10. klasserne skal gå på Erhvervsskolen

Stort set samtidig med, at Svendborg Kommune modtog de sidste svar i høringen om skolestrukturen, ligger der nu et helt nyt forslag til en del af den – til den del, der handler om, hvor alle 10. klasserne skal samles. I den skoleplan, som netop har været i høring – sidste frist for at aflevere svar var i går, torsdag – var der to forslag, borgerne kunne forholde sig til: Samling af alle 10. klasserne på enten Hømarkskolen eller Byskolen. Kommentarerer til de to forslag kan nu vise sig overflødige. I næste uge behandler politikerne overraskende et helt nyt forslag om i stedet at samle 10. klasserne på Svendborg Erhvervsskole.

Formanden for Udvalget for Børn og Unge, Hanne Klit (S) synes, det er et godt forslag at placere 10. klasserne på erhvervsskolen på Skovsbovej. Og hun mener ikke, det har nogen betydning, at det er et helt andet forslag, der netop har været i offentlig høring. ”Nej, for det her forslag vil jo også komme i offentlig høring, hvis vi vedtager det”, siger hun.

Næstformanden er udvalget, Arne Ebsen (T) er knap så begejstret. Han går godt nok – hvad han har gjort længe – ind for at placere 10. klasserne i det såkaldte Campus-område, hvor Erhvervsskolen og gymnasiet ligger. Men han mener ikke, 10. klasserne skal være en del af Erhvervsskolen. Den skal være en selvstændig enhed, mener han.

Det forslag, som nu ligger på skolepolitikernes bord, er ikke bare i sin placering, men også i sit indhold et helt andet end det hidtidige. Godt nok skal 10. klassestilbuddet på Erhvervsskolen på Skovsbovej organisatorisk og formelt høre under Rantzausminde Skole. Men halvdelen af undervisningen skal Erhvervsskolen stå for – også økonomisk. Den anden halvdel skal kommunen stå for. Økonomisk betyder det bl.a. en årlig merudgift på cirka 400.000 kroner for kommunen – for at leje sig ind i ledige lokaler på Erhvervsskolen.

Undervisningen skal tilrettelægges efter den såkaldte 20/20-model – skildret sådan i oplægget til udvalgsmødet i næste uge: ”Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10. klassesforløb, der består af 20 uger i folkeskolen efterfulgt af 20 uger i en erhvervsuddannelses grundforløb”. Og om økonomien hedder det: ”De 20 uger på Erhvervsskolen finansieres gennem Erhvervsskolens taxameterordning. De øvrige 20 uger finansieres gennem en driftsoverenskomst mellem Erhvervsskolen og Svendborg Kommune”.

Hanne Klit mener ikke, at et sådant uddannelsesforløb på Erhvervsskolen for 10. klasserne tager sigte på at gelejde eleverne ind i en erhvervsuddannelse – frem for en gymnasieuddannelse. ”Nej, det synes jeg ikke. De får præcis den samme mulighed som i dag for at tage en 10. klasse og samme mulighed for at bruge den. Der er ikke tale om, at de automatisk skal fortsætte på Erhvervsskolen. 10. klasse er godt for nogle som et ekstra modningsår. Det er vigtigt, at vi kan give dem et godt tilbud. Og det tror jeg det tilbud, vi kan give dem derude, er”, siger Hanne Klit.

”I forvejen er der mange, der nærer mistillid til værdien af en offentlig høring, mistillid til, om politikerne tager høringssvarene alvorligt. Er du ikke bange for, at den mistillid vokser, når der netop har været gennemført en høring om bl.a. 10. klassernes placering, og når I, straks, den er slut, så kommer med et helt nyt forslag?”

”Jo, men det nyt forslag skal jo også i høring. I det forslag til skolestruktur, der netop har været i høring, var vi jo også i tvivl om placering af 10. klasse – på Hømarkskolen eller Byskolen. Nu har vi, synes jeg, fået en enestående chance for at få dem placeret ude på Erhvervsskolen. Det er en optimal placering. Og jeg håber ikke, nogen vil opfatte det som at vi ikke tager høringer alvorligt. Det gør vi. Og der kommer jo også en høring om det her”, siger Hanne Klit.

Næstformanden i udvalget, Arne Ebsen, er en smule forbavset over, at forslaget om at placere 10. klasserne på Erhvervsskolen nu pludselig dukker op. ”Jeg forstår ikke helt, hvorfor vi skal realitetsbehandle det lige nu, hvor vi er i gang med behandlingen af forslaget til ny skolestruktur”. Han synes, det er rigtigt at placere 10. klasserne i Campusområdet, men han mener, det skal være på en selvstændig matrikel. Ikke på Erhvervsskolen – som han mener ville sende signal om, at man mener, at 10. klasses-elever skal den vej videre i uddannelsesforløbet. ”Og det er ikke vores opgave at understøtte Erhvervsskolen økonomisk, bare fordi den har nogle ledige lokaler”, siger han.

I dag er der 10. klasser på fire af kommunens folkeskoler – Hømarkskolen, Vestre Skole, Byskolen og Gudme Skole. I det første forslag til ny skoleplan – udarbejdet af Forvaltningen – var alle kommunens 10. klasser blevet samlet på Hømarkskolen, som til gengæld ikke længere skulle være 0.-10. klassesskole, men en 7.-10. klassesskole. Efter en omgang politisk kompromismageri i Udvalget for Børn og Unge blev det ændret og senere konfirmeret af Byrådet. Derfor er der i det forslag, som netop har været i høring, foreslået to muligheder for samling af 10. klasserne: Enten på Hømarkskolen eller på Byskolen.

I oplægget til politikerne i udvalget skriver Forvaltningen om det nye forslag om at placere 10. klasserne på Erhvervsskolen, at det dermed ”indstilles, at der ses bort fra en placering af 10. klasse tilbuddet på Byskolen”. Derimod nævnes der intet om Hømarkskolen. ”Nej, det er rigtigt, men det gør vi så alligevel indirekte, når vi foreslår, at 10. klasse skal være på Erhvervsskolen. Men jeg kan godt se, at vi nok skulle have nævnt direkte, at vi dermed også ser bort fra Hømarkskolen”, siger børn- og ungedirek­­tør Jan Præstholm.