Fynske Medier har taget et nyt kampskridt mod Svendborgs NetAvis ved at starte en klagesag i Klagenævnet for Domænenavne. Den store mediekoncern vil have ret til at overtage domænenavnene svendborgavis.dk og svendborgsavis.dk. Begge navne ejes i dag af Svendborgs NetAvis. Læs også om, hvordan Fynske Medier har plagieret et andet firmas domænenavn.

Fynske Medier fortsætter navne-strid

Af Frede Jakobsen

Fynske Medier kræver, at Svendborgs NetAvis opgiver ejerskabet til to domænenavne og overdrager dem til … Fynske Medier. Kravet har Fynske Medier ikke rejst overfor Svendborg NetAvis. I stedet for at henvende sig til Svendborgs NetAvis, er Fynske Medier i stedet gået direkte til Klagenævnet for Domænenavne for at få retten til navnene svendborgavis.dk og svendborgsavis.dk. Begge navne ejes i dag af Svendborgs NetAvis.

Svendborgs NetAvis hed fra starten 1. marts Svendborgs Avis og havde domænenavnet svendborgsavis.dk. Det fik den store fynske mediekoncerns ledelse til at reagere prompte. Allerede 2. marts krævede Advokatfirmaet Det Gule Pakhus i Svendborg, at den nye netavis omgående skulle stoppe brugen af navnet Svendborgs Avis – ellers ville netavisens udgiver blive slæbt i Retten med krav om bøde og erstatning. Kravet fra advokaten blev begrundet med, at udgiverselskabet for en af Fynske Mediers dagblade, Fyns Amts Avis, hedder Aktieselskabet Svendborg Avis.

På baggrund af truslen om en dyr og tidkrævende retssag blev navnet på netavisen allerede torsdag den 4. marts ændret til Svendborgs NetAvis med domænenavnet svendborgsnetavis.dk. Den løsning blev accepteret af Fynske Medier. Men nu har Fynske Medier så desuden krævet at få overdraget ejerskabet til domænenavnene svendborgsavis.dk og svendborgavis.dk. Begge har altid været ledige på markedet – lige til at købe. Hvad A/S Svendborg Avis, Fyns Amts Avis eller Fynske Medier bare aldrig har gjort. Svendborgs NetAvis – der har købt og betalt dem begge – har siden navneskiftet 4. marts kun anvendt de to navne til at dirigere folk videre til svendborgsnetavis.dk. Hvad Fynske Medier – i fald de får medhold i Klagenævnet for Domænenavne – vil bruge domænenavnene til, fremgår ikke af klagen.

Svendborgs NetAvis har i en svarskrivelse til Klagenævnet for Domænenavne bl.a. skrevet: ”Klagerens påstand bør afvises. Aktieselskabet Svendborg Avis, som nu er en del af Fynske Medier P/S, udgiver en avis, som hedder Fyns Amts Avis. Ikke en avis, som hedder Svendborg Avis. A/S Svendborg Avis har end ikke ladet navnet Svendborg Avis mærkevareregistrere. Og A/S Svendborg Avis har ikke købt domænenavnet svendborgavis.dk – et navn, som altid har været til salg. Det understreger, at A/S Svendborg Avis/Fynske Medier P/S ikke på noget tidspunkt har tænkt sig at bruge domænenavnet. Og de selvsamme klagere har SLET ikke købt navnet svendborgsavis.dk”.

Det kan tage op til fire måneder, før Klagenævnet for Domænenavne er klar med en afgørelse. Mens vi venter på det, kommer her en historie om, at hvis moral er godt, ja, så må dobbeltmoral vel være dobbelt så godt. Den handler om Fynske Medier og dens to dagblade, Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende. Den kommer her:

De to fynske dagblade startede i januar 2007 et magasin med navnet Business-Fyn. (Magasinet skiftede to år senere, januar 2009, navn til Business-Syd). Men dengang i forberedelsesperioden i slutningen af 2006 ville Fynske Medier – naturligvis – gerne have et domænenavn til magasinet på nettet. Og navnet skulle lige så naturligt være businessfyn.dk. Der var bare det lille problem, at navnet ikke var ledigt. Det blev købt allerede i september 2004 af Erland K. Madsen i Odense. Han udgiver magasinet Businessnyt, som har et oplag på 19.000 eksemplarer, og som udkommer i samme område som Fynske Medier. På domænenavnet businessfyn.dk kommer man ind på Businessnyt på nettet.

Så Fynske Medier havde et problem. Og det blev kun større af, at Erland K. Madsen ikke ville overlade eller sælge sit domænenavn til Fynske Medier. Det fik nu ikke Fynske Medier til at ændre navnet på det planlagte nye, trykte erhvervsmagasin Business-Fyn. Men hvad så på nettet? Såre enkelt: Fynske Medier købte i stedet et domænenavn, som kun med en bindestreg adskiller sig fra det navn, som tilhører Erland K. Madsen. Fynske Medier købte navnet business-fyn.dk. Et domænenavn, som leder direkte ind på de to dagblades fælles business-sider.

Tjek selv denne lille fortælling om moral og dobbeltmoral: businessfyn.dk/– ejet siden september 2004 af Businessnyt. business-fyn.dk – ejet siden oktober 2006 af Fynske Medier.

Fynske Medier reagerede i øvrigt også allerede 2. marts mod udgiveren af Svendborgs NetAvis, Frede Jakobsen (denne artikels forfatter) ved at inddrage de otte måneders løn, som Fynske Medier i en fratrædelsesaftale havde forpligtet sig til at betale ham. En bortvisning blev kampskridtet kaldt. Den sag blev – under medvirken af Dansk Journalistforbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening – afsluttet i midten af marts med et forlig.