Borgerforeningen tog ikke et nej for et nej

Borgerforeningen har søgt – og fået – støtte fra Statens Kunstråds Musikudvalg. 133.500 kroner i år. I såkaldt honorarstøtte. Men på et falsk grundlag. Forudsætningen for at få statslig støtte er nemlig, at man allerede har fået mindst det samme i honorarstøtte fra sin hjemkommune. Og det har Borgerforeningen ikke. Borgerforeningen har ikke fået en øre i honorarstøtte fra kommunen.

Borgerforeningen får en årlig driftsstøtte på cirka to millioner kroner fra kommunen. Men kommunen har sagt nej til at anmodning fra Borgerforeningen om at omdøbe en del af driftsstøtten til honorarstøtte. Det bekræfter kommunens fritidschef Peter Larsen. Han bekræfter også, at Borgerforeningen – i den ansøgning, som alligevel blev sendt til Statens Kunstråd – har brugt hans navn uretmæssigt. ”Og det er selvfølgelig ikke OK”, siger Peter Larsen.

17,6 millioner kroner har Statens Kunstråds Musikudvalg uddelt for 2011 til 160 rytmiske spillesteder og musikforeninger landet over. Deriblandt fire i Svendborg. Som de tidligere år til Giant Steps, Folk for Folk og Rytmisk Råstof. Men som noget nyt også til Borgerforeningen Kulturhus Svendborg, som først kom i gang sidste år. Der er bare det problem, at Borgerforeningen ikke opfylder betingelsen for at søge og få honorarstøtte fra Statens Kunstråd. Den får nemlig ikke honorarstøtte fra kommunen. Det gør de tre musikforeninger. Statens Kunstråds Musikudvalg oplyser selv, at tilskuddet kan gives ”til rytmiske spillesteder, der modtager et kommunalt tilskud til musikhonorarer, som minimum svarer til det ansøgte”.

Der var ansøgningsfrist hos Statens Kunstråd for honorarstøtte 1. november sidste år. På det tidspunkt havde Giant Steps, Folk for Folk og Rytmisk Råstof fået bevilget kommunal honorarstøtte. Giant Steps og Folk for Folk på et møde i Udvalget for Kultur og Plan den 28. september – 100.000 (plus 53.500 i regional støtte) til Giant Steps og 65.000 kroner til Folk for Folk. Og på udvalgsmødet den 25. oktober 85.500 kroner til Rytmisk Råstof.

For at kunne søge statslig honorarstøtte bad Borgerforeningen kommunen om lov til at kalde en del af den årlige driftsstøtte for honorarstøtte. Kommunen sagde nej. Det bekræfter kommunens fritidschef Peter Larsen, som i øvrigt også sidder i bestyrelsen for Borgerforeningen som kommunens repræsentant. Allligevel sendte Borgerforeningens forretningsfører, Jan Aaskov, en ansøgning til Statens Kunstråd. Han indrømmer, at kommunen havde sagt nej til at kalde en del af driftsstøtten for honorarstøtte. Men han mener fortsat, at man godt kan definere driftsstøtten som honorarstøtte. Og, siger han, ansøgningen er aftalt med Borgerforeningens formand, Kjell Laursen.

Peter Larsen siger, at han ikke har været med til i bestyrelsen at træffe en beslutning om at lave en ansøgning. ”Det har ikke været behandlet som et dagsordenspunkt i bestyrelsen”, siger han. Sagen har dog været i bestyrelsen – men først her i januar.

I ansøgningen til Statens Kunstråd skal ansøgerne skrive navnet på den kommunale embedsmand, som har skrevet under på den kommunale bevilling af honorarstøtte – som er en betingelse for at kunne søge Statens Kunstråd. I ansøgningen fra Borgerforeningen er Peter Larsens navn sat på.

”Ja, det er jeg blevet informeret om”, siger Peter Larsen.

”Men vil det så sige, at Borgerforeningen uretmæssigt har brugt dit navn i ansøgningen?”.

”Ja, det har de jo på den måde”, siger Peter Larsen, som tilføjer: ”Og det er selvfølgelig ikke OK”.

Peter Larsen mener ikke, det længere er en sag for kommunen. ”Nej, det er en sag mellem Borgerforeningen og Statens Kunstråd”, siger han.

Jan Aaskov, Borgerforeningens forretningsfører, fastholder, at ansøgningen til Statens Kunstråd er forsvarlig. Han mener, det er i orden at definere en del af den godt to millioner kroner store årlige kommunale driftsstøtte som honorarstøtte. ”Så må vi jo se, hvad kunstrådet siger til det. Om man vil anerkende det eller ej. Men det ville da være ærgerligt ikke at få de penge til Svendborg”, siger Jan Aaskov.

Pengene fra Statens Kunstråds Musikudvalg er bevilget – som det også fremgår af rådets hjemmeside. Men det er muligt, at bevillingen bliver trukket tilbage. Ifølge fritidschef Peter Larsen har kunstrådets musikudvalg nu lavet en såkaldt stikprøvekontrol på Borgerforeningens ansøgning – for at se, om forudsætningen for bevillingen holder. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den ansvarlige i Statens Kunstråd, Lars Westermann, som er sygemeldt.

Svendborgs musikforeninger og spillesteder har tidligere udtrykt bekymring for, at Borgerforeningen udvikler sig til mere et spillested end et borgernes kulturhus.

Den rytmiske musikforening, Giant Steps, som holder tiil på Arne B, har i år fået 153.080 kroner i honorarstøttte fra Statens Kunstråds Musikudvalg. Folkemusikforeningen Folk for Folk, som holder til på Hansted, har fået 64.970 kroner. Og Rytmisk Råstof, som holder til på Harders, har fået 64.970 kroner.