Efter fem timers forhandling over to dage er striden mellem Fyens Stiftstidende og denne avis’ redaktør Frede Jakobsen bilagt med et forlig. Sagen er nu ude af verden.

Aftale mellem Fyens Stiftstidende og Frede Jakobsen

Af Frede Jakobsen

Denne artikel er en underlig artikel. Fordi den er skrevet af overtegnede, Frede Jakobsen, som i dén grad er part i den strid, der i Svendborgs NetAvis første 23 dage har været mellem Fyens Stiftstidende og … Frede Jakobsen. Svendborgs NetAvis blev som bekendt startet 1. marts. Det førte til, at min tidligere arbejdsgiver gennem 8-9 år, Fyens Stiftstidende ledelse, bortviste mig. Hvilket i praksis betød, at de otte måneders løn, jeg havde til gode i en fratrædelsesaftale, blev inddraget. På krav fra en del af Fynske Medier, A/S Svendborg Avis, blev avisen desuden nødt til på fjerdedagen at skifte navn fra det oprindelige Svendborgs Avis til Svendborgs NetAvis.

Siden har der – under medvirken af Dansk Journalistforbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening – været forhandlet om bortvisningen. I dag, tirsdag, blev der indgået forlig i sagen. Hvad indholdet i forliget er, har parterne aftalt ikke at udtale sig om. Noget, som for Svendborgs NetAvis journalistisk set er utilfredsstillende, men nødvendigt for at komme videre. Og først og fremmest: Sagen er nu slut – og kræfterne skal ikke længere bruges på den, men på journalistik til Svendborgs NetAvis.

Parterne har aftalt kun at offentliggøre følgende:

”Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund har d.d. holdt møde om bortvisningen af redaktør Frede Jakobsen.

Bortvisningen var en reaktion på, at Frede Jakobsen den 1. marts på nettet åbnede SvendborgsAvis.dk, hvilket direktionen i Fynske Medier anså for en overtrædelse af markedsføringsloven og varemærkeloven.

Frede Jakobsen ændrede efter bortvisningen titlen på sin netavis til Svendborgsnetavis.dk. Dansk Journalistforbund har på baggrund af det oplyste anerkendt, at bortvisningen var berettiget, fordi Fynske Medier havde behov for at beskytte sit brand.

Parterne har samtidig indgået en aftale om vilkårene for Frede Jakobsens fratrædelse. Parterne er enige om ikke herudover at udtale sig om sagens udfald”.