De fleste medlemmer af den socialdemokratiske byrådsgruppe støtter en såkaldt prisafprøvning af arbejde, som kommunens egne folk i dag udfører. Og de fastholder, at det ikke er et politisk kursskifte – skønt det var præcis det, prisafprøvning, de var stærke modstandere af, da de borgerlige ville gøre det samme. Og skønt S i valgkampen ikke nævnte prisafprøvning med et ord. Tværtimod.

Seks S-byrådsmedlemmer: Nej, det er ikke et politisk kursskifte

Af Frede Jakobsen

Seks socialdemokratiske byrådsmedlemmer siger ja. To har ikke svaret. Og én har allerede sagt nej. Det handler om beslutningen fra det seneste møde i Økonomiudvalget, hvor næsten alle medlemmer med den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen besluttede at starte en proces, der kan føre til, at private firmaer overtager arbejde, som i dag udføres af kommunens egne ansatte. Kun Enhedslistens Jesper Kiel sagde nej til at prisafprøve, som det kaldes, kommunens Entreprenørafdeling og lønadministration.

Prisafprøvning var det store stridspunkt i kommunens budget for 2010. Det blev vedtaget sidste efterår af det borgerlige flertal, som dengang var i byrådet. Da det skiftede 1. januar, besluttede det nye røde flertal at genåbne budgettet – bl.a. for at fjerne en post om netop prisafprøvning og konkurrenceudsættelse. En post, som de borgerlige mente ville kunne give 10 millioner kroner. Det mente det nye røde flertal ikke – i stedet blev der vedtaget større besparelser, end der oprindeligt var i budgettet. I valgkampen sidste år talte den socialdemokratiske borgmesterkandidat Curt Sørensen flere gange direkte imod prisafprøvning og konkurrenceudsættelse. Og i det socialdemokratiske valgmateriale er det ikke lykkedes at finde krav om prisafprøvning af kommunalt arbejde.

Svendborgs NetAvis har på den baggrund stillet  samtlige ni socialdemokratiske byrådsmedlemmer to spørgsmål: 1. Økonomiudvalget har besluttet at starte en proces med prisafprøvning/konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdeling og lønadministration – støtter du beslutningen eller er du imod? Og 2. Ser du beslutningen som et politisk kursskifte i forhold til, hvad Socialdemokraterne skrev under valgkampen og budgetforhandlingerne sidste år – ja eller nej?

Tre medlemmer af S—gruppen har ikke svaret. De to er Bo Hansen og Bjarne Hansen. Den tredje er Flemming Madsen, formand for Udvalget for Teknik og Miljø, hvorunder Entreprenørafdelingen hører. Han har dog tidligere til Svendborgs NetAvis udtalt, at han er imod prisafprøvning af Entreprenørafdelingen.

Borgmester Curt Sørensen har også tidligere udtalt sig om sagen til Svendborgs NetAvis. Han har afvist, at der er tale om et politisk kursskifte hos Socialdemokraterne. Og han har begrundet modstanden mod de borgerliges forslag om prisafprøvning for 10 millioner kroner i Budget 2010 med, at denne prisafprøvning overhovedet ikke var forberedt, hvorfor der var tale om luft-millioner, som ikke ville kunne realiseres i 2010. Ikke desto mindre har Curt Sørensen tidligere udtalt sig mere kategorisk og principielt imod prisafprøvning og konkurrenceudsættelse. Bla. Sagde han i sin 1. maj-tale sidste år, at ”vores politiske projekt handler ikke om en øget privatisering og konkurrenceudsættelse af offentlig virksomhed”. Og i sin budgettale sidste efterår sagde han bl.a., at ”en øget konkurrenceudsættelse vil forøge mængden af bureaukrati og bidrage til en yderligere underminering af den offentlige service”.

Curt Sørensen har ikke direkte besvaret de to spørgsmål fra Svendborgs NetAvis – spørgsmål, som han på linje med de øvrige socialdemokratiske byrådsmedlemmer har fået mailet. Han henholder sig til, hvad han tidligere har sagt. ”Jeg har ikke yderligere at tilføje til dine spørgsmål”, svarer Curt Sørensen.

De fem andre byrådsmedlemmer bakker mere eller mindre klart op om prisafprøvningen. Til gengæld er de helt klare i deres svar, når det drejer sig om politisk kursskifte eller ej. Det er der, mener de, ikke tale om.

På spørgsmålet, om de støtter Økonomiudvalgets beslutning om at starte en prisafprøvnings-proces, svarer S-byrådsmedlemmerne:

Hanne Klit, som sammen med Curt Sørensen er Socialdemokraternes medlem i Økonomiudvalget: ”Jeg har sagt ja til at undersøge, om der er et besparelsespotentiale i prisafprøvning i forhold til Entreprenørafdelingen og lønadministration”. Grete Schødts: ”Jeg følger ØK (Økonomiudvalgets – red.) indstilling”. Gert Rasmussen: ”Jeg har ingen principiel modstand mod at konkurrenceudsætte opgaver, men har bestemt heller ingen ideologisk tro på, at det er løsningen på alle økonomiske problemer. Rigtig mange kommuner har brændt nallerne i de sidste år på udliciteringer. En prisafprøvning kan jo også gælde opgaver, der i øjeblikket er i privat regi, men som med fordel kunne laves i kommunalt regi. Eksempelvis har et par kommuner på den måde hentet opgaver hjem til kommunen og på den måde både sparet millioner og bedret kvaliteten”. Christian Kaastrup: ”Ja, jeg støtter processen – men afventer teknisk forvaltnings indstilling/redegørelse”. Pia Dam: ”Jeg har principielt ikke noget imod prisafprøvning/konkurrenceudsættelse, da jeg tænker, at hver en krone sparet ved det så kan bruges på børnene, de udsatte og de ældre. Men det er vigtigt, at man også varetager medarbejdernes interesser på de områder, hvor man afprøver prisafprøvningen”.

På spørgsmålet, om de – ja eller nej – mener, der med beslutningen om prisafprøvningen er sket et politisk kursskifte hos deres eget parti, svarer S-byrådsmedlemmerne:

Hanne Klit: ”Nej”. Grete Schødts: ”Nej”. Gert Rasmussen: ”Er du holdt op med at slå din kone? Ja eller nej? Den slags spørgsmål er jeg altså blevet for gammel til at hoppe på. I den aktuelle situation er jeg helt på linje med den øvrige socialdemokratiske gruppe. De borgerliges 10 luft-millioner kunne ikke realiseres. Der var hverken udpeget områder, lavet forberedende materiale eller afsat økonomi til en pris- og konkurrenceafprøvning, som jo i første omgang koster penge og tid, og resultatet er jo langtfra givet på forhånd. Derfor blev budgettet brudt op. … Men jeg finder det helt rimeligt at forberede og udpege et par områder til konkurrenceudsættelse. Hvilke områder, der kan blive tale om, er fortsat til diskussion, og jeg ser gerne, at vi også prisafprøver et eller flere områder, der i øjeblikket er i privat regi, men som jeg har en idé om kunne ligge bedre i offentlig regi. Det vil du høre mere om, når jeg har konkretiseret mit forslag i samarbejde med min gruppe. Men det er værd at lægge mærke til, at det at undersøge muligheder ikke er det samme som at beslutte at udlicitere. Det drøfter vi, når undersøgelserne er afsluttet. Hos mig er der ingen forskel på, hvad jeg mener nu i forhold til, hvad jeg mente før valget”. Christian Kaastrup: ”Nej”. Pia Dam: ”Med hensyn til om det er et kursskifte, så mener jeg, vi også sagde, at vi havde som mål at genetablere en sund økonomi for kommunen. Betyder det, at vi må gentænke i forhold til, hvordan vi plejer at spare penge, ja, så må vi se den vej også”.