19 politikere står fast på førtidspensions-stramning

Jesper Kiels forslag fik kun én stemme: Jesper Kiels.

19 byrådspolitikere afviste tirsdag aften et forslag om at Svendborg Kommune skal stoppe den hårde linje på førtidspensions-området. Kommunen har sat Danmarks-rekord ved at halvere antallet an nytilkendte førtidspensioner fra 2009 til 2010. Men det skal ikke beklages. Og slet ikke revideres. I hvert fald stemte 19 af de 29 byrådspolitikere direkte imod et sådant forslag fra Enhedslistens byrådsmedlem Jesper Kiel.

Den stramme linje på førtidspensions-området – som blev indledt, mens der i 2009 var borgerligt flertal – slår dybe sprækker i det nuværende røde flertal. Jesper Kiels forslag blev nedstemt af Venstre og Konservative sammen med et mindretal af byrådets røde medlemmer. Syv af de røde medlemmer stemte sammen med de borgerlige – mens syv andre trods alt ikke ville stemme direkte imod Jesper Kiels forslag. De undlod at stemme. Det samme gjorde Dansk Folkepartis to byrådsmedlemmer.

Jesper Kiel tog førtidspensions-spørgsmålet op under byrådets behandling af Årsberetning og Regnskab 2010 for kommunen. I den 97 sider store Årsberetning er der med blot et par linjer på side 96 tørt konstateret, at der er skåret ned på nye førtidspensioner: ”På førtidspensionsområdet har der været et mindreforbrug, hvilket skyldes færre antal førtidspensionister end forventet. Der har været færre nytilkendelser af førtidspension, hvilket skyldes nye tiltag på førtidspensionsområdet.”

”Og det ser jo fint ud i regnskabet, men for de mennesker, det rammer, er det noget andet”, sagde Jesper Kiel, som stillede forslag om at tilføje følgende tekst til kommunens 2010-årsberetning:

”De nye tiltag vedrørende nytilkendelser af førtidspension har dog samtidig haft så store personlige konsekvenser for borgerne, at der kan rejses tvivl om kommunen lever op til at sætte ’borgeren i centrum’. De positive økonomiske konsekvenser for kommunen overskygges af de alvorlige konsekvenser, den nye praksis har fået for borgerne. Praksis bør på den baggrund revideres i det omfang, det kan ske inden for lovens rammer”.

Den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen afviste forslaget fra Jesper Kiel. ”Jeg oplever ikke, at der er brug for de formuleringer”, sagde han og henviste til, at byrådets forskellige fagudvalg har behandlet og godkendt Årsberetningens tekst.

Men i den direkte afvisning af Jesper Kiels forslag fik borgmesteren kun nogle af sine partikammerater med – og kun en del af det  øvrige røde flertal. Kun ved hjælp af Venstres 10 medlemmer og de Konservatives to kunne borgmesteren mobilisere et flertal imod forslaget om at revidere førtidspensions-politikken.

Fire af byrådets ni socialdemokrater ville ikke stemme direkte imod Jesper Kiels forslag. Det ville heller ikke byrådets tre SF’ere og to DF’ere. Socialdemokraterne Bo Hansen, Flemming Madsen, Torben Frost og Hanne Skaalum (de to sidstnævnte var indkaldt som suppleanter for Hanne Klit og Grete Schødts) undlod at stemme. SF’erne Bruno Hansen, Bente Bondebjerg og Mogens Stampe undlod at stemme. Og det samme gjorde Jens Munk og Erik Riisager (suppleant for Tina Petersen) fra Dansk Folkeparti.

Bo Hansen, som sammen med Flemming Madsen har deltaget i lørdags-protesterne mod kommunens stramme politik, begrundede, hvorfor han ikke kunne stemme for Jesper Kiels forslag – men altså heller ikke kunne følge sin borgmesters anbefaling om at stemme nej: ”Jeg vil ikke lade mig diktere af Jesper Kiels timing. Jeg har tidligere sagt, at tallene på førtidspensionsområdet skal vurderes og analyseres. Det mener jeg stadig. For hvad er det rigtige niveau for antallet af tilkendte førtidspensioner i Svendborg? Borgmesteren har spurgt Statsforvaltningen og ministeren på området angående Svendborgs praksis. De svar vil jeg gerne se”.

Venstres Birger Jensen bad Jesper Kiel trække sit forslag, og Tværsocialisternes Arne Ebsen kaldte Jesper Kiels forslag for et ”populistisk skridt på en sag, der pt. er aktuel”.

Følgende 19 politikere nedstemte derefter Jesper Kiels forslag om at beklage konsekvenserne af den stramme førtidspensions-politik og i øvrigt revidere den:

Socialdemokraterne Curt Sørensen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen og Gert Rasmussen.

Tværsocialisten Arne Ebsen.

Løsgængeren (tidl. SF’er) Masoum Moradi.

Venstre-folkene Lars Erik Hornemann, Jesper Ullemose, Birger Jensen, Lise-Lottte Tilsted, Morten S. Petersen, Ulrik Sand Larsen, Mette Kristensen, Jeppe Ottosen, Ulla Larsen og Per Ulrik Jørgensen.

De Konservative Henrik Nielsen og Ove Engstrøm.

Kun ét byrådsmedlem stemte for Jesper Kiels forslag: Jesper Kiel.