I arbejdsprøvning med to ødelagte hænder

Rie Hansen.

SYGE I KLEMME (16): Den dag græd hun. Det var den dag, da Jobcentret havde sendt hende til en ny såkaldt anden aktør, TUC-Job, der kort og godt meddelte, at alt, hvad den forhenværende anden aktør, Job.dk, havde gjort, var ulovligt. Så det var om igen. ”Det var første gang, jeg vrælede”, siger 54-årige Rie Hansen, Skårup. Det har hun gjort flere gange siden. Grædt. Senest, da Pensionsudvalget i Svendborg Kommune i august sagde nej til at give hende førtidspension og i stedet krævede hende i en ny arbejdsprøvning. Med to nærmest totalt ødelagte hænder er hun nu sendt i sin tredje arbejdsprøvning ”med fokus på de faglige kompetencer”, hun har. Rie Hansen er maskinarbejder – der ligger hendes ”faglige kompetencer”. I et fag, hvor man skal bruge sine hænder.

”Hvordan skal jeg kunne det? Jeg kan stort set ikke bruge mine hænder”, siger Rie Henriksen, der engang imellem tror, det hele er en ond drøm. Det er det ikke. Det er virkeligheden i Svendborg Kommune 2010. En kommune, hvor politikken er helt i overensstemmelse med regeringens: Så få førtidspensioner som muligt.

Rie Hansen blev ikke desto mindre i juli i år indstillet til førtidspension – af sagsbehandleren på Jobcentret, som først havde konsulteret kommunes lægekonsulent, som bakkede op. Alt havde været prøvet, siden Rie Hansen blev sygemeldt tre og et halvt år tidligere. Intet havde hjulpet. Alt var gået fra skidt til værre for hende – selv om hun selv havde gjort alt, hvad hun kunne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Sagen var for sagsbehandleren indlysende klar:

”Samlet vurderer jeg, at der ikke kan foretages yderligere beskæftigelsesrettede tiltag, herunder aktivering, revalidering m.v., ligesom der ikke er yderligere behandlingsmuligheder, der kan bedre pågældendes arbejdsevne. Det vurderes, at Ries arbejdsevne er så væsentligt nedsat, at selvforsørgelse under nogen form er urealistisk, ej heller i støttet form, fx fleksjob. Det vurderes således, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension … er opfyldt.”

Kommunens pensionsudvalg så anderledes end kommunens Jobcenter på sagen, da det holdt møde 4. august. Det sagde nej – med følgende begrundelse: ”Pensionsudvalget har vurderet, at arbejdsprøvningen har været af for kort varighed. Der anbefales ny længerevarende arbejdsprøvning indenfor relevant arbejdsområde med fokus på de faglige kompetencer”.

Den dag græd hun igen. Grunden til, at arbejdsprøvningen havde været kort, var jo netop, at hun måtte sygemelde sig igen. Hendes hænder kunne ikke magte arbejdet. Så lidt kan hun med sine hænder, at selv kommunens egen Borgerservice tidligere i år havde sagt nej til at tage hende i arbejdsprøvning. Med netop den begrundelse, at hun ikke kan bruge hænderne.

Rie Hansen var – indtil hun i 1990 fyldte 34 år – ufaglært arbejder på flere forskellige virksomheder. Men så gik hun i lære som maskinarbejder på virksomheden DK Transportbånd. Hun fik svendeprøve i 1993 og blev på virksomheden. Det gik galt den 31. december 2006 – hun var ude og gå en tur med hunden. Hun faldt og brækkede venstre hånd. Siden er det kun blevet værre. Som det hedder i Jobcentrets ressourceprofil: ”Sagt meget enkelt ødelægger Rie sin venstre hånd, men efter at denne er lagt i gips skrider bruddet, og håndleddet må brækkes op og opereres, hvor der indsættes plade og skruer. Men smerterne i hånden forsvinder ikke”.

Rie Hansen kommer i arbejdsprøvning i november 2007 på sin gamle arbejdsplads DK Transportbånd. De kender hende. De vil gerne have hende. Hun starter med tre timer om dagen. Det gik fint, siger hun. Men den såkaldte anden aktør, Job.dk, som Jobcentret have hyret til at tage sig af hende, ville have hende op i tid. Som Jobcentret selv har noteret, så ”kræver anden aktør, at hun øger timetallet, og hun påtager sig flere og fere arbejdsopgaver. … Rie skåner således ikke sig selv, hvilket medfører, at hun overbelaster sin højre hånd(led) i en sådan grad at hun opereres i højre håndled i juni 2008 for seneskedehindebetændelse. Til sidst må Rie sygemelde sig pga tiltagende smerter fra 10. nov. 2008”.

På det tidspunkt har hun været i arbejdsprøvning i et år. Med én rask hånd, den højre. Som altså bliver ødelagt, fordi Jobcentrets anden aktør kræver, at hun øger timetallet, arbejder mere. At der er arbejdsprøvningen, der gør hende mere – ja faktisk helt – uarbejdsdygtig, er Jobcentret helt klar over. Jobcentret har noteret, at som følge af kravet fra anden aktør til arbejdsprøvningen ”overanstrenger hun sin højre hånd/håndled i forbindelse med hhv arbejdsprøvninger og delvise raskmeldinger … hvorfor også denne skal opereres. … Højre hånd bliver opereret ved forskellige operationer i alt 3 gange”.

Med to ubrugelige hænder sendes hun alligevel i arbejdsprøvning igen – den, der går galt og varer kort, fordi hun ikke kan bruge sine hænder. Den arbejdsprøvning, som pensionsudvalget siger har været ”af for kort varighed”, hvorfor hun ikke kan få førtidspension, men skal i en ny arbejdsprøvning. Det var en arbejdsprøvning på Sydfyns Erhvervsforskole, hun ikke kunne gennemføre – ikke på grund af skolen, som hun kun har godt at sige om. Men ganske enkelt, fordi hun ikke kunne bruge sine hænder.

Imellem den afbrudte arbejdsprøvning og pensionsudvalgets afslag på førtidspension har hun og Jobcentret prøvet at få etableret en ny arbejdsprøvning en masse steder. Uden held. Rie Hansen griner selv over nogle af forsøgene, som hun blev bedt om at gøre af Jobcentret. Fordi de er så groteske. Så som at ringe til samtlige bedemænd – for at høre, om hun kunne komme i arbejdsprøvning. ”Hvordan vil du med de hænder kunne klare at håndtere en død mand på 200 kilo, som skal klædes på”, citerer hun en bedemand for at have svaret hende. I stedet for Rie Hansens egen – nærmest surrealistiske – beskrivelse af forløbet lader vi Jobcentrets egen fremstilling af sagen stå ordret og tale for sig selv:

”Disse forsøg er ikke blevet til andet end forsøg, idet arbejdsgiverne ikke har kunnet se muligheder for en person med de begrænsninger Rie har, svarende til at hun næsten ikke kan bruge hænderne. Af disse kan som eksempler nævnes: Job i receptionen hos Borgerservice: Her havde Rie et møde, men der kunne ikke etableres arbejdsprøvning, idet uanset at man kunne bruge headset til at snakke i telefon, ville man skulle bruge computer meget, fx til at søge andres telefonnumre for omstilling. Job hos (som) bedemand, vi tænkte, at meget af arbejdet var samtaler, og at der til det fysiske kunne tænkes i personlig assistance, dette kunne ikke lade sig gøre, idet der var uundgåelige situationer, hvor man skulle kunne klare endog tunge løft. Og det er stærkt begrænset, hvor mange der kan sidde i en rustvogn. Job som ’havneassistent’ som opkræver af penge fra lystsejlere, kan ikke lade sig gøre, da man fysisk skal kunne holde sig fast i vanter for at komme ombord. Job som P-vagt, kræver for meget brug af hænder. Job som kustode (forespurgt Naturama), kan ikke lade sig gøre, da der bl.a. skal kunne åbnes døre, betjenes kasseapparat m.v. Job i call-center, kræver at man kan bruge hænderne. Job hos Royal Bisquit, kræver at man kan bruge hænderne. Job hos SH Group som en slags receptionist/blæksprutte, fik nej pga skånehensyn ikke foreneligt med opgaver. Job i svømmehal, nej med begrundelse som ovenfor. Job på museum (Fattiggården), ingen pladser. Job ved bilforhandlere, fik nej pga skånehensyn ikke foreneligt med opgaver”.

Der var ingen muligheder overhovedet, skønnede sagsbehandleren på Jobcentret – og indstillede derfor Rie Hansen til førtidspension. Pensionsudvalget sagde som nævnt nej på sit møde 4. august – og krævede hende i en ny arbejdsprøvning ”indenfor relevant arbejdsområde med fokus på de faglige kompetencer”, hun har.

Rie Hansen klagede over afgørelsen – som man skal til kommunen, det vil sige til det pensionsudvalg, som havde truffet afgørelsen. Det kom der ikke noget ud af. Pensionsudvalget holdt møde 18. august og sagde: ”Det vurderes, at anken ikke giver nye oplysninger. Tidligere afgørelse fastholdes med samme begrundelse og retshenvisning”.

Klagen er nu sendt til Beskæftigelsesankenævnet hos Statsforvaltningen Syddanmark. Nævnet behandler den i øjeblikket. Nogen afgørelse er der ikke truffet. Til gengæld har Jobcentret truffet en afgørelse i forlængelse af pensionsudvalgets krav om en ny arbejdsprøvning. Rie Hansen er for tredje gang sendt i arbejdsprøvning. Hun startede 8. november på Svendborg Erhvervsskole på Porthusvej. Jobcentret begrunder det sådan: ”Formålet er en længerevarende arbejdsprøvning indenfor relevant arbejdsområde med fokus på faglige kvalifikationer”.

Med to hænder, som hun med Jobcentrets egne ord ”næsten ikke kan bruge”, skal hun møde være i arbejdsprøvning tre timer om dagen, 15 timer om ugen. Men det skal ifølge Jobcentret i løbet af tre måneder blive til syv timer om dagen, 37 timer om ugen.

I går var det mandag, hendes femte dag på arbejde. Hun måtte tage hjem, inden de tre timer var gået. Hun skulle – hun er jo maskinarbejder, ikke sandt – bruge hænderne til på drejebænken at fastspænde de elementer, som hun skulle bore i. Det kunne de hænder, som hun med Jobcentrets ord ”næsten ikke kan bruge”, ikke holde til.

Læs også ”Mens de venter på kommunen” 11. november og ”Spørg borgmesteren om Jobcentret” 12. november.