Politikere temmelig tavse om behandlingen af sygemeldte borgere

Grete Schødts (S).

SYG OG I KLEMME (5): Det er beskæftigelses-ministeren, Inger Støjberg fra Venstre, der har opstillet målet om, at færre mennesker skal på førtidspension og anden form for permanent offentlig forsørgelsesordning. Ikke os i Svendborg Kommune, forklarer det socialdemokratiske byrådsmedlem, Grete Schødts, formand for Arbejdsmarkedsudvalget. Men vi er enige med beskæftigelsesministeren, tilføjer Grete Schødts – i et skriftligt svar til Svendborgs NetAvis.

Svendborgs NetAvis har i flere dage forsøgt at få både Grete Schødts og de øvrige medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget i tale – for at få svar på nogle spørgsmål efter den sidste uges artikler om, hvordan sygemeldte borgere er blevet nægtet førtidspension, hvordan lægeerklæringer er blevet tilsidesat af kommunen, hvordan sygemeldte borgere er sendt i den ene arbejdsprøvning efter den anden. Skønt læger har sagt, at det ikke nytter noget – og at det eneste oplagte for borgeren er en førtidspension. Svendborg Kommune har opnået en stor økonomisk gevinst ved i år at halvere antallet af tildelte førtidspensioner i forhold til tidligere år.

Politikerne, som normalt er vilde med at komme i pressen, har været helt overvældende tilbageholdende i denne sag. Kun tre af Arbejdsmarkedsudvalgets syv medlemmer har villet lade sig interviewe. Tre af det røde flertals fire medlemmer i udvalget har det været aldeles umuligt at få i tale – trods gentagne forsøg over to dage. I en mail onsdag aften fra Svendborgs NetAvis blev de syv medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget varskoet om, at de ville blive ringet op med en række spørgsmål om kommunens behandling af syge borgere. I løbet af de næste to dage, torsdag og fredag, er det lykkedes at få fire af udvalgets medlemmer i tale. Men tre af de røde medlemmer, herunder udvalgsformand Grete Schødts, har det ikke været muligt at komme til at stille spørgsmål. Til gengæld sendte Grete Schødts torsdag aften – via kommunens økonomidirektør John Jensen – en skriftlig redegørelse til Svendborgs NetAvis. Det er i den, hun erklærer sig enig med beskæftigelsesminister Inger Støjbergs målsætning.

Trods henvendelser pr. telefon og pr. mail er det ikke lykkedes at få fat på udvalgets næstformand, Bente Bondebjerg (SF) og udvalgsmedlem Christian Kaastrup (S). Den eneste af udvalgets fire røde medlemmer, der har villet udtale sig til Svendborgs NetAvis, er Bo Hansen (S). To af de borgerlige medlemmer i udvalget, Jeppe Ottosen og Jesper Ullemose, begge Venstre, har godt villet lade sig interviewe. Mens det sidste medlem, Lærke Jensen (V), nøjes med at sige: ”Jeg henviser til det, Grete Schødts har udsendt. Jeg har ikke yderligere kommentarer”.

Ingen af de tre udvalgsmedlemmer, der har villet svare på spørgsmål, vil kommentere personsager, men vil kun udtale sig generelt. Jesper Ullemose forventer på baggrund af den kritiske omtale i Svendborgs NetAvis af nogle sager, at udvalget får en gennemgang af dem på sit næste møde. ”Ellers vil jeg spørge til dem”, siger han.

De tre politikere mener, at sygemeldte borgere får den behandling, de har behov for og krav på, når de henvender sig til kommunen.

Bo Hansen (S): ”Det er altid enormt beklageligt, når mennesker kommer i klemme. Og fejl skal selvfølgelig rettes, hvis der er sket fejl. Det er svært at udtale sig på baggrund af enkeltsager, selv om jeg sidder i Arbejdsmarkedsudvalget. Når jeg læser om enkeltsager, kan jeg se, at nogle måske er kommet i klemme. Men jeg er jo nødt til at have tillid til dem, som skal tage sig af de sager. Reglerne er blevet strammet af regeringen, og det er det, vi må forholde os til”.

Jeppe Ottosen (V): ”Når mennesker er involveret, vil der altid ske fejl. Men generelt, ja, så mener jeg, at sygemeldte borgere får den korrekte behandling”.

Jesper Ullemose (V): ”Det er det, vi hele tiden arbejder på – at folk skal få den bedste behandling. Sådan skal det helst være. Og hvis nogen synes, de er kommet i klemme i systemet, så skal vi da se på det”.

I en række artikler har Svendborgs NetAvis påvist, hvordan lægeerklæringer er blevet fuldstændig tilsidesat af kommunens Pensionsudvalg. Gør det ikke indtryk?

Bo Hansen: ”Jeg vil nu ikke sige, at de er blevet tilsidesat. Når læger siger, at arbejdsprøvninger er unødvendige, så er det altså ikke deres job at vurdere det. Det er Jobcentret, der skal afgøre det – om de personer har nogen arbejdsevne. Jeg mener ikke, at lægeerklæringer tilsidesættes, men de inddrages i en helhedsvurdering”.

Jeppe Ottosen: ”Jo, det gør indtryk. Det er noget af det værste, der kan ske. Men konkret ved jeg ikke, om det er sket. Det kan jeg ikke udtale mig om. Det må selvfølgelig være træls for folk, specielt i en ung alder, ikke at kunne yde til samfundet. Derfor skal vil også prøve, om der kan findes måder, de kan yde på, for det er træls kun at blive forsørget. Men kan man ikke yde, så skal man også have hjælp”.

Jesper Ullemose: ”Nu har jeg ikke selv set de konkrete sager. Birgit Bagge og John Jensen (Jobcenterchef og økonomidirektør – red.) må se på sagerne. Jeg vil gerne se på dem i udvalget derefter. Det er ikke godt, hvis nogen føler, de er kommet i klemme. Mindst sjovt selvfølgelig for dem, der er i klemme”

Som nævnt vil Jesper Ullemose – på baggrund af de nye sager – have en orientering på næste møde i Arbejdsmarkedsudvalget.

Jeppe Ottosen siger, at den slags jævnligt drøftes i udvalget. ”Men jeg synes, det er i trygge hænder hos Birgit Bagge”, siger han.

Bo Hansen: “Det er en drøftelse, vi har og skal have hele tiden – om, hvor grænserne trækkes. Jeg håber, vi kan flytte grænsen, når vi får en ny regering. Men spørgsmålet for mig er også, om det bare er lykken at blive placeret på førtidspension. Vi skal selvfølgelig passe på folk, men frem for at blive isoleret på en førtidspension kan det være sundt at få en tilknytning til arbejdsmarkedet”.

Den politisk ansvarlige for området, socialdemokraten Grete Schødts, har det som nævnt ikke været muligt at få i tale. Fredag meddelte hun pr. mail, at hun ikke har noget at tilføje til den redegørelse, som økonomidirektør John Jensen torsdag aften fra rådhuset sendte til Svendborgs NetAvis – en redegørelse, som var underskrevet af Grete Schødts. Det er den erklæring, hvor hun erklærer Svendborgs Kommune på linje med beskæftigelsesminister Inger Støjbergs målsætning overfor sygemeldte borgere på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse.

Her er redegørelsen fra Grete Schødts:

”På baggrund af de seneste dages artikler på Svendborg NetAvis og på baggrund af din henvendelse til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer den 30. september, skal jeg hermed præcisere, at Svendborgs Kommunes målsætning om at begrænse antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse ikke kun er økonomisk motiveret, sådan som du fremfører i din artikel den 27. september.

Hvert år udarbejder kommunerne en beskæftigelsesplan for det kommende år. Denne skal ifølge loven indeholde de beskæftigelsespolitiske målsætninger, som ministeren fastsætter. Målsætningen om at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt, er således et mål, som er fastsat af ministeren, og som Svendborg Kommune skal forfølge. At der er tale om et mål fastsat af ministeren fremgår da også meget tydeligt af Beskæftigelsesplan 2011. Jeg skal bemærke, at Svendborg Kommune er enige i ministerens målsætning. Det er efter Svendborg Kommunes opfattelse i såvel borgerens som samfundets interesse, at alle der har mulighed for det, så vidt muligt bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet, fremfor at blive parkeret på en passiv offentlig forsørgelse, med risiko for marginalisering.

Jeg skal understrege, at Svendborg Kommune naturligvis fortsat tilkender pension til borgere der er berettiget hertil, og at Svendborg Kommunes administration er i fuld overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dette har Beskæftigelsesankenævnet da også adskillige gange fastslået. Kun i to sager i år har Svendborg Kommune ikke fået medhold i en klage over afslag på førtidspension. Og i den ene af disse to sager handlede det om lægelige oplysninger, der fremkom efter vores afgørelse var truffet. Der er truffet omkring 30 – 40 nævnsafgørelser i indeværende år, hvoraf Svendborg Kommune altså kun i to af sagerne ikke har fået medhold.

For så vidt angår de lange sagsbehandlingstider du nævner, er det naturligvis i alles interesse, at borgernes sager afklares så hurtigt som muligt. Desværre vil der imidlertid altid være sager der trækker ud, af årsager der ligger uden for Svendborg Kommunes indflydelse. Det kunne for eksempel være tilfældet for en borger der har gennemgået en operation, og som for at få sin sag afgjort skal arbejdsprøves. I dette tilfælde vil sagen trække ud, da arbejdsprøvningen selvfølgelig først kan iværksættes, når borgeren er kommet sig oven på operationen.

Med venlig hilsen Grete Schødts, Formand for Arbejdsmarkedsudvalget”.

Læs også ”Chok-tal: “Antallet af førtidspensioner halveret” 27. september, ”Han skal nu arbejdsprøves for tredje gang” 28. september, ”Bisidder anklager: Kommunalt kvaksalveri” 29. september, ”Læge: Stå frem med jeres sager” 30. september, ”Skarpe skud fra læge: Råheden synes at brede sig” 1. oktober.