I dag offentliggøres forslaget til ny skoleplan i Svendborg. Med skolelukninger. Mellem fire og seks, erfarer Svendborgs NetAvis. En af dem er Hømarkskolen, som har faldende elevtal, men flere og flere elever med anden etnisk baggrund end dansk. Til gengæld åbner den igen. Som en ny skole for byens 7.-10. klasser.

Hømarkskolens yngste elever spredes til andre skoler

Af Frede Jakobsen

 
 
 

Hømarkskolens vartegn.

Hømarkskolen, Svendborgs nyeste skole, skal lukkes. De yngste af de godt 300 elever skal spredes ud på en række andre skoler i byen. Over halvdelen af eleverne er af anden etnisk herkomst end dansk. Men derefter åbnes Hømarkskolen igen. Som en skole for alle de ældste elever – fra 7.-10. klasse – fra en række af de andre skoler i byen.

Svendborgs NetAvis kan allerede nu afsløre noget af indholdet i det forslag, som kommunen offentliggør i løbet af torsdag eftermiddag. Et forslag, som blandt folk overalt i kommunen er ventet med spænding og tilbageholdt åndedræt. Alle venter på svar: Er min skole en af dem, der vil blive foreslået nedlagt?

Efter hvad Svendborgs NetAvis erfarer om det indtil videre hemmeligholdte forslag, så vil mellem fire og seks af kommunens 19 folkeskoler blive foreslået nedlagt. Og det er skoler både i byen og på landet. Ifølge kommunens egne tal er der i dag på Svendborgs folkeskoler en stor overkapacitet – eller med andre ord, der er for få elever. 46 klasselokaler er der i overskud – svarende til, at der er plads til cirka 1000 elever mere, end der rent faktisk er i dag.

 Én af skolerne lukkes dog kun på den måde, at den straks genopstår – blot som en helt ny slags skole. Det er Hømarkskolen, som i mange år har døjet med stadigt faldende elevtal. I det skoleår, som netop er startet, er der indskrevet 316 elever. Skolen har plads til cirka det dobbelte – omkring 600 elever. Prognosen for skolen gør det endnu værre. Den siger, at der om 10 år – alt andet lige – kun vil være 215 elever på skolen.

Den 36 år gamle Hømarkskolen er godt nok Svendborgs nyeste folkeskole, men mange forældre vælger den fra – og det problem er blevet større, efterhånden som antallet af elever med anden etnisk herkomst end dansk er vokset. Hvilket så blot har ført til, at andelen af elever med udenlandsk baggrund yderligere er vokset. I dag er over 50 procent af eleverne af anden etnisk baggrund en dansk. Selv om Hømarkskolen er anerkendt som en skole med gode faciliteter og mange engagerede og dedikerede lærere, så har det ikke kunnet ændre modviljen – eller fordommene, om man vil – mod den blandt mange forældre.

Skolen, som blev indviet i 1974, ligger lige midt i det store sociale boligområde, som i daglig tale kaldes Hømarken. Det er Svendborg Andels-Boligforenings to store lejlighedskomplekser – Byparken og Skovparken – i byens østlige udkant. Hømarkskolen blev lavet, da Skovparken blev opført.

Skoleplanen, som fremlægges senere i dag, har med forslaget om Hømarkskolen også et integrationsaspekt. Samtlige de små elever i skolen – det vil sige 1.-6. klasserne – vil blive fordelt rundt på andre skoler i byen, hvor procentdelen af elever med danske forældre er meget højere. Til gengæld skal samtlige de ældste elever fra en række andre skoler i byen samles på Hømarkskolen. Det vil sige elever fra 7.-10. klasse. Det vil betyde, at Hømarkskolen får 5-600 elever. Så mange 7.-10. klasseselever er der nemlig på de skoler, der skal afgive deres ældste elever til Hømarkskolen. Disse skoler får så til gengæld tilført de yngste elever fra Hømarkskolen og bliver i fremtiden kun 1.-6. klasses-skoler.

Med forslaget om at gøre Hømarkskolen til en skole for 7.-10. klasseselever fra byen bliver fordelingen af elever også helt ændret – midt i kvarteret, hvor over halvdelen af beboerne er af anden etnisk herkomst end dansk, vil der være en skole med mange elever med dansk baggrund.

Svendborgs NetAvis vil senere i dag fortælle mere om skole-planen, bl.a. hvilke skoler, der foreslås lukket.