Nu kan du selv studere, hvilke besparelser Svendborgs politikere har i ærmet til efterårets forhandlinger om næste års budget. Og hvis du troede, de netop vedtagne besparelser for i år var store – så se på de forslag, der er lagt frem for 2011. Masser af serviceforringelser, masser af afskedigelser.

Spareforslag rammer børn, unge og ældre specielt hårdt

Af Frede Jakobsen

Den ene sparerunde er lige vedtaget. Ikke desto mindre er den næste allerede startet. Hvis nogen tror, at de netop vedtagne besparelser på en lille snes millioner kroner i det genåbnede budget for i år er store – så tro om igen. De er vand ved siden af dem, der venter næste år. Det er dem, der netop er sendt i høring. De forslag altså, som embedsmændene har lagt frem for politikerne som mulige besparelser næste år. Op mod 75 millioner kroner skal der skæres i det kommunale budget næste år. Meget at vælge imellem er der ikke – for de forslag, der nu er sendt i høring, giver en besparelse på knap 80 millioner kroner.

Specielt børn- og ungeområdet og ældreområdet bliver hårdt ramt, hvis politikerne bruger det sparekatalog, som nu er lagt frem – du kan selv gå ind og studere de mange, mange spareforslag her. Det er et stort katalog over serviceforringelser for borgerne og afskedigelser af kommunale medarbejdere. Sidste frist for høringssvar til kommunen er den 22. juni. Kommentarer til spareforslagene skal sendes til rie.schneider@svendborg.dk

På børn- og ungeområdet er der fremlagt spareforslag på over 30 millioner kroner. Af dem er de godt 0tte millioner kroner spareforslag på skoleområdet, bl.a. i form af færre pædagoger i SFO’erne, større forældrebetaling og korte åbningstid i SFO’erne. Natur- og Miljøskolen foreslås lukket, det samme går integrationsprojektet på den skole, der har flest elever af anden etnisk oprindelse end dansk, Hømarkskolen. Projekt idrætsskole, som seks folkeskoler er med i som et led i samarbejdet med Team Danmark, foreslås lukket. Og så er der generelt på skoleområdet optræk til skolelukning(er), flere elever i klasserne og færre undervisningstimer.

På det sociale område er der foreslået besparelser for over 20 millioner kroner – alene på ældreområdet skal bøde med næsten 17 af disse millioner. Et af de store hængepartier er dagcentrene, som der var lagt op til at lukke nogle af i de forhandlinger, der lige er overstået om besparelserne i år. Det kunne det røde flertal imidlertid ikke samle flertal for, fordi deres 15. og afgørende mandat, Jesper Kiel, Enhedslisten, satte hælene i. Derfor er beslutningen udskudt til forhandlingerne om de nu foreslåede besparelser i budgettet for næste år – forhandlinger, som skal afsluttes til efteråret. Et par andre eksempler på besparelser på ældreområdet er forslag om, at ældre kun skal kunne få bad én gang om ugen, i stedet for som nu to gange. Og at rengøring hos ældre ikke længere skal foregå hver anden, men hver tredje uge.

Der er fremlagt forslag til besparelser på 4,5 millioner kroner på miljø- og teknikområdet, bl.a. ved at begrænse vedligeholdelsen af grønne områder og mindre rengøring i den indre by – og ikke mindst ved en såkaldt prisafprøvning af Entreprenørafdelingen, dvs. i sidste ende udlicitering til et privat firma. Under Arbejdsmarkedsudvalget er der foreslået besparelser på 1,4 millioner kroner, under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godt en million kroner og under Erhvervsudvalget er der foreslået besparelser for to millioner kroner, bl.a. ved at lukke Borgerservice én dag om ugen og ved at give mindre tilskud til Turistforeningen.

kulturområdet er der foreslået besparelser for næsten otte millioner kroner – bl.a. foreslås det endnu engang lukning af biblioteksfilialerne i Skårup, Landet, Thurø, Vester Skerninge, Stenstrup og Gudme, 10 procents nedskæring af tilskuddet til Musikskolen og fem procent nedskæring af driftstilskuddet til både Borgerforeningen og Naturama. Der er også forslag om, at Stadsensemblet nedlægges.

Også områderne under Økonomiudvalget skal bidrage med spareforslag – forslag på i alt 7,7 millioner er lagt frem. Bl.a. nedlæggelse af jobs på de områder, som hører under udvalget – herunder i kantinen, hvor der dog ikke ses forslag om at hæve priserne på maden til de ansatte. Udviklingspuljen på cirka syv millioner kroner forslås nedskåret til det halve – det er fra denne pulje, der hidtil er givet tilskud til bl.a. FilmFyn og Naturturisme. Også Markedsføringspuljen på en million kroner foreslås halveret. Desuden foreslås det at skaffe ekstra 1,8 millioner kroner i kassen ved at beslutte, at en masse skoler og institutioner fremover skal betale grundskyld.

Under valgkampen sidste efterår krævede de fire røde partier genindførelse af den såkaldte dækningsafgift på erhvervslivet. Den blev som noget af det første afskaffet, da de borgerlige kom til magten for fire år siden. Dækningsafgiften vil kunne skaffe cirka 15 millioner kroner i kassen årligt. Men de røde partier er – siden de kom til magten – i år blevet mere vage i deres snak om at gennemføre skatteforhøjelser i form af dækningsafgift, grundskyld eller personskat.