Læs i juledagene artikelserie eksklusivt for Svendborgs NetAvis: Journalistikken – hvordan har den det? Med bidrag fra nogle af Danmarks dygtigste og mest erfarne journalister. I morgen: Lasse Ellegaard, Informations korrespondent i Beirut.

Fynske Medier får næste år 24 millioner skatte-kroner

Fyns Amts Avis' oplag falder og falder - først 15. februar tiltræder Troels Mylenberg som ny chefredaktør

Fyns Amts Avis’ læsere forsvinder i hastigt tempo. Endnu hurtigere strømmer stats-kronerne ikke desto mindre ned i avisens kasse. Oplaget nåede i november ned på cirka 12.200 eksemplarer. Et fald på over 15 procent på et år. Avisen kan til gengæld se frem til en klækkelig stigning i overførselsindkomsten fra staten næste år. Fyns Amts Avis vil få omkring 8,5 millioner kroner fra staten – mere end dobbelt så meget som i år. Det svarer til cirka 700 kroner i statslig støtte pr. årlig aviskøber.

På Fyn er det ikke kun Amtsavisen, der fortsætter tilbagegangen i oplag. Det samme gælder Fyens Stiftstidende – tilbagegang på 5,3 procent. Udover de to dagblade ejer Fynske Medier også halvparten af Kjerteminde Avis, Danmarks mindste dagblad – indtil 31. december, hvor det lukker. Det besluttede bladbestyrelsen i går – selv om netop Kjerteminde Avis måned efter måned har haft oplagsfremgang. I november på 3,8 procent. (Se Allan Aistrups historie om lukningen af Kjerteminde Avis længere nede).

Lige som oktober-tallene er altså også de netop offentliggjorte november-tal skidt læsning for sydfynboer, som gerne vil bevare et lokalt dagblad. Fyns Amts Avis toppede listen over oplagstilbagegang for dagblade i oktober – med et fald på 15,1 procent i forhold til samme måned året før. Avisen topper igen listen i november – eneste ændring er, at tilbagegangen i forhold til samme måned sidste år er vokset en smule til 15,6 procent.

Fyns Amts Avis’ daglige oplag nåede i november ned på 12.259 solgte eksemplarer dagligt. I oktober var tallet på 12.941 – det vil sige, at på bare en måned er 682 holdt op med at købe avisen. Og siden november sidste år er 2.262 holdt op med at købe avisen. I november måned sidste år var oplaget nemlig på 14.521 daglige eksemplarer. Fortsætter faldet med samme hast, så kan oplaget være nået ned på 10.000, når den nuværende chefredaktør, Jørgen Krebs, 15. februar afløses af Troels Mylenberg.

Troels Mylenberg kan til gengæld se frem til en meget stor vækst i de offentlige støtte-millioner til avisen næste år. Dagbladspuljen har netop fordelt 340 millioner kroner i støtte til dagbladene. Fyns Amts Avis er næste år tildelt over otte millioner kroner i støtte – helt præcist 8.561.301,98 kroner. Det er mere end en fordobling af tilskuddet i år fra Dagbladspuljen til Fyns Amts Avis. I 2010 har Dagbladspuljen givet 3.568.756,25 kroner til Fyns Amts Avis.

Fynske Mediers andre dagblade får også million-støtte fra staten. Fyens Stiftstidende er næste år tildelt over 15 millioner kroner – helt præcis 15.474.951,49 kroner (i år har Fyens Stiftstidende modtaget 14.813.496,47 kroner fra Dagbladspuljen). Kjerteminde Avis fik i år 329.078 kroner fra Dagbladspuljen. Avisen var blevet tildelt 345.147 kroner næste år – men det bliver så ikke aktuelt efter gårsdagens meddelelse om lukning af avisen fra årets udgang. Fynske Medier modtager således næste år samlet godt 24 millioner skatte-kroner til selskabets to dagblade.

De store milliontilskud til Fynske Mediers to dagblade kan dog være i delvis fare i fremtiden – fordi det redaktionelle stof i Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende bliver mere og mere ens. I en pressemeddelelse fra Styrelsen for Biblioteker og Medier om Dagbladspuljens fordeling af de mange millioner offentlige støttekroner hedder det: ”Flere aviser er indgået i så stærke samarbejder, at de er i risiko for at blive betragtet som én avis. For at få tilskud som forskellige aviser skal det redaktionelle indhold overvejende være forskelligt”.

Et dødsfald: Kjerteminde Avis standser

Kjerteminde Avis' første nummer.

Af Allan Aistrup, bestyrelsesmedlem i Kjerteminde Avis

Det er både fuldmåne, solhverv og tæt på en forunderlig smuk hvid jul, så her skulle have været et glædesbudskab med gode ønsker om julefred og fryd. I stedet er det en bitter sorgfuld besked, vores lille nyhedsbrev kan viderebringe. Kjerteminde Avis dør. End ikke nyheden om sin egen død blev det i avisens sidste stund tilstået den at bringe selv. Nej, dommen blev kundgjort denne eftermiddag på www.fyens.dk, Fyens Stiftstidendes hjemmeside. Forklaringen lyder, at Kjerteminde Avis er blevet “indhentet af det svigtende annoncemarked i en sådan grad, at bestyrelsen med blødende hjerte må erkende, at der ikke længere er basis for fortsat drift.”

SIDSTE AVIS TIL NYTÅR: Det herlige lille 131-årige dagblad, landets mindste, aflives til nytår. I modsætning til så godt som alle andre ofre for den omfattende bladdød, som har hærget dansk dagspresse i et halvt århundrede, er Kjerteminde Avis ikke svigtet af sine læsere. Tværtimod er avisen et af de meget få dagblade, der har oplagsfremgang, ved seneste opgørelse 5 pct. flere abonnenter end sidste år.

Kendere af det lille dagblad vil også undre sig over, at “svigtende annoncemarked” får skylden for standsningen af udgivelsen – for dagbladet har stort set slet ingen annoncer haft. Årsagen til dagbladets endeligt er mere kompliceret. Det fremgår af den meddelelse, bestyrelsen har udsendt, at Kjerteminde Avis i 2006 indgik et samarbejde med Fynske Medier (som bl.a. udgiver Fyens Stifstidende) om en ny gratis annoncebetalt ugeavis “Kerteminde Ugeavis”. Og det er den ugeavis, der nu er ramt af krisen på annoncemarkedet. Det går ud over dagbladet, fordi det var en “forudsætning for driften (af dagbladet), at ugeavisen kunne kanalisere en del af sit overskud til dagbladet”, præciseres det.

DOMMEDAG PÅ CHRISTIANSBORG? Det lille dagblads død netop nu har et dommedagsperspektiv, som rækker helt til Christiansborg. Her kan Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe – hvis de ellers orker det – nemlig notere sig, at partiet ikke mere har noget dagblad med sig. Kjerteminde Avis var ifølge sine fondsbestemmelser den sidste bekendende konservativt ledede avis ud af den engang så blomstrende partipresse, som bl.a. også omfattede de store Stiftstidender. De har forlængst afsvoret politisk troskab.

Til det sidste har Kjerteminde Avis på sine fire daglige store gammeldags broadsheet sider både lagt spalter til en omfattende lokal debat og omhyggeligt rapporteret om store og små begivenheder i Kerteminde kommune. Nu bringes den stemme til tavshed, og pladsen overlades til Fyens Stiftstidendes lokalredaktion, der blot har to daglig tabloidsider at gøre godt med – samt den ugentlige annonceavis med samme udgiver (Fynske Medier). Nyhedsformidlingen i langt større byer end Kerteminde er forlængst blevet overtaget af tilsvarende monopoler, men i den lille nordøstfynske købstad er det en ringe trøst.

SKAMMEN. Skamfuldt må undertegnede skriverkarl, der selv er rundet af dagspressen og såmænd allerede som journalistelev i 1960’erne oplevede den første bladdød (Holbæk Amts Tidende!), bekende sit medansvar. Jeg er medlem af den bestyrelse, som har truffet beslutningen om at aflive Kjerteminde Avis. Eneste undskylding er, at der dog i bladdødens mørke er bevaret et lille blafrende lys i form af en rimelig intakt egenkapital, som eventuelt kan blive grundlag for en eller anden form for genoptagelse af lokal nyhedsformidling. Og navnet “Kjerteminde Avis” tilhører fortsat den gamle Jubilæumsfond, som i 1879 startede udgivelsen af dagbladet.

(Allan Aistrup er – udover at være i bestyrelsen for Kjerteminde Avis – uddannet journalist, nu hotelejer. Han laver nyhedsbreve, som kan ses her.)

Læs i juledagene artikelserie eksklusivt for Svendborgs NetAvis: Journalistikken – hvordan har den det? Med bidrag fra nogle af Danmarks dygtigste og mest erfarne journalister. I morgen: Lasse Ellegaard, Informations korrespondent i Beirut.