De rige køber Svendborgs guld – havnefronten

Frederiksøen 1880. Billedet er fra Bjarne Bekkers bog "Frederiks Øen".

Mafia – det er en organisation, der har magten uden hensyn til de demokratiske aftaler. En organisation, der bestemmer med penge og magt. På gangene i Svendborg Kommune ved alle, hvem man taler om, hvis man siger ”Havnemafiaen”.

Det er de rigeste i Svendborg, der har sat sig på Svendborgs guld, med ét formål: at tjene flere penge.

Udsyn A/S kalder de sig – i én økonomisk sammenhæng. Der er også andre. Det er millionærer som Steffen Larsen, Niels Højlund, Mads Kjær, Jørgen Lundsgaard, Jens Pave fra Halberg koncernen – men pengekassen i Svendborg har som nævnt mange navne, der er vævet sammen både i Udsyn og andre sammenhænge. F.eks.:

Bowl’n’Fun, Hotel Svendborg, Fonden for Svendborg Sparekasse, Udsyn A/S, Mac Baren Tobacco, Halberg Holding, Halberg Investering, Seacat, Hotel Ærø, Nybolig, Tryk Team, Købmand Johan Bille Wiggers, Nordane Shipping, Kjaer Group, Stevns Shipping.

Ser man med panoramablik på guldkysten i Svendborg fra den gamle lystbådehavn til Thurø-dæmningen, så er det nemmere at pege på, hvad havnemafiaen ikke endnu har købt, end hvad den allerede ejer. Men et hurtigt overblik over, hvad den bl.a. ejer:

Borgen i Lystbådehavnen, Gasværkshavnen, Færgegården ved Ærøfærgen, Hotel Ærø, Bella Italia ejendommen, Mæglergården, Svendborgsund, Havnepakhuset bag Svendborgsund og nr. 7 på havnefronten, Havnens Fiskeriartikler, Det lille hus – tidligere Andelskassen. Lige bag fronten – den gamle Mariasøstrenes Børnehave.

Så videre ud på havnen: Den tidligere skibsproviantering ”Den Blå Lagune”, hele Kellogs komplekset. For nylig har Lasse Hessel solgt Kellogs forhuset til Udsyn for syv millioner kroner, Boghvedemøllen – den gamle Foska-fabrik på havnen. Det gamle Sagitta Bådeværft lige før Thurø-dæmningen med masser af lejemål og nybyggeri på vej.

På Frederiksøen, den gamle værftsø, har Udsyn sat sig på alt bortset fra Ring Andersens Bådeværft. Udsyn har omdannet Frederiksøen til et erhvervslivets Christiania med et kludetæppe af udlejninger til små og store erhvervsvirksomheder. Der står i lokalplanen for området, at alt skal være havnerelateret; men det ser udlejeren stort på – ligesom kommunen gør det.

Svendborgs politikere er handlingslammede med hensyn til havnen. Lokalplanen og fredningen for Frederiksøen udløber i år, men ingen har stillet forslag eller sat en debat i gang om, hvad der skal ske med Svendborgs guld. Og de rige ejer det hele – det, der ligger oven på jorden. Kommunen ejer stadig jorden. Men Udsyn har allerede foreslået et partnerskab, hvor de skal eje majoriteten – også til jorden.

Der har været visioner. Inden finanskrisen var denne plan tegnet af Bo Torstensen til intern diskussion – men den døde. Den store struktur i midten er et skibsformet koncerthus.

Bo Torstensens tegning.

Det er jo ikke sikkert, at det skal se sådan ud. Denne skitse var lavet af en gruppe af engagerede borgere, der ville noget med Frederiksøen og havnen. Lige nu er dem, der handler og vil noget, Udsyn.

Udsyn og Havnemafiaen vil kun tjene penge og bygge kontorer i glas og stål og boliger som på havnen i Nyborg – jo flere, jo bedre.

Havnemafiaen har indledt en knibtangsmanøvre mod byen for at erobre havnen.

Skal det virkeligt være gamle griske mænd, der skal bestemme havnens og dermed byens fremtid?

(Steen Heinsen, Svendborg, er freelance-journalist).