To dages fred – så kom et brev: Sygedagpenge stopper

Mai-Britt Nikolajsen.

50-årige Mai-Britt Nikolajsen havde fine folk i telefonen onsdag i sidste uge, den dag Arbejdsmarkedsudvalget skulle holde møde. Først formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, socialdemokraten Grete Schødts, politisk chef for Jobcentret. Og derefter Birgit Bagge, den administrative chef for Jobcentret. De forsøgte at berolige Mai-Britt Nikolajsen. Hun skulle ikke være bekymret for de sygedagpenge, som Jobcentret havde fået pålagt at betale hende – af Beskæftigelsesankenævnet. Godt nok havde Jobcentret netop anket afgørelsen – men det var for at lære noget af sagen. Ikke for i givet fald at kræve penge tilbage fra Mai-Britt Nikolajsen, som siden 1. juni ikke havde fået en øre fra kommunen.

Det var en lettelse for den fortsat sygemeldte Mai-Britt Nikolajsen. De – for hende og familien mange – penge, som Jobcentret var blevet pålagt at efterbetale hende, kunne hun beholde, selv hvis Jobcentret ender med at få ret i sin anke til Beskæftigelsesankenævnet. Dagen efter mødet i Arbejdsmarkedsudvalget sagde Grete Schødts det samme til Svendborgs NetAvis: En anke fra Jobcentret skal ikke gå ud over borgeren. I en sådan sag skal borgeren med det samme have at vide, at kommunen, hvis den får ret, ikke vil kræve pengene tilbage – anken handler kun om, at Jobcentret skal lære af sine fejl.

Efter mange op- og nedture, så var Mai-Britt Nikolajsen glad igen. I to dage. Det vil sige indtil posten kom fredag. Med et brev fra Jobcentret: Vi standser udbetalingen af sygedagpenge til dig ved årets udgang. Det vil sige om tre uger.

”Jeg kan snart ikke klare det mere. Jeg brød fuldstændig sammen og græd. Jeg ved ikke, hvad jeg efterhånden skal gøre. Eller hvem jeg kan stole på, og hvem jeg ikke kan stole på. Det er bare så forfærdeligt det her”, siger Mai-Britt Nikolajsen.

Jobcentret begrunder stoppet for sygedagpenge ved årets udgang med, at ”sygedagpenge ophører som hovedregel efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge … for mere end 52 uger i de foregående 18 kalendermåneder. Jobcentret har dog mulighed for at forlænge sygedagpengeperioden, i det tilfælde du opfylder et af de følgende 7 kriterier”. Et af de 7 kriterier, som Jobcentret nævner, er: ”Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik (arbejdsprøvning – red.) eller anden form for afklaring. Under henvisning til dit ønske om en ny funktionsafklarende virksomhedspraktik samt senere Beskæftigelsesankenævnets afgørelse er din dagpengeret allerede forlænget i sammenlagt 9 måneder”.

Da Jobcentret standede Mai-Britt Nikolajsens sygedagpenge fra 1. juni var det med begrundelsen, at der ikke i den forlængede sygedagpengeperiode ville kunne foretages en afklaring af Mai-Britt Nikolajsens arbejdsevne. Men Beskæftigelsesankenævnets sagde det modsatte, da det i november gik imod Jobcenter Svendborg: ”Vi mener, at der efter 31. maj 2010 er behov for at gennemføre yderligere afklarende foranstaltninger for at belyse jeres medlems arbejdsevne. Vi mener samtidig, at der på tidspunktet for kommunens dagpengestop var udsigt til, at en retvisende afklaring kunne ske indenfor den resterende del af forlængelsesperioden”.

Jobcentret mener nu – at det er der ikke længere, tid til at foretage en arbejdsprøvning altså. Tiden er gået. Men Jobcentret selv har intet foretaget sig siden maj, hvor det standsede sygedagpengene til Mai-Britt Nikolajsen. Og heller ikke efter Beskæftigelsesankenævnets afgørelse har Jobcentret foretaget sig noget reelt nyt for at få afklaret hendes arbejdsevne. Det, Jobcentret tilsyneladende har brugt mest tid på i Mai-Britt Nikolajsens sag siden Beskæftigelsesankenævnets afgørelse, er at opdatere hendes meget omfattende ressourceprofil. De mange, mange rubrikker i profillen var sidst blevet udfyldt i maj. Nu er de blevet opdateret – stort set alle sammen med teksten: Intet nyt at tilføje. Udfyldt af Jobcentret selv – og ikke, som man skal, sammen med den sygemeldte borger, den handler om.

Siden maj har Mai-Britt Nikolajsen stort set ikke været i kontakt med Jobcentret. Den 15. oktober ringede Mai-Britt Nikolajsen til Jobcentret. Hun havde fået brev fra Jobcentret, der spurgte, om hun ønskede yderligere afklaring af sin arbejdsevne. Det svarede hun ja til.

I november var hun til møde på Jobcentret – med en jobkonsulent og en sagsbehandler. Om hvad og hvor hun eventuelt kunne komme i arbejdsprøvning. Der skete ikke noget i tiden derefter. Mai-Britt Nikolajsen ringede til Jobcentret for at rykke. I samtalen foreslog hun selv Byhavegård, hvor kommunen har folk i aktivering. Det ville sagsbehandleren undersøge. Men Mai-Britt Nikolajsen hørte aldrig fra sagsbehandleren igen.

Så var det blevet onsdag den 8. december. Svendborgs NetAvis havde detaljeret beskrevet hendes sag – og Jobcentrets anke over, at Mai-Britt Nikolajsen havde fået ret, Jobcentret uret i Beskæftigelsesankenævnet. Det var den dag, hvor Mai-Britt Nikolajsen havde både Jobcentrets politiske chef, Grete Schødts, og Jobcentrets administrative chef, Birgit Bagge, i røret med beroligende ord. Hun skulle ikke være nervøs for de syv måneders sygedagpenge, kommunen var blevet pålagt at betale hende. Dem ville hun under alle omstændigheder få lov at beholde.

To dage efter fik hun så brev fra Jobcentret: Til gengæld standser vi dine sygedagpenge fra 31. januar.

Læs også ”I en uløselig klemme hos Jobcentret” 11. oktober, ”Ulovligt kommunalt stop for sygedagpenge” 20. november, ”Borger fik ret – det vil kommunen ikke finde sig i” 7. december, ”Syv politikere og en smule anstændighed” 8. december, ”Borgere skal fredes når Jobcenter anker” 10. december.