Venstre og Konservative i Svendborg slår pludselig bak – de vil ikke have Nationalpark-forslaget i offentlig høring. Venstres Lars Erik Hornemann mente det modsatte for 14 dage siden. Hvad er der sket?

Venstre og Konservative i Svendborg  uenige med sydfynske partifæller

Af Frede Jakobsen

Han mente ét for 14 dage siden. I dag mener han det modsatte. Lars Erik Hornemann, tidligere borgmester og nuværende gruppeformand for Venstre i byrådet, vil ikke have forslaget til Nationalpark Det Sydfynske Øhav sendt ud i offentlig høring. Det skal, mener han, trækkes tilbage. Der skal laves et nyt forslag om en meget mindre nationalpark – og det kan så sendes i høring.

Lars Erik Hornemanns kovending kommer efter kraftigt pres fra Venstres bagland, ikke mindst blandt bønder og skovejere er modstanden bastant og højlydt. Og fordi, mener han selv, at det vil give bedre mulighed for i det hele taget at få etableret en Nationalpark Det Sydfynske Øhav, hvis man gør det på den måde, som han, hans parti og De Konservative nu foreslår – i 11. time.

Venstre og Konservative sagde – overraskende – nej, da Svendborg Kommunes Økonomiudvalg tirsdag skulle beslutte, om forslaget til Nationalpark, som har været flere år undervejs, skal sendes i høring i februar og marts næste år.  Inden forslaget kom til behandling i Økonomiudvalget havde det været til behandling i to andre udvalg, Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Plan. Konservative er ikke repræsenteret i de to udvalg. Men det er Venstre. Og i begge udvalg fedtspillede Venstre – partiets medlemmer i de to udvalg ville ikke sige hverken ja eller nej til at sende nationalpark-forslaget i høring.

Årsagen til den manglende stillingtagen i de to udvalg var, har Lars Erik Hornemann, tidligere forklaret i Svendborgs NetAvis, at Venstre havde svært ved at finde fodslag i Nationalpark-sagen. Og at der fortsat var intense drøftelser med baglandet. Lars Erik Hornemann var dog ikke selv i tvivl – han mente fortsat, at forslaget fra Styregruppen skule sendes i offentlig høring. Det sagde han til Svendborgs NetAvis 10. november. Ikke at han nødvendigvis var enig i forslaget – specielt ikke størrelsen på Nationalparken – men det var jo netop det, man havde høringsfasen til at gøre opmærksom på og komme med andre forslag til, sagde han.

Men nu er det anderledes. Og også anderledes end holdningen hos Venstre-folk og Konservative i andre kommuner, som netop nu er i gang med at tage stilling til, om forslaget skal sendes i høring eller ej.  Både på Ærø og Langeland og i Faaborg-Midtfyn har Venstre-folk og Konservative stemt for at sende Nationalpark-forslaget i offentlig høring. I Ærø Kommune vedtog Trafik- og Erhvervsudvalget – hvor der sidder et Venstre-medlem og et konservativt medlem  – 15. november at anbefale, at forslaget sendes i høring. Det samme gjorde Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø – med ét Venstre-medlem – i Langeland Kommune den 22. november. Og det gjorde også Erhvervs- og Planlægningsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune – med tre Venstre-medlemmer – den 18. november.

Det var det konservative medlem af Økonomiudvalget i Svendborg, Ove Engstrøm, som foreslog at sende Nationalpark-forslaget tilbage til Styregruppen ”med anmodning om, at linieføringerne ændres til at følge arbejdsgruppernes anbefaling”, som det hedder i det officielle referat fra mødet. Og det betyder en meget, meget mindre nationalpark – stort set kun omfattende vand. Det er til gengæld præcis det forslag – populært kaldet Tåsinge-forslaget – som et lillebitte mindretal i Styregruppen gik ind for. Det var de tre repræsentanter for bønderne og skovejerne. I Styringsgruppen blev bønderne i Centrovice og godsejerne i Patriotisk Selskab repræsenteret af godsejer Chr. Ulrich – tidligere konservativt medlem af Svendborg Byråd.

De Konservative har to medlemmer af byrådet. Udover Ove Engsrøm er det Henrik Nielsen. ”Nationalparken er et ømtåleligt emne i vores parti. Der er både tilhængere og modstandere”, siger Henrik Nielsen, som erklærer sig enig med sin partifælle Ove Engstrøm om, at forslaget bør trækkes, et nyt forslag til mindre nationalpark laves – og at det så er det, der skal sendes i høring. ”Nationalparken er en god idé. Den vil kunne brande og løfte vores område. Men vi skal passe på med at udvande begrebet Nationalpark ved at inddrage alt for meget. Det er Øhavet, det bør dreje sig om”, siger han. Henrik Nielsen indrømmer, at en kommende høringsperiode jo netop er beregnet på at komme med forslag – f.eks. om indskrænkning af området – til en Nationalpark. ”Men er man allerede afklaret om det, så kan man jo lige så godt forsøge at spore ind på det, vi foreslår”, siger han.

Det lille mindretal i Styringsgruppen foreslog netop den lille Tåsinge-model – den samme, som arbejdsgrupperne under Styringsgruppen havde foreslået. Den omfatter Øhavets småøer, det vil sige øerne mellem Fyn, Ærø og Langeland, men ikke Tåsinge, Thurø og Siø.

Lars Erik Hornemann, formand for byrådets største gruppe, Venstres, indrømmer blankt, at han har skiftet holdning. Og at han altså ikke længere mener, at Styringsgruppens forslag skal sendes i høring. ”Jeg har lyttet til mit bagland og til alle de bekymringer, det giver udtryk for. Og lytter man ikke til betænkelighederne, så kan jeg godt være bange for, at det slet ikke bliver til noget med en Nationalpark”, siger han.

Han vil, siger han, hellere have en mindre Nationalpark end slet ingen. ”Derfor kan man bruge Tåsinge-modellen og så i løbet af høringen melde ud med yderligere arealer. Dermed får vi et positiv tilvalg til en Nationalpark frem for at noget trækkes ned over hovedet på folk. Man kan mene om frygten, hvad man vil, men der er altså en frygt hos mange landmænd for, at der følger nye restriktioner med en Nationalpark. Min skepsis er ikke helt så stor, men det ændrer ikke på, at det er den hos andre, som er klar til at føre kamp fra hegn til hegn for at holde deres jord udenfor en Nationalpark. Derfor kan vi få en mere positiv debat om det, hvis folk kan vælge deres arealer til en Nationalpark”, siger Lars Erik Hornemann.

”Jeg har haft svært ved at overbevise mine egne om, at der ikke er grund til at frygte for en Nationalpark. Men det gør de altså, frygter det. Og man er nødt til at lytte til, hvad der rør sig”, siger Lars Erik Hornemann som begrundelse for, at han på 14 dage har skiftet holdning og nu mener, Styringsgruppens forslag skal trækkes tilbage og et nyt forslag om en meget mindre Nationalpark udarbejdes.

Modstanden mod Nationalparken har været ført benhårdt af den såkaldte Forening af Nationalpark-skeptikere, som har den indflydelsesrige storbonde og aktive Venstre-politiker Bent Juul Sørensen, Ærø, i spidsen – og med økonomisk bistand fra i hvert fald bøndernes fynske organisation, Centrovice. For kort tid siden sendte Centrovice, godsejerorganisationen Patriotisk Selskab, småbønderne i Dansk Familiebrug og skovejerne i Dansk Skovforening en mail til samtlige sydfynske kommunalpolitikere for at få dem til at gå ind for netop det forslag, som Venstre og Konservative i Svendborg nu støtter.

Forslaget om at sende det nuværende forslag i høring fik dog flertal i Svendborg Kommunes Økonomiudvalg, da det holdt møde forleden. Et flertal bestående af Socialdemokraterne, SF, Tværsocialisterne og Enhedslisten gik ind for det. Den endelige beslutning træffes på tirsdag af Byrådet, hvor de røde partier lige netop har flertal på 15 – mod de 14 borgerlige medlemmer fra Venstre og Konservative samt Dansk Folkeparti.

Læs også ”Venstre har Nationalpark-problemer” 10. november og ”Så er landbrugets lobby-arbejde i gang” 15. november.