Tredje gang er ikke lykkens gang for Danish Crown-virksomheden Scan-Hide. Mandag forsøgte Danish Crown for tredje gang at presse Svendborgs politikere til at udsætte forhøjelsen af virksomhedens betaling for rensning af spildevand fra 30.000 til 700.000 kroner om måneden. To gange før er det lykkedes. Ikke denne gang. I dag behandles sagen i byrådet.

Tredje gang blev ikke lykkens gang for Danish Crown – nu skal regningen betales

Af Frede Jakobsen

Det ”vil kunne få voldsomme konsekvenser for virksomheden”. Med disse truende ord har slagterigiganten Danish Crown igen i sidste øjeblik forsøgt at få stoppet vedtagelsen i Svendborg Byråd af et såkaldt særbidrag, som vil hæve prisen for rensning af spildevand fra dens virksomhed Scan-Hide i Vester Skerninge med 670.000 kroner om måneden. I dag betaler Scan-Hide kun 30.000 kroner om måneden for rensning af spildevandet. Den reelle udgift er ifølge Svendborg Spildevand A/S 700.000 kroner. Hvilket betyder, at alle andre forbrugere deles om at betale resten af regningen for rensning af Scan-Hides spildevand – 670.000 kroner hver måned. Og har gjort det i flere år.

Danish Crown-advokaterne fra det store københavnske advokatfirma Kromann Reumert præciserer ikke i den seneste sidste øjebliks-henvendelse til Svendborg Kommune, hvad de mener med ”voldsomme konsekvenser for virksomheden” – om det f.eks. er en indskrænkning eller ligefrem en lukning. I en mail til Svendborg Kommune, som ankom mandag formiddag, taler advokaterne med store bogstaver for at undgå, at sagen kommer på dagsordenen for byrådsmødet i dag, tirsdag. Adokat Kim Trenskow, Advokatfirmaet Kromann Reumert, føler sig urimeligt og uforsvarligt behandlet af Svendborg Kommune. Han skriver bl.a.:

”Såfremt sagen ikke udsættes, vil mine klienter ikke få mulighed for at varetage deres interesser på forsvarlig vis. Dette skal sammenholdes med, at sagen har en helt ekstraordinær betydning for Scan-Hide, da sagen involverer indførelse af et eksorbitant særbidrag uden fortilfælde i Danmark, som vil kunne få voldsomme konsekvenser for virksomheden”.

To gange er der lykkedes Danish Crown at tvinge Svendborgs politikere til at udskyde beslutningen om, at forureneren-betaler-princippet rent faktisk også gælder Danish Crowns garverivirksomhed Scan-Hide. På byrådsmødet i slutningen af marts skulle sagen have været på dagsordenen. Og hvis byrådet – hvad der ikke er tvivl om – havde godkendt den nye pris, så skulle Scan-Hide allerede for april have betalt ikke 30.000, men 700.000 kroner til Svendborg Spildevand A/S. Men i sidste øjeblik brugte Danish Crown-advokaterne en juridisk finurlighed til at få udskudt sagens behandling. De krævede aktindsigt hos kommunen i et hav af dokumenter om sagen, som ellers i månedsvis har været forhandlet mellem kommunen og Scan-Hide-ledelsen. Og ifølge Forvaltningsloven skal kommunen så udsætte sagen. Dermed lykkedes første juridiske forhalingsmanøvre.

Advokatfirmaet gentog succesen i sidste uge. For præcis en uge siden skulle kommunens Økonomiudvalg have behandlet sagen – for derefter at sende den til behandling i dag i byrådet. På det tidspunkt havde sagen allerede været til behandling i kommunens Udvalg for Miljø og Teknik. Kort før mødet i Økonomiudvalget ankom et langt dokument fra Danish Crown-advokaterne, et dokument som – erfarer SvendborgsNetAvis – mange i kommunen siden har været begejstrede for. Det afværgede nemlig en meget alvorligere sag for kommunen senere.

I brevet gjorde advokaterne indsigelse mod den politiske behandling af sagen. Behandlingen i Udvalget for Miljø og Teknik var, sagde Danish Crown-advokaterne, ulovlig. Fordi tre af udvalgets syv politikere også sidder i bestyrelsen for Svendborg Spildevand A/S. Og det nye særbidrag, som Scan-Hide skal betale, er vedtaget i bestyrelsen for Svendborg Spildevand A/S. Kommunens funktion er en kontrolfunktion – at kontrollere, om særbidraget er i overensstemmelse med loven. Og da man ikke kan kontrollere sig selv, sagde advokaterne, så måtte de tre bestyrelsesmedlemmer i virkeligheden være inhabile ved behandlingen i Udvalget for Miljø og Teknik. Det ville de tre politikere, tilføjede de, i øvrigt også være, når byrådet senere skulle sige endeligt ja eller nej til det nye særbidrag. Havde politikerne gennemført behandlingen af sagen, som det var planlagt, havde de dermed kunnet risikere en alvorlig sag bagefter ved Statsforvaltningen. Og hele sagen ville kunne ende med at skulle gå om.

Så tak for advarslen, hviskede man på Rådhuset og udskød sagen – i en uge. Det vil sige til i dag, hvor der så holdes et ekstraordinært møde i Udvalget for Miljø og Teknik, der skal genbehandle sagen – uden at de tre medlemmer, som er Svendborg Spildevands bestyrelse deltager: Flemming Madsen (S), Mogens Stampe (SF) og Birger Jensen (V). Dermed vil der pludselig være flertal i udvalget imod det nye særbidrag. For de fire medlemmer i udvalget, som er habile til at behandle sagen, er to medlemmer fra Venstre og ét fra Dansk Folkeparti. De er imod særbidraget. Mens det fjerde medlem – fra Enhedslisten – er for. Det har dog ingen realpolitisk betydning. For lige efter udvalgets møde, træder Økonomiudvalget sammen til et ekstraordinært møde – også kun med denne sag på dagsordenen. I Økonomiudvalget er der rødt flertal – og dermed flertal for særbidraget. Umiddelbart efter dette møde er der så ordinært byrådsmøde. På dette møde vil der også være flertal for nu at beslutte, at Scan-Hide skal betale det, det koster at rense virksomhedens spildevand.

I hvert fald Venstre vil have sagen udsat for at give tid til mere forhandling med Scan-Hide. Det har partiets gruppeformand Lars Erik Hornemann udtalt til Fyns Amts Avis. Og i den sag plejer Dansk Folkeparti at mene det samme. De støtter dermed Danish Crowns krav om udsættelse af sagen – reelt på ubestemt tid. I brevet i går til kommunen argumenterer advokaten nemlig med, at han endnu ikke har fået alle de dokumenter, han har bedt om fra kommunen. Han modtog efter sit første krav om aktindsigt over 1000 sider den 15. april. Men krævede derefter indsigt i endnu flere. Og, som han skriver, ”en gennemgang og vurdering af dette omfattende materiale samt udarbejdelse af et skriftligt indlæg på grundlag heraf kan ikke gennemføres på forsvarlig vis indenfor en så kort frist”. Derfor kræver han igen ”sagen udsat mindst 1 måned” – vel at mærke ”fra modtagelse af det fulde materiale i sagen”. Det ville kunne forhale sagen adskillige måneder, specielt fordi det ikke fra advokaten præciseres hvad ”det fulde materiale i sagen” er. Og for hver måned, sagen udskydes, ville Scan-Hide slippe for en ekstra-regning på 670.000 kroner.

Byrådets møde starter klokken 17. Punkt fem på dagsordenen er ”Vedtagelse af særbidrag for industrispildevand”. Når det er vedtaget, så slipper Svendborgs indbyggere fra på lørdag den 1. maj for at skulle deles om at betale 670.0000 kroner om måneden for rensningen af spildevandet fra Scan-Hide.