Stokkebækken, et af Fyns bedste havørred-vandløb, blev stærkt forurenet, da gyllen fløde ud i den for godt en måned siden. Svinebonden, hvor uheldet skete, gjorde intet. Han er meldt til politiet og kan forvente en ikke særlig stor bøde. Men nu har han også modtaget to store regninger – fra Svendborg Kommune og Svendborg Sportsfiskerforening.

Svinebonden bag gylle-katastrofen afkræves stor erstatning

Af Frede Jakobsen

Gyllen flød ud og dræbte fisk, yngel og bunddyrsfauna i Fyns reneste å, Stokkebækken. Det var lørdag den 10. april. Sagen ligger nu hos politiet. Og den ender formentlig med en bøde til svinebonden, hvorfra gyllen flød. En lille bøde – normalt er straffen ifølge Danmarks Naturfredningsforening på 10.000 kroner for den slags. Til gengæld er svinebonden nu stillet overfor et erstatningskrav på i alt 120.000 kroner.

Det er Svendborg Kommune og Svendborg Sportsfiskerforening, der har sendt hver sin regning til Tony Strandholdt, landmanden lidt uden for Gudbjerg, hvor gylle-uheldet skete. Kommunen kræver, at Tony Strandholdt betaler de 50.000 kroner, som kommunen har brugt på beredskabsindsatsen efter gylleudslippet. Og Svendborg Sportsfiskerforening har krævet en erstatning på 70.000 kroner for bl.a. tab af fiske-muligheder.

Det meget store gylleudslip skete lørdag den 10. april på Davidsgården i nærheden af Gudbjerg. Men Tony Strandholdt anmeldte ikke udslippet til myndighederne. Først to døgn senere, om aftenen mandag den 12. april, opdagede nogle spejdere, at noget var galt, da de fandt en masse døde fisk i Stokkebækken. De fik slået alarm til myndighederne. Et stort beredskab blev sat ind i et forsøg på at begrænse udslippet, men det var for sent. Gyllen havde bredt sig syv-otte kilometer ned ad Stokkebækken. Tony Strandholdt meldte stadig intet til myndighederne. Først flere dage senere førte kommunens folks opklaringsarbejde frem til hans gård. Derefter holdt kommunen navnet på svinebonden hemmeligt. En masse andre landmænd følte sig af samme grund uretmæssigt under mistanke. Indtil Svendborgs NetAvis 19. april kunne afsløre navnet på gylle-synderen.

”Ja, vi har nu gjort vores udgifter i sagen op og sendt en regning”, siger afdelingschef Peter Østergaard, Miljø og Teknikforvaltningen i Svendborg Kommune. Det handler om de eksterne udgifter – altså regninger, som kommunen har måttet betale til andre for indsatsen efter gylleudslippet. Det er betaling for beredskabsindsatsen bl.a. Og for rådgivning i forbindelse med undersøgelsen.

”Det har kostet os cirka 50.000 kroner. Og det kræver vi, at landmanden betaler”, siger Peter Østergaard. Hvor meget tid, hans medarbejdere i Miljø- og Teknikforvaltningen har brugt på sagen, har han ikke gjort op. Det er en såkaldt myndighedsopgave, som kommunen ikke kan kræve, at landmanden erstatter. I de sidste 10 år er der i øvrigt brugt omkring fem millioner offentlige kroner på naturgenopretning af Stokkebækken.

”Skaderne på vandløbet er store. Dem kan vi ikke gøre noget ved. Og vi kan heller ikke kræve erstatning for dem hos landmanden”, siger Peter Østergaard.

Det kan derimod Svendborg Sportsfiskerforening – kræve erstatning for skaderne, altså. Og det har foreningen gjort. Kravet er afleveret til Tony Strandholdt. Sportsfiskerne vil have ham til at betale 70.000 kroner, oplyser Preben Jensen, formand for Svendborg Sportsfiskerforening.

Det vil tage i hvert fald tre år, inden forholdene i Stokkebækken igen er, som de var før gylleudslippet. Svendborg Sportsfiskerforening betaler 20.000 kroner om året for retten til at fiske i Stokkebækken. Foreningens erstatningskrav er således tre gange 20.000 for de tre unormale år. Det vil sige 60.000 kroner. Plus 10.000 kroner for forventet indtægtsnedgang i de tre år i form af mistede medlemmer og dermed kontingent.

”Vi må jo enten begrænse medlemmernes ret til at fange fisk i de tre år. Til måske et par stykker. Eller helt forbyde dem at fiske”, siger Preben Jensen. Og Stokkebækken er det afgørende fiskevand for Sportsfiskerforeningens 160 medlemmer, som betaler et årligt kontingent på 650 kroner. Udover fiskerettigheden i 10 kilometer af Stokkebækken har foreningen kun tre kilometer fiskerettighed i Syltemae Å.

”Det er bare så ærgerligt og irriterende, det, der er sket. Det er da klart, at der kan ske uheld. Det kan der alle steder. Men at han så ikke melder det med det samme, det er helt uforståeligt. Det kunne jo have begrænset skaderne, hvis der var blevet sat ind med det samme”, siger sportsfiskerformanden Preben Jensen.

Læs også ”Herfra kom den dræbende gylle” (19. april).