Advokat Henrik Horn Andersen kan glæde sig over udsigten til en ny – muligvis langvarig – juridisk strid mellem Svendborg Fjernvarme og Svendborg Kommune. Henrik Horn Andersen er nemlig sat på sagen af Svendborg Fjernvarme. Og for en advokat er sådan en strid penge lige ind på kontoen. Advokat Henrik Horn Andersen er hyret til opgaven af Svendborg Fjernvarme  – hvis formand hedder Henrik Horn Andersen. Det er ikke første gang fjernvarmeformand Henrik Horn Andersen og hans bestyrelse hyrer advokat Henrik Horn Andersen og betaler ham af fjernvarmeselskabets kasse.

Jo længere striden varer, jo mere tjener bestyrelsesformanden

Af Frede Jakobsen

Advokat Henrik Horn Andersen fra Advokatfirmaet Det Gule Pakhus på Havnepladsen har været bestyrelsesformand for Svendborg Fjernvarme siden 2005 – og for det arbejde modtaget et beskedent årligt vederlag. Ikke noget at snakke om. Til gengæld har advokat Henrik Horn Andersen fået mange juridiske opgaver af fjernvarmens bestyrelsesformand … Henrik Horn Andersen. Og så klinger kasseapparatet i advokatfirmaet. Enhver snak om inhabilitet og dobbeltroller har Henrik Horn Andersen tidligere afvist. Og nu er der da også udsigt til, at kasseapparatet klinger igen.

Svendborg Fjernvarme har indledt to sager mod Svendborg Kommune, som muligvis – i første omgang i hvert fald – kan forpurre kommunens forsøg på at sælge sit kraftvarmeværk. Dette salg har længe været under forberedelse. Og der er frist for interesserede købere til at indgive tilbud senest 19. april. Kommunen har en forventning om at kunne sælge værket for et par hundrede millioner kroner. Ikke at det betyder kontanter til den slunkne kommunekasse. Det betyder i givet fald, at prisen kan dække den restgæld, kommunen har på værket. Men med et par juridiske sager undervejs fra Svendborg Fjernvarme – og den juridiske usikkerhed, det skaber – kan interesserede købere finde på at trække følehornene til sig i første omgang. Det er i hvert fald frygten i kommunen.

En anden strid mellem kommunen og Svendborg Fjernvarme blev forligt i 2007. Det var en tvist om 50 millioner kroner – en sag, som det tog otte år at løse. I Henrik Horn Andersens første par år som formand (75.000 kroner om året i formandsvederlag) hyrede han og hans bestyrelse advokat Henrik Horn Andersen til at repræsentere fjernvarmen i sagen – formedelst et salær på cirka 385.000 kroner i alt.

Og nu har Svendborg Fjernvarme så startet en ny juridisk strid – som ifølge al erfaring kan gå hen og blive langvarig. Og dermed, om ikke andet, så i hvert fald til gavn for de advokater, der skal repræsentere de to parter. Jo længere striden varer, jo flere salærer til advokaterne. Og hvis advokaten kan overbevise den, der har hyret ham, om nødvendigheden af nye juridiske skridt, ja så klinger der endnu mere mønt i kassen. Og i tilfældet Svendborg Fjernvarme skal det en nærmest overmenneskelig moral til, hvis bestyrelsesformand Henrik Horn Andersen skal afvise råd fra advokat Henrik Horn Andersen – eller omvendt.

Henrik Horn Andersen vil ikke udtale sig om sagen til Svendborgs NetAvis. ”Det har jeg ingen kommentarer til”, siger Henrik Horn Andersen til spørgsmålet, om der ikke kun er to helt sikre vindere i sådan en strid – nemlig de to parters advokater. ”Men hør her, Horn Andersen, det, at du selv er advokat for fjernvarmen, er det ikke en uholdbar dobbeltrolle?”. ”Det har jeg ingen kommentarer til”, siger Henrik Horn Andersen. ”Jeg har en række andre spørgsmål om sagen, men har du i givet fald ikke andre svar end Ingen Kommentarer?” Henrik Horn Andersens svar er lige så klart, som det er kort: ”Nej”.

Sagens kerne for fjernvarmen er en frygt for, at det kan blive dyrere at skaffe varme til de cirka 5000 fjernvarmebrugere. Fjernvarmeselskabet mener, at aftalen med kommen fra 2007 – den aftale, der sluttede den tidligere otte år lange strid – forpligter kommunen til at sikre, at der i de næste mange år bliver brændt affald på kraftvarmeanlægget. Og fjernvarmen mener derfor, det er et brud på denne aftale, hvis kommunen ikke i udbudsmaterialet forpligter en køber til at forbrænde affald. Hvis der nemlig i fremtiden bliver forbrændt noget andet – fordi det vil være økonomisk mere rentabelt at forbrænde affald et andet sted – så bliver fjernvarmen nødt til at skaffe varme til forbrugerne på en anden måde. Og det vil være dyrere. I kommunen er åbenheden om sagen lige nu ikke overvældende – tilsyneladende på grund af nervøsitet for, hvordan det vil påvirke interesserede købere i denne millionhandel. Men efter hvad Svendborgs NetAvis erfarer, vil en køber være forpligtet af kommunens aftale med fjernvarmen. Aftalen betyder dog også, at kommunen som ejer allerede i dag vil kunne gøre præcis det samme som frygter fra en ny privat ejer – f.eks. helt fjerne affaldsforbrændingen fra kraftvarmeværket med den konsekvens, at fjernvarmen må skaffe varmen dyrere et andet sted. Det kan således være svært at se, hvad der vil være anderledes for fjernvarmen efter et salg. Og svært at se begrundelsen for en juridisk sag – altså bortset fra det arbejde, det vil give til sagens advokater.

Svendborg Fjernvarme har direkte krævet at være med til at udarbejde kommunens udbudmateriale for salg af kraftvarmeværket. Det har kommunen blankt afvist – med den begrundelse, at det altså er kommunen, der ejer kraftvarmeanlægget, ikke fjernvarmen. På den baggrund har Svendborg Fjernvarme så krævet aktindsigt i alt materiale vedrørende salget. Det har kommunen afvist. Fjernvarmen har derfor rejst en sag ved Statsforvaltningens Tilsyn med Kommuner – en klagesag over ikke at kunne få aktindsigt. Og fjernvarmen har krævet en voldgift, fordi dens bestyrelse mener, Svendborg Kommune har misligholdt aftalen fra 2007 ved ikke at stille krav om fortsat affaldsforbrænding. Begge sager kan tage meget lang tid. Og måske forpurre eller udskyde kommunens salg af kraftvarmeværket. Men helt sikkert skaffe klingende mønt til fjernvarmens advokat Henrik Horn Andersen. Og kommunens for dens sags skyld – advokat Hans Lindstrøm. Han – Hans Lindstrøm – var også kommunens advokat i den sidste strid med fjernvarmen. Men ikke nær så dyr for kommunen, som Henrik Horn Andersen var for fjernvarmen.

Blandt de få mennesker i Svendborg Kommune, som har direkte med salgsarbejdet at gøre, er der ikke den store lyst til at kommentere sagen. ”Jeg er meget uforstående over for Svendborg Fjernvarmes skridt. Men jeg ønsker derudover ikke at kommentere sagen”, siger kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf.

Formanden for kommunens Udvalg for Miljø og Teknik, socialdemokraten Flemming Madsen, har en dobbeltrolle i sagen. Som formand for Udvalget for Miljø og Teknik er han nemlig formand for kraftvarmeværket. Men han er samtidig kommunens repræsentant i Svendborg Fjernvarmes bestyrelse.

”Ja, jeg sidder i fjernvarmens bestyrelse og har dermed et ansvar for fjernvarmebrugerne. Men i kraft af, at jeg er formand for Miljø og Teknik, har jeg også ansvar for de langt flere affaldskunder. Der er i lovgivningen loft over, hvor meget fjernvarmen kan stige. Der er ikke loft over, hvor meget priserne for at komme af med affald kan stige”, siger Flemming Madsen. Han bryder sig ikke om Henrik Horn Andersens dobbeltrolle som formand og advokat for fjernvarmens bestyrelse. ”Den dobbeltrolle klæder ikke Svendborg Fjernvarme. Derfor er jeg heller ikke enig med bestyrelsens beslutning om det”, siger han.

Flemming Madsen har imidlertid ikke været med til at drøfte sagen i Svendborg Fjernvarmes bestyrelse – fordi han bliver sendt uden for døren som inhabil på grund af sin dobbeltrolle med at skulle forsvare de økonomiske interesser hos både fjernvarmen og kommunen. Det samme sker ikke for bestyrelsesformand Henrik Horn Andersen, der ellers har en lignende dobbeltrolle – med som formand at varetage fjernvarmens økonomiske interesser og som advokat for fjernvarmen en interesse i at tjene mest muligt til sit advokatfirma.