand, Masoum Moradi, skrev bl.a.: “Det er Fleksjobudvalgets vurdering, at fejl og mangler i sagsbehandlingen i Jobcentret ikke kan begrunde en godkendelse til fleksjob. … Det er en forudsætning for godkendelse til fleksjob, at borgerens arbejdsevne defineres i rammen af en arbejdsprøvning, der tilgodeser de nødvendige skånebehov”. Eller oversat til dansk: Helle Juul Pedersen skal ud i en ny – tredje – arbejdsprøvning, rigtigt tilrettelagt med de af læger påpegede nødvendige skånebehov. Først på den baggrund kan Fleksjobudvalget vurdere, om hun er berettiget til et fleksjob.

Allerede efter første afslag fra Fleksjobudvalget stoppede Jobcenter Svendborg for udbetalingen af sygedagpenge til Helle Juul Pedersen. Siden 1. oktober har hun ikke fået en øre fra kommunen – hun kan nemlig ikke få kontanthjælp, fordi hendes mand har en helt almindelig lønmodtagerindkomst og de tilsammen ejer et lille parcelhus i Gudbjerg.

Sammen med sin fagforening 3F har Helle Juul Pedersen siden bedt Jobcentret om at afklare hendes arbejdsevne, det vil sige en arbejdsprøvning. Så hun igen kan søge fleksjob. Helle Juul Pedersen så frem til mødet på Jobcentret, som hun derefter blev indkaldt til den 18. november. Hun håbede på, at der nu ville blive tilrettelagt en arbejdsprøvning som forlangt af Jobcentrets Fleksjobudvalg. Hun blev skuffet. Hun blev ked af det. Hun blev vred.

”Jeg fik besked på, at jeg skulle møde i fitnesscenter i Vestergade to og en halv time om dagen, fire dage om ugen”, fortæller Helle Juul Pedersen.  Det er Falck Quick Care, der for kommunen kører disse forløb i fitnesscentret.

Det er der, hun skal møde op i dag. Og det skal hun i de næste fire uger. Helle Juul Pedersen indvendte – da hun fik beskeden på Jobcentret – at det da absolut intet har med arbejdsprøvning at gøre at gå på fitnesscenter fire dage om ugen. Men hun fik blot besked om, at det var nødvendigt, så Jobcentret på den måde kunne finde ud af, hvordan en rigtig arbejdsprøvning skal tilrettelægges for hende. Om præcis det står der ellers side op og side ned i hendes sag på Jobcentret – i lægeerklæringer, ressourceprofil og så videre og så videre.

Helle Juul Pedersen kunne godt have sagt nej til at få i fitnesscenter. Jobcentret kan ikke tvinge hende til noget som helst. Og de kan heller ikke fratage hende nogen som helst ydelse. For det har Jobcentret for længst gjort. Som nævnt har hun ikke fået en øre siden 1. oktober. Familiens økonomi hænger nu i laser i en sådan grad, at de endnu ikke er sikre på at kunne blive boende i deres lille hus. Men hun turde ikke sige nej. Hun er, siger hun, bange for, at det senere vil blive brugt imod hende – at hun vil blive stemplet som ikke-samarbejdsvillig. Hun håber nemlig stadig på en ny arbejdsprøvning. Og at hun på baggrund af en sådan faktisk kan få tilkendt fleksjob – og dermed igen få økonomien til at hænge sammen og få den tilknytning til arbejdsmarkedet, som hun har haft hele livet. Det er hendes højeste ønske, og netop derfor har hun også i hele det mere end to år lange forløb gjort præcis, hvad Jobcentret har forlangt af hende.

Det er dyrt at komme fra Gudbjerg til fitnesscentret i Svendborg og tilbage igen hver dag – når man ikke har en øre. Men den udgift skal hun selv klare. Det fik hun klar besked på. ”Og da jeg gjorde opmærksom på, at jeg jo ingen penge har i det hele taget, så fik jeg at vide, at vi bare kunne tage et lån i huset. Men det får vi jo ikke flere penge af, kun mere gæld”, siger Helle Juul Pedersen.

Allermest bange er hun lige nu for, at træningen i fitnesscentret skal skade hende mere end gavne. Gøre de stærke smerter stærkere. Smerterne, der kommer fra albue og skulder. ”Kroniske”, som lægerne skriver, og ”uden yderligere behandlingsmuligheder”. Hun har talt med sin egen læge, om at hun nu skal i fitnesscentret. ”Ja, jeg tager derned, men kan jeg ikke holde til det, så stopper jeg. Jeg vil ikke ødelægges helt igen. Men jeg gør det, fordi jeg jo gerne vil kunne søge fleksjob igen”, siger hun.

Nødtvunget går hun derfor i fitnesscenter. Ydmygende, synes hun. Men hun er bange for helt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, bange for ikke et komme til at tjene en øre igen – hvis ikke hun får det fleksjob. Derfor bøjer hun sig for Jobcentrets krav. ”Det er min eneste mulighed. Godt nok har jeg også klaget til Beskæftigelsesankenævnet over afgørelsen i Fleksjobudvalget. Men der kan jo gå lang tid, inden der kommer en afgørelse derfra”, siger Helle Juul Pedersen.

Læs også ”Kassen smække i med dags varsel” 4. oktober og ”Jobcentrets fejl – den syge borgers ulykke” 22. oktober.