Ni af ti ansatte kræver Hømarkskolen bevaret

Hømarkskolen skal bevares som en 0.-9. klasses skole. Det mener ni af ti lærere og pædagoger på skolen. De har lavet deres eget høringssvar om skolestrukturen. På alle skolerne har skolebestyrelsen og det såkaldte MED-udvalg (samarbejdsudvalget) indsendt høringssvar til kommunen. Således også på Hømarkskolen. Men det har de ansatte på skolen ikke villet nøjes med.  De – eller flertallet af dem – har selv indsendt et høringssvar, som i modsætning til både deres egen skolebestyrelse og MED-udvalg klart og tydeligt afviser byrådets plan om at lukke Hømarkskolen som lokal 0.-9. klasses skole.

Fristen for at indsende høringssvar til kommunen – kritik, kommentarer, forslag, ris og ros – sluttede i torsdags. I alt 82 høringssvar er der indkommet. Du kan se de såkaldte interne høringssvar her og de såkaldt eksterne høringssvar her. Byrådet skal i slutningen af november tage endelig stilling til skolernes fremtid.

I byrådets forslag gøres Hømarkskolen til en 7.-9. klasses skole for elever fra området plus elever fra Østre, Thurø og Tved skoler. Eleverne i 0.-6. klasse skal til gengæld spredes ud på andre skoler, mener byrådet af bl.a. integrationsmæssige årsager. Flertallet af elever på Hømarkskolen er i dag af anden etnisk herkomst end dansk – og de fleste kommer fra det store sociale boligbyggeri i Skovparken og Byparken, samlet kaldet Hømarken. Men de ansatte mener, det vil gå anderledes end byrådet håber med integrationen, hvis netop byrådets forslag ender med at blive virkelighed.

”Vi anerkender, at nogle kan have argumenter for at ’integrere ud’, men vi mener, det kan have store konsekvenser som f.eks. tab af selvværd, identitet, syndebukkeproblematik og stigmatisering. Et skoleskift kan betyde, at disse elever får vanskeligere ved at klare skolen tilfredsstillende. Det er for betydelige risici for eleverne, så vi anbefaler ikke børne- og ungeudvalgets forslag til ny skolestruktur. Vores rummelige Hømarkskole anerkender og arbejder med de forskellige sociokulturelle vanskeligheder, eleverne kommer med. Gennem de første år, 0.-6. klasse, rustes eleverne i deres velkendte nærmiljø til at møde udfordringer og træffe kvalificerede valg i overbygningen. Der skabes en tryg skolestart, og det et anerkendt viden, at trivsel og tryghed er alfa og omega for at indlæring lykkes”, siger de ansatte bl.a. i udtalelsen.

Hvor skolebestyrelsen udtrykker bekymring over, at der ifølge byrådets forslag ikke længere vil være en 0.-6. klasses skole i Hømarken, og hvor MED-udvalget nøjes med at tale om problemer, som skal løses ,hvis de yngste elever flyttes til andre skoler, så siger lærere og pædagoger: Hømarkskolen skal bevares ”for børnenes, for forældrenes, for nærmiljøets skyld”. End ikke Integrationsrådet har direkte krævet Hømarkskolen bevaret. For at hindre uenighed har Integrationsrådet i stedet taget det udgangspunkt, at den nok bliver lukket – og så stillet en lang række skrappe krav, hvad der skal være i orden, hvis en sådan lukning ikke skal virke skadelig på integrationen.

89 procent af de ansatte – det vil sige 58 ud af de 65 lærere og pædagoger – har skrevet under på en udtalelse, som er betydeligt meget mere skrap end udtalelsen fra deres eget MED—udvalg og deres egen skolebestyrelse. Og dermed markerer de ansatte på skolen sig skarpere end tidligere. I slutningen af august lavede 29 af de ansatte også en udtalelse om at bevare Hømarskolen. Et skridt, som – efter hvad Svendborgs NetAvis erfarer – ikke blev taget med skoleledelsens støtte. Tværtimod. Dengang var det vurderingen, at det var grunden til, at kun 29 ansatte skrev under.

Men nu har altså ni ud af ti ansatte skrevet under på en udtalelse, hvor de tilslutter sig den såkaldte ”Alternative Model” for en ny skolestruktur – et forslag, som en gruppe forældre på Thurø Skole har udarbejdet. I den model bevares Hømarkskolen som en lokalskole for 0.-9. klasse. De ansatte på Hømarkskolen tilslutter sig den alternative model, siger de, fordi:

”- det er vigtigt at bevare 0.-6. klasse på Hømarkskolen (de yngre elever skal have deres skolegang i nærmiljøet, hvor det er overskueligt, og der er et fællesskab med plads til individet – især de fagligt og socialt svage elever fungerer netop bedst ved bekendtheder og rutiner, at det er kendte lærere, og at der et tæt skole/hjemsamarbejde),

– blandingen af store og små elever bidrager til et fredeligt miljø,

– max. fire spor (7.-9. klasse) vil give et overskueligt ungdomsmiljø (et gigantisk ungemiljø kan let blive et meget hårdt miljø),

– modellen bibeholder specialklasserækken, hvor kompetencen og erfaringen ligger,

– der vil være et overskueligt antal børn i SFO i Hømarkskolen,

– Hømarkskolen har et stort grønt udeareal (ny legeplads og multibane), der er ideel for de yngre årgange og medvirkende til, at Hømarkskolen stort set ikke har mobning,

– der er en kort og ufarlig skolevej,

– en kort afstand til skolen og et samlet skoleforløb giver de bedste forudsætninger for et godt forældre-samarbejde. (Det er vores erfaring, at kimen til et godt forældresamarbejde bliver grundlagt i indskolingen. Samarbejdet i indskolingen og på mellemtrinnet betyder, at det bliver nemmere at håndtere de udfordringer, der kommer i udskolingen. I en ungeskole, hvor forældrenes kontakt er mere sporadisk, er vi bekymrede for, om man i samme grad kan løse eventuelle problemstillinger),

– eleverne bevarer muligheden for et langt dannelses- og udviklingsforløb, hvor de mindste elever kan spejle sig i de store, og de store lærer at vise omsorg og forståelse for de små. Den nye skolestruktur vil ødelægge denne naturlige socialisering,

– Hømarkskolen er afdelingsopdelt, hvor samarbejdet mellem afdelingerne giver kontinuitet. Vi har et stort kendskab til den enkelte elev og dennes familie gennem hele skoleforløbet, og dermed har vi de bedste muligheder for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs personlige, sociale og faglige forudsætninger,

– vi på Hømarkskolen har en høj grad af specialisering,

– det tætte succesfulde samarbejde, Familieklassen har med forældrene, bevares (85 familier har deltaget i Familieklassen de sidste fem år),

– samarbejdet med de sociale indsatser i Hømarkområdet bevares,

– der er ingen pædagogiske begrundelser for at afskaffe enhedsskolen,

– forældrene/beboerne føler ejerskab til Hømarkskolen,

– det forventes, at de 500 millioner kroner afsat til renovering vil tiltrække resursestærke børnefamilier,

– 10. klasserne samlet på Byskolen vil være hensigtsmæssig placering,

– vi er imod opdelte børne- og ungeskoler (kæmpe indskolingsskoler og en gigantiske udskolingsskoler bliver indlæringsfabrikker frem for kulturinstitutioner, der skal sikre børns dannelse).”

Læs også ”Lærere vil bevare Hømarkskolen” 28. august.