Ge9 kan ikke bruge Fremtidsfabrikken

Susanne Magelund, bestyrelsesmedlem, Ge9.

Skuffelse er der egentlig ikke noget af. For de havde nået at vænne sig til tanken – at projektet alligevel ikke retter sig mod dem, projektet med officielt 24 millioner kroner til støtte for de kreative iværksættere på Sydfyn. De var ellers med fra starten, men føler sig for længst hægtet af – medlemmerne i det unikke kreative netværk Ge9 med op mod 100 medlemmer med små sydfynske virksomheder i kreative fag. Og de konstaterer – flere af dem, Netavisen har talt med – at deres navne er blevet brugt til at få million-ansøgningen igennem. At de så at sige var med til at give ansøgningen den pondus, der skulle til – uden at der derefter er kommet noget ind i projektet, som de rigtig kan bruge til noget.

Optimismen og glæden over projektet sprudlede på et pressemøde torsdag over de 24 millioner kroner til projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn – da det blev præsenteret af Svendborgs borgmester Curt Sørensen (S), lederen af det fælleskommunale SUS (Sydfyns Udviklings Samarbejde), Ebbe Lund, projektets leder, Susanne Linnet Aagaard og projektets bestyrelsesformand Annalise Horster. Det tre og et halvt år lange projekts formål er officielt at ”forbedre vækstbetingelserne for kreative iværksættere og tiltrække andre til Sydfyn”. Og det skal først og fremmest ske gennem uddannelse af 30 erhvervsrådgivere, 85 kommunalt ansatte og 250 ”innovative iværksættere, så de bliver klædt på til rejsen fra idé til kreativ vækstvirksomhed”.

At interessen for en sådan uddannelse er til stede blandt folk i kreative erhverv på Sydfyn, blev understreget i den ansøgning, der har sikret millionerne – ved at opliste ”56 entreprenører”, som der ”foreligger interessetilkendegivelser fra”. En af dem er bestyrelsesmedlem i Ge9, indretningsarkitekt Susanne Magelund. Men hendes navn står der af andre grunde – og det samme er tilfældet for flere andre medlemmer af Ge9. Hun har ikke tænkt sig at deltage i de kurser, som Fremtidsfabrikken Sydfyn nu vil lave for folk i kreative erhverv – uanset den såkaldte “interessetilkendegivelse“.

”Nej, det har jeg hverken tid til eller behov for. Jeg ved godt, hvordan jeg skal drive min virksomhed. Det har jeg gjort i fire år”, siger Susanne Magelund.

Susanne Magelund og flere andre Ge9’ere lod i sin tid SUS bruge deres navne i ansøgningen, fordi, som Susanne Magelund siger, ”vi jo ikke ville forhindre, at der kom penge til Sydfyn”. Hun havde meddelt Ebbe Lund, at hun ikke ville deltage i projektets kurser. ”Vi havde jo allerede fra Ge9 sagt tak og farvel. Men Ebbe Lund skulle bruge et antal navne for at kvalificere ansøgningen. Og derfor var vi flere, der skrev under”, siger Susanne Magelund. Derfor er, mener hun, ansøgningen om de mange EU- og regionale millioner i virkeligheden blevet pyntet med lånte fjer – det kreative netværk Ge9’s fjer.

Ikke desto mindre sagde Ebbe Lund, SUS, på onsdagens pressemøde, at en del af Ge9’s medlemmer har tilkendegivet interesse for at deltage i kurserne. ”Mange af dem er interesserede, nogle er ikke. Sådan er det jo, når det drejer sig om et netværk”, sagde Ebbe Lund.

Men ifølge Ge9’s bestyrelsesmedlem, Susanne Magelund, var hendes og andres underskrift altså ikke udtryk for, at de vil deltage i kurserne. ”Jeg opfatter det sådan, at der i projektet ikke er noget som helst for de mange små kreative virksomheder, som allerede eksisterer på Sydfyn”, siger hun.

Det har taget flere år for SUS at få projektet igennem. Og i det indledende arbejde var Susanne Magelund en af de mere positive i Ge9-netværket. Det er hun ikke længere. Ge9’s input i det forberedende arbejde er helt væk. ”Problemet for de mange kreative små virksomheder her løses ikke af kurser af den slags, Fremtidsfabrikken vil lave. Det, vi mangler, er opgaver. Derfor var et af vores forslag at få en agent, som kunne lære alle de mange små og meget forskellige virksomheder at kende. Og promovere dem til opgaver – enkeltvis eller ved at parre dem. Bare en af de mange millioner til at få gang i sådan en ordning ville betyde virkelig meget. Så kunne ordningen efterhånden blive selvkørende”, siger Susanne Magelund.

En anden af Ge9’s ideer var at få etableret et iværksætterhus. Det bliver der ikke noget af – ikke for millionerne i projekt Fremtidsfabrikken Sydfyn i hvert fald. Etablering af et iværksætterhus står stadig nævnt i projektet. Men det vil kun blive i form af rådgivning, uddannelse, coaching og eventuelt mentor-ordninger til de små virksomheder, der i givet fald etablerer sig i et sådan iværksætterhus. Men et sådant hus skal i givet fald, understregede Susanne Linnet Aaagaard på pressemødet, køre helt kommercielt – finansieret af dem, som vælger at slå sig ned i iværksætterhuset. I projektet er der ikke pennge “til mursten og møbler”.

I mangel på et sådan sted har en stor del af de små kreative iværksætterfirmaer allerede etableret sig rundt omkring i Svendborg i kontorfællesskabet – bl.a. i Møllergade 24 og 28, Frederiksgade 17 og på Abildvej.

”Vi har ikke smækket med døren. Vi kan da stadig håbe på, at der, når nu pengene er der, kommer noget andet og bedre ud af projektet”, siger Susanne Magelund.

De mange millioner– som det er blevet præsenteret – ”til kreative iværksættere” er altså, som projektet nu er skruet sammen, ikke så meget til de kreative iværksættere, som allerede er i gang. Men til uddannelse af måske kommende kreative iværksættere – og til uddannelse af erhvervsrådgivere og kommunalt ansatte til at kunne håndtere dem.

Projektstørrelsen er 24 millioner kroner hedder det officielt. Men det er et tal med store modifikationer.  For det første er godt seks millioner kroner udtryk for ”kommunal deltagerfinansiering  (medarbejdernes tidsforbrug” og ”deltagerfinansiering (iværksætternes eget tidsforbrug)”. Tilbage er cirka 16 millioner kroner. Af dem går godt fem millioner kroner til at lønne projektlederen og to ansatte i de tre og et halvt år, projektet varer.

Læs også ”Fremtidsfabrik uden genierne” 12. januar.