Mange landmænd har i en uge uberettiget været under mistanke for at have dræbt alt liv i en lang strækning af Stokkebækken – Fyns bedste havørred-vandløb. For dem, der ved besked, kommunen, har ikke villet sætte navn på landmanden bag gylleudslippet. Det gør Svendborgs NetAvis i dag.

Svinebonden: Det var et sørgeligt uheld

Af Frede Jakobsen

Uheld sker. Også med gylle, når den her om foråret skal spredes på markerne. Den slags uheld kan være ødelæggende for naturen – som det var tilfældet med det store gylleudslip i Stokkebækken. Både fisk og yngel døde på en syv kilometer lang strækning. Så store ødelæggelser kunne have været undgået. Måske. Men det havde krævet, at landmanden straks havde meldt udslippet til Svendborg Kommunes beredskab. Det gjorde han ikke. Uheldet på hans gård skete lørdag den 10. april. To dage senere – mandag den 12. april ved 19-tiden opdagede nogle spejdere døde fisk i Stokkebækken og fik slået alarm. Først onsdag den 14. april blev det klart for kommunen, hvorfra udslippet stammede. Landmanden selv havde intet meldt om det.

I en uge har det dræbende gylleudslip været en historie i de fynske og landsdækkende medier. Uden at der er blevet sat navn på, hos hvilken landmand udslippet skete. Svendborg Kommune ved, hvem det er. Men vil ikke – ikke endnu i hvert fald – fortælle det. Med den ubehagelige følge, at mange landmænd langs Stokkebækken i over en uge har været under mistanke. Det er de ikke længere. For i dag kan Svendborgs NetAvis sætte navn på.

Specielt sportsfiskerne gik nærmest i chok, da de for en uge siden – mandag den 12. april – hørte om det store gylleudslip til Stokkebækken. Den har nemlig, som Svendborg Sportsfiskerforening, siger på dens hjemmeside ”en unik opgang af havørred”. ”Stokkebækken er Svendborg Sportsfiskerforening stolthed”, siger foreningen. Og sportsfiskeren.dk kalder Stokkebækken ”et af Fyns bedste havørred-vandløb”. I de sidste 10 år er der brugt omkring fem millioner offentlige kroner på naturgenopretning af Stokkebækken. ”Fyns reneste å”, har næstformanden for Svendborg-sportsfiskerne, Ole Kæmpe, kaldt den. Det er den ikke længere.

Det var hen ad 19-tiden den mandag for en uge siden, at nogle spejdere opdagede de døde fisk og fik slået alarm. Beredskabet fra kommunen rykkede ud med det samme – men kunne ikke gøre meget. Ikke meget andet end konstatere, at Stokkebækken var stærkt forurenet på en strækning på seks-syv kilometer og at der var masser af døde fisk. Det viste sig nemlig, da kommunens folk to dage senere endelig fandt frem til forureneren, at udslippet var sket et par dage før, det blev opdaget. Udslippet var sket allerede lørdag den 10. april – men alarmen gik først mandag den 12. april. Ikke fra landmanden, men fra nogle spejdere.

Konsekvenserne af udslippet var dermed allerede fatale. Både fisk og yngel og bunddyrsfaunaen var dræbt. Peter Østergaard, afdelingschef i Natur og Vand i Svendborg Kommune, har udtalt, at der vil gå tre år, før fiskebestanden i Stokkebækken er tilbage på det normale.

Udslippet skete næsten helt oppe ved Stokkebækkens udspring, fra en svinebonde på Davidsgården på Mullerupvej, Tony Strandholdt. Svendborgs NetAvis har talt med ham for at høre hans forklaring på, hvordan gylleudslippet kunne ske. Og om, hvorfor han ikke straks meldte udslippet til myndighederne. Men Toni Strandholdt vil ikke udtale sig.

Efter hvad Svendborgs NetAvis erfarer, har udslippet været meget stort. Den lørdag var man på gården i gang med at pumpe gylle fra en tank ved gården gennem en slange ud til en gyllevogn på marken. Men slangen var utæt, og gyllen flød ud på gårdspladsen og videre ud i Stokkebækken. På ydersiden af gylletanken er der aflejringer fra den udflydende gylle i op til 10 centimeters højde. Der er tydelige tegn på, at landmanden har forsøgt selv at gøre noget ved uheldet – ved at skrabe gyllen væk fra gården. Han har med andre ord ikke været uvidende om uheldet.

”Ingen har endnu hørt kommentarer fra dig selv om gylleudslippet på din gård, Tony Strandholdt. Jeg vil derfor høre, om du vil fortælle om det til Svendborgs NetAvis?”

”Det har jeg ikke tænkt mig, nej. Det var et sørgeligt uheld. Sådan var det”, siger Tony Strandholdt. Mere vil han ikke sige.

Svendborg Kommune vil stadig ikke sætte navn på gylle-synderen. Den politiske ansvarlige for miljøområdet, Flemming Madsen (S), formand for Udvalget for Miljø og Teknik, vil ikke udtale sig om Svendborgs NetAvis’ oplysning om, at synderen er Tony Strandholdt.

Kommunen har endnu ikke – en uge efter udslippet – politianmeldt landmanden bag gylleudslippet. ”Nej, men det sker nok i denne uge. Vi er sådan set ikke i tvivl om, hos hvem udslippet er sket. Men vi skal også have alle de tekniske beviser i orden, inden vi melder landmanden til politiet. Og så kommer navnet jo frem”, siger Flemming Madsen.

Bødestørrelserne for gylleudslip er i øvrigt normalt ikke særlig store. Kun 10.000 kroner ifølge Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening. Tony Strandholdt kan imidlertid også se frem til et erstatningskrav fra Svendborg Kommune – fordi han ikke meldte gylleudslippet. Han risikerer at skulle betale hele beredskabsindsatsen og indsatsen for genopretning af Stokkebækken.