Arno Kruse.

Af Arno Kruse 

Hvis SF’s tidligere formand, skatteminister Holger K. Nielsen, havde været fodboldspiller i stedet for politiker, ville han formentlig have påstået, at det var dommerens skyld, at hans hold tabte en kamp, hvor han havde lavet tre selvmål.

Nu er Holger K. imidlertid ikke fodboldspiller men politiker, og politik har det til fælles med fodbold, at selvmål kan afgøre, om man er på vinderholdet eller på taberholdet, og Holger K. og SF er i den grad på taberholdet, hvis vi sammenligner resultatet af den sidste Megafon-måling med valgresultatet fra den 15. september 2011, hvor 336.698 vælgere eller 9,2 % satte deres kryds ved SF.

I den aktuelle Megafon-måling står SF og Holger K. til kun at få en vælgertilslutning på 4,2 % eller 148.914 stemmer. SF har altså mistet ikke mindre end 177.278 vælgere siden valget, hvilket er et tab på 277 vælgere hver evig eneste dag siden september 2011.

I stedet for at rette fokus på årsagen til SF’s store tab af vælgere, retter Holger K. et skarpt angreb på Enhedslisten, som i det samme tidsrum har haft en fremgang fra 236.860 stemmer til 470.185 stemmer. Enhedslisten har altså haft en fremgang på 233.325 vælgere, hvilket er en fremgang på 365 vælgere hver evig eneste dag siden valget i september 2011.

Den store fremgang for Enhedslisten har sammen med den store tilbagegang for SF fået Holger K. op i det røde felt, og gensynet med den røde farve har åbenbart chokeret ham i en sådan grad, at sagligheden i hans argumentation minder om fodboldspilleren, der ikke kan finde på andet end at give dommeren skylden for tre selvmål.

Holger K. Nielsen, som i medierne fremstilles som SF’s stærke mand, angriber Enhedslistens måde at drive politik på. Efter Holger K.’s opfattelse begår Enhedslisten den fejl, at partiet stemmer for enhver forbedring og imod enhver forringelse, og dette er ifølge Holger K. ikke gangbart, hvis man vil arbejde parlamentarisk og kunne indgå kompromiser.

For ligesom at kunne vurdere sagligheden i Holger K. Nielsen angreb på Enhedslisten, er det nødvendigt at få fastslået, om det er rigtigt, at Enhedslisten i modsætning til SF kun stemmer for forbedringer og imod forringelser.

Enhedslisten har ganske rigtigt stemt imod forringelser af efterlønnen, dagpengene, kontanthjælpen, SU-en, førtidspensionen og sygedagpengene. Til gengæld har Enhedslisten også stemt imod forbedringer. Dette gælder blandt andet i forbindelse med skattelettelser til den rigeste del af befolkningen og skattelettelser til de mest velbeslåede virksomheder. Disse politiske handlinger og holdninger er i øvrigt ikke forskellige fra SF’s holdninger fra før valget den 15. september 2011.

Enhedslisten har siden valget handlet i fuld overensstemmelse med det, som partiet lovede vælgerne før valget, og denne troværdighed har 233.325 nye vælgere belønnet Enhedslisten for. Til gengæld har SF’s handlinger siden de famøse regeringsforhandlinger i det sorte tårn på Amager været i stærk modstrid med partiets holdninger før valget, og disse løftebrud har 177.278 vælgere straffet ved at løbe skrigende bort fra SF.

Både Enhedslisten og SF har stemt for forbedringer og imod forringelser, men forskellen på de to partier er, at Enhedslisten har stemt imod forbedringer for den bedst stillede del af befolkningen og imod forringelser for den dårligst stillede del af befolkningen, mens SF har gjort det stik modsatte ved at stemme imod forbedringer for de dårligst stillede og for forbedringer til den bedst stillede del af befolkningen.

Det er disse kendsgerninger, vælgerne har forholdt sig til, og det er disse kendsgerninger, der har givet Enhedslisten en markant fremgang og SF en markant tilbagegang, og det er disse kendsgerninger, SF’s såkaldt stærke mand Holger K. forsøger at fortrænge med et usagligt og hjælpeløst angreb på Enhedslisten.

Men hverken i politik eller fodbold kan et nederlag ændres ved at give andre skylden for de selvmål, man selv laver, og det burde Holger K. måske have tænkt lidt over, inden han offentligt blottede sin magtesløshed og frustration over for befolkningen.

(Arno Kruse, Longelse Sand, Langeland, er folkepensionist. Han er tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rudkøbing for Arno Kruses Liste. I dag er han medlem af Enhedslisten).