Forældre, som er utilfredse med de kommende store skoleændringer i Svendborg, har ikke de store muligheder for at flytte deres børn til en af de syv fri- og privatskoler. De er fyldt op, stort set. Faktisk går hvert femte skolebarn i Svendborg allerede i dag på fri- eller privatskole – langt flere end på landsplan.

Kun ganske få pladser hos fri- og privatskoler

Af Frede Jakobsen

Der er allerede forældre, der har luftet muligheden. Der er også dem, der har brugt det som en trussel. Og traditionelt er det da også sådan, at når store skole-ændringer sker – som dem, der er undervejs i Svendborg Kommune – så bliver søgningen væk fra folkeskolen til fri- og privatskoler større. Der er bare ikke så mange at søge til i Svendborg. Specielt ikke de steder, hvor skolelukningerne berører flest børn. De syv fri- og privatskoler er nemlig stort set fyldt op.

Allerede i dag får cirka hvert femte skolebarn i Svendborg Kommune slet ikke i en kommunal folkeskole, men i en fri- eller privatskole. Mere præcist er det 19 procent af børnene, som går i en af de to privatskoler eller en af de fem friskoler, som ligger i Svendborg Kommune. Det er mange – set i forhold til landstallet. På landsplan går godt 13 procent af skolebørnene ikke i en kommunal folkeskole, men i en fri- eller privatskole.

Ifølge kommunens egne tal går der i dette skoleår 5.605 elever på de 19 folkeskoler. På de syv fri- og privatskoler går der 1.322 elever – det viser en rundspørge, som Svendborgs NetAvis har foretaget. Kommunen selv har først engang i september de officielle tal for fri- og privatskolerne.

Hvis den plan, som foreløbig politikerne i Udvalget for Børn og Unge er blevet enige om, ender med at blive vedtaget, så vil der blive lukket tre folkeskoler om et år. Det er Sct. Michaels Skole i Oure og det er Nordre Skole og Byskolen i Svendborg. Og lige præcis i de dele af kommunen er der stort set ingen ledige pladser på fri- og privatskolerne. I den tidligere Egebjerg Kommune er der lidt flere ledige pladser på de tre friskoler – til gengæld er det slet ikke planen, at der skal lukkes en eneste af samme områdes fire folkeskoler.

I selve Svendborg er det ikke bare Byskolen (342 elever) og Nordre Skole (309 elever), som skal lukkes. En masse elever fra andre skoler skal flytte til nye skoler. Men skulle det få forældre til at overveje i stedet at flytte deres børn til fri- eller privatskole, ja så skal de være meget heldige, hvis det skal lykkes dem at finde en plads tæt på.

Centralt i Svendborg, hvor to folkeskoler skal lukke, ligger de to privatskoler. Den ene er Haahrs Skole, som i dette skoleår har 460 elever. Ifølge skoleleder Mogens Klitgaard er der kun enkelte ledige pladser i nogle af klasserne. Og man har på skolen ingen planer om at udvide. ”Vi skal kunne stå inde for kvaliteten. Det er det, vi overlever på”, siger Mogens Klitgaard. Den anden privatskole er Ida Holsts Skole med 244 elever. ”Så der er fyldt op. Jeg har godt set nogle forældre true med at flytte deres børn til privatskole. Men det er altså en tom trussel, for der er ikke plads”, siger skoleleder Niels Erik Hansen.

I Oure i den gamle Gudme Kommunen er det planen at lukke én folkeskole, Sct. Michaels Skole med i dag 234 elever. I Oure ligger også Oure Friskole med plads til 70 elever. Der er næsten fyldt op. I dette skoleår går der 65 elever på friskolen. Mellem Oure og Svendborg ligger Øster Åby Friskole med plads til 220 elever. Men her er der heller ikke mange ledige pladser. Der går i år 193 elever på skolen. Det vil sige, at der tæt på Oure, hvor folkeskolen med 234 elever lukkes, i år kun er 32 ledige friskolepladser.

Derimod er der flere ledige pladser på de sidste tre friskoler i kommunen. De ligger alle mod vest i den tidligere Egebjerg Kommune, hvor det – i det oprindelige forslag fra skolefolkene i forvaltningen – var planen at lukke Bymarkskolen i Ollerup. Et forslag, som politikerne siden har taget af bordet, så det nu er forslaget at bevare samtlige fire folkeskoler i området.

I Ollerup er der – foruden Bymarkskolen – også en friskole, Ollerup Friskole med plads til 200 elever. I år er der 24 ledige pladser på den. Vester Skerninge Friskole har plads til 210 elever – i år er der 11 ledige pladser. Mens der er betydeligt flere ledige pladser på Egebjerg Friskole. Den har plads til 90 elever – i år går der kun 50 elever på den.

Fire af de syv fri- og privatskoler i Svendborg Kommune har fra 0. til 10. klasse. Tre af dem har kun til 9. klasse. Det er Øster Åby Friskole, Egebjerg Friskole og Vester Skerninge Friskole.

De skoleledere på fri- og privatskolerne, som Svendborgs NetAvis har talt med, har ikke den store lyst til offentligt at blande sig i debatten om folkeskolernes fremtid. De vil gerne oplyse om de faktuelle forhold på deres egne skoler, men er bange for at blive mistænkt for at pleje særinteresser – uanset, hvad de måtte finde på at sige offentligt i skoledebatten. Det giver flere af dem udtryk for overfor Svendborgs NetAvis.