Lisa Pihl, lokal formand for FOA.

Grete Schødts, engang magtfuld socialdemokrat, bliver mere og mere isoleret i sin forbitrede kamp mod kritikerne af Jobcenter Svendborgs og kommunen behandling af syge og nedslidte borgere. I en rasende intern mail i sidste uge til byrådsmedlemmerne og andre ledende socialdemokrater gav hun direkte ordre til dem om ikke at deltage i demonstrationen lørdag, hvor Syg i Svendborg markerede 1 årsdagen for starten på lørdagsprotesterne mod Jobcenter og kommune.

Grete Schødts fik ikke held med sin kommando. En tredjedel af den ni mand store socialdemokratiske byrådsgruppe deltog i demonstrationen. Mest markant og for første gang den socialdemokratiske byrådsgruppes formand, Hanne Klit, samt Bo Hansen, som er medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, hvor Grete Schødts er formand, og Flemming Madsen, formand for Udvalget for Miljø og Teknik. De to sidste har før deltaget i lørdagsprotesten.

FOA-FORMAND ADVAREDE DENNIS KRISTENSEN

I sin mail nævner Grete Schødt også, at Lisa Pihl, formand for den lokale FOA-afdeling, direkte har frarådet FOA-forbundsformand Dennis Kristensen at tale på demonstationen. Lisa Pihl er socialdemokrat og medlem af kommunalbestyrelsen på Langeland.

Dennis Kristensen deltog i og talte til de omkring 300 demonstranter fra hele landet. Der kom folk fra mange andre steder i landet for i lørdags at deltage i markeringen af 1 årsdagen for protesternes begyndelse – en protest, som har inspireret folk i andre byer.

Grete Schødts, tidligere fagforeningsformand, tidligere mangeårigt medlem af Folketinget, nu medlem af byrådet og formand for Arbejdsmarkedsudvalget, som er politisk ansvarlig for det stærkt kritiserede Jobcenter – hun har forsvaret den hårde linje overfor sygemeldte med næb og klør. Hun har lige så indædt forsvaret, at kommunen har halveret tildelingen af førtidspension til nedslidte borgere og beskåret tildelingen af fleksjob med 90 procent.

MAILEN FRA GRETE SCHØDTS

I mailen til de ledende socialdemokrater i byen skrev Grete Schødts:

”Kære Alle. Til jeres orientering, har jeg kontaktet fagbevægelsen, vedrørende den “drøftelse” vi havde på gruppemødet, om jobcentret og SIS demonstration på lørdag. Tilbagemeldingen er, at der ikke er grundlag for et møde.

Der er tilfredshed med samarbejdet, mellem fagbevægelsens medarbejdere og jobcentrets sagsbehandlere, og ingen kritik af ledelsen. – Som Lisa fra FOA udtrykker det, har der været utallige møder med jobcentret i 2009-2010 (i samarbejde med 3F og LO sydfyn.) Fra 2011 lavede vi den aftale, at gå direkte til ledelsen, såfremt der er problemer, og det har fungeret. Igennem LO sydfyn afholdes der uformelle møder med cheferne og fast 2 gange om året. Kort sagt – fungere det godt nu.

Vedrørende deltagelse i SIS demonstrationen på lørdag,- melder alle fra og deltager IKKE. – FOA har direkte frarådet Dennis Kristensen at deltage som hovedtaler.

For mit eget vedkommende nægter jeg at vise mig på den plads, hvorfra jeg kun er svinet til, – det samme er vores medarbejdere i jobcentret. Svendborg kommune er hængt ud i medierne.

Mine rødder ligger hos fagbevægelsen, dem har jeg mere brug for at samarbejde med, end deltagelse hos uanstændige mennesker, der kalder til 1 års jubilæumsfest, med en demonstration gående forbi jobcentret.”

BYD DEM VELKOMMEN

Tilbage i februar kaldte Grete Schødts det for partiskadelig virksomhed, da et socialdemokratisk bestyrelsesmedlem, Thomas Mathiasen, offentligt kritiserede byrådsgruppeNs ledelse for ikke at lytte til kritik – bl.a. fra bevægelser som Syg i Svendborg. Og på generalforsamlingen tidligere på måneden i Svendborgs socialdemokratiske partiforening sagde formanden, Torben Jensen, at folk i lørdagsprotesterne er uden for politisk rækkevidde.

På trods af Grete Schødts og på trods af partiformand Torben Jensen valgte tre af de ni byrådsmedlemmerne at deltage i lørdagens demonstration arrangeret af Syg i Svendborg. Tidligere har et fjerde byrådsmedlem, Pia Dam, udtrykt sympati for de protesterende. Og efter Grete Schødts dunder-mail svarede et femte byrådsmedlem, Bjarne Hansen, at han da hellere så sit parti gå i dialog med de protesterende og ”havde bespist forsamlingen med røde/ristede pølser og hilst gæster udefra velkommen”.

Den socialdemokratiske fællesledelses formand, Bjarne Elnegaard, opfordrede direkte alle til at deltage i demonstrationen for – som han skrev – at bakke Bo Hansen op. Bo Hansen var inviteret til at tale på demonstrationen. Den anledning brugte han til at forsøge at føre kritikken væk fra kommunen og over på Christiansborg. Han sagde følgende:

BO HANSENS TALE

”Jeg glæder mig over de tilkendegivelser, som primært folketingspolitikerne har givet i dag. For det er lovgiverne, der ved hjælp af lovændringer, som især kan forbedre livskvaliteten for mennesker som pludselig står uden forsørgelsesgrundlag på grund af sygdom. Her tænker jeg især på varighedsbegrænsningen på sygedagpengeområdet.

Jeg anser det for værende positivt, at mennesker samles, som I gør det i dag, for blandt andet at gøre sådan en som mig opmærksom på samfundets store udfordringer. At opbakningen kommer langvejs fra, fortæller mig, at vilkårene for syge mennesker er noget, som ligger mange mennesker på sinde. Det siger mig samtidigt også, at udfordringerne ikke kun er lokale. Jeg antager, at de mennesker som er kommet hertil i dag, kommer for at støtte de svendborgensiske demonstranter, fordi de kender problemstillingen fra deres egen hjemkommune.

Når man som jeg sidder i et myndighedsudvalg, har man også sagt ja til at følge loven. Man kan have en mening om den, men man kan ikke se bort fra den. ”Syg i Svendborg” har ofte beskyldt Svendborg kommune for at tolke loven for stramt. Omvendt så falder Svendborg på ingen måder igennem, når man ser på udfaldet af ankesager. Det understreger for mig, at det er loven, som det er galt med.

Jeg vil i dag rejse spørgsmålet om, hvordan vi kommer videre, på en måde som kommer syge mennesker til gode. Jeg har lyttet, jeg har talt, og jeg har skrevet om dette emne. Jeg kan forsikre, at jeg stadig vil dialogen med alle om dette emne.

Når alle disse rationelle ord er sagt, så vil jeg slutte med at konstatere; at vi folkevalgte alle har et ansvar for, at syge mennesker i en svær tid får den bedst mulige hjælp.”