Brita Andersen.

Af Pia Tørving og Brita Andersen, HK Midt

Svendborg Kommune er i gang med at gennemføre en administrativ nedlæggelse af fleksjobordningen. Det er svært at nå til nogen anden konklusion, efter at det er kommet frem, at den sydfynske kommune har beskåret antallet af fleksjob fra 200 årlige oprettelser til kun 20.

9 ud af 10 fleksjob er altså væk. Det er en udvikling, som vækker så stor respekt, at andre kommuner i Region Syddanmark bør lære af det, mener i hvert fald regionens beskæftigelsesankenævn. Det mener vi så absolut ikke.

Vi vil meget kraftigt advare imod, at andre kommuner lader sig inspirere af Svendborg Kommune. Vi mener, at Svendborg Kommune har igangsat en meget betænkelig udvikling, som måske nok skæpper i den slunkne kommunekasse, men kaster en sand bovbølge af menneskelig ulykke og undergang efter sig. Det er svært at juble over.

Svendborg Kommunes fremfærd ligger dog i naturlig forlængelse af kommunens praksis på førtidspensionsområdet, som i månedsvis har fået svendborgensere til at demonstrere foran det lokale rådhus. Praksissen har siden 2009 halveret bevillingerne af førtidspensioner, hvilket er lige så alarmerende som udviklingen på fleksjobområdet.

Pia Tørving.

Vi må minde om, at ordninger som fleksjobordningen og førtidspensionen ikke er skabt for sjov. Det er det sidste halmstrå, som mange af samfundets svageste borgere forsøger at klamre sig til. Fleksjobordningen giver borgere med nedsat arbejdsevne en mulighed for at bidrage på det niveau, de nu magter. Førtidspensionen er sidste station for de dårligst stillede af vores medborgere før kontanthjælpen – hvis de da er berettiget til at modtage den ydelse. Det er de færreste nemlig.

Er politikernes eneste horisont et økonomisk sparemål, så er Svendborg Kommune så afgjort på vinderkurs. Skal dette perspektiv dog tilføres noget så sjældent som medmenneskelig forståelse og solidaritet, så er Svendborg Kommune omtrent lige så meget ude af kurs, som det krydstogtskib, som ligger grundstødt ud for den italienske kyst.

Vi vil opfordre til en linje, hvor de, der opfylder betingelserne for at få et fleksjob, får fleksjob – og de, der lovmæssigt er berettiget til førtidspension, naturligvis får førtidspension. Vi er oprigtigt bekymrede for, at det ikke er tilfældet i Svendborg Kommune.

Der er dog grund til at slå fast, at denne kritik på ingen måde er rettet mod de medarbejdere, der behandler borgernes sager, men alene mod den politiske styring, som hylder denne praksis.

Vi har det bedst med at leve i et samfund, som også åbner muligheder for de syge og svage. Desværre kan vi være alvorligt bekymrede for, at enkelte kommuner er i gang med at lukke disse muligheder.

(Pia Tørving, Odense, er formand for HK/Kommunal Midt. Brita Andersen, Odense, er formand for HK/Stat Midt.)