Jobcenter-chef: Ingen døde og sårede

Fagforbundet 3F’s Nyhedsbrev har i denne uge sat kritisk spotlight på Jobcenter Svendborg – og med tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen påvist en eksplosiv stigning i antallet af sygemeldte borgere, som Jobcentret sender i fitness-træning hos de private firmaer Falck og Quick Care i motionscentret i Vestergade. Nyhedsbrevet har trukket nye, kritisable personsager frem i lyset – sådan som Svendborgs NetAvis har gjort det i flere måneder.

Jobcenter-chef Birgit Bagge siger til Nyhedsbrevet om en af sagerne: ”Og så er det heller ikke værre. Der var ingen døde og sårede”.

Den sag, hvor der ikke var nogen døde eller sårede, handler om 53-årige Gitte Nielsen, som var gået i glemmebogen hos Jobcenter Svendborg. ”På 16 måneder er hun ikke kommet et skridt nærmere et job, selv om hun meget gerne ville”, skriver Nyhedsbrevet. Hun rykkede selv flere gange Jobcentret, men først knap et halvt år efter sin sygemelding kom hun til møde. Hverken Gitte Nielsen eller hendes bisidder fra 3F fattede, hvad sagsbehandleren snakkede om på mødet – det viste sig, at sagsbehandleren slet ikke sad med Gitte Nielsens papirer, men med en anden persons. Det er den hændelse, Jobcenterchef Birgit Bagge har erkendt ikke er tilfredsstillende. Og Nyhedsbrevet citerer hende for at sige: ”Sagsbehandleren sad med en lægeerklæring, som ikke hørte til i den konkrete sag. Det har vi beklaget meget. Og det er altså, hvad der sker. Og så er det heller ikke værre. Der var ingen døde og sårede”. (Læs mere her).

Gitte Nielsen, tidligere rengøringsassistent, har været sygemeldt siden august 2009 med leddegigt og slidgigt i knæ, hænder og skulder.

To andre sager har Nyhedsbrevet 3F bragt frem i lyset i den forløbne uge. Begge om sygemeldte borgere, der er blevet sendt i aktivering – hos de private firmaer Falck og Quick Care i motionscentret i Vestergade.

55-årige Marianne Nielsen, ufaglært industriarbejder, fik smadret sin hånd på arbejdet i 2006. Hun fortsætte med at arbejde i lange perioder – trods tre operationer. Ved den sidste måtte en finger amputeres. Siden har hun været sygemeldt – med en depression oven i, siden Jobcentret i juli truede med at tage sygedagpengene fra hende. 3F klagede, og Marianne Nielsen har fået forlænget sygedagpengene. Nu har Jobcentret sendt hende til fitnesscentret. 10 timer om ugen frem til midt i januar. ”Jeg får rysteture om morgenen, når jeg skal af sted til fitness. Jeg laver ikke øvelser med hænderne. De hæver, bare jeg holder på stativet på løbebåndet”, siger hun til Nyhedsbrevet 3F. (Læs mere her).

58-årige Finn Andersen , tidligere tæppemontør med slidgigt, blev i foråret sendt i fitnesscentret af Jobcenter Svendborg, som også tager sig af sygemeldte borgere fra Langeland. Finn Andersen havde på det tidspunkt fået nej til førtidspension af Langeland Kommune. Derefter blev han af Jobcenter Svendborg beordret i fitnesscenter. En dag skulle han ligge på ryggen og lave nogle øvelser. ”Jeg var nær aldrig kommet op fra gulvet igen. Det gjorde forfærdelig ondt. De havde ikke set min lægejournal. Det var ikke nødvendigt, sagde de”, fortæller Finn Andersen til Nyhedsbrevet. Finn Andersen fik for nylig konstateret kræft i sin ene lunge. Han skal i kemo-behandling. Det ringede han og fortalte til Jobcentret. ”De sagde, at jeg nok stadig kunne have gavn af fitnessforløbet, men jeg sagde nej. Senere ringede de og sagde, at jeg alligevel ikke skal til fitness. Men de vidste ikke, om jeg kan få lov til at beholde mine sygedagpenge nu, hvor jeg ikke skal i aktivering”, fortæller han til Nyhedsbrevet. (Læs mere her).

Kommunen har en indlysende økonomisk interesse i at sende sygemeldte borgere i aktivering. Hvis en sygemeldt er i aktivering i 10 timer om ugen i mindst 10 uger, så skal kommunen kun betale 35 procent af sygedagpengene, mens staten betaler resten. Hvis en sygemeldt borger ikke er i aktivering, skal kommunen betale 65 procent, mens staten kun betaler 35 procent.

Fitness-aktiveringen er da også boomet i Svendborg Kommune, viser tal, som Nyhedsbrevet 3F har fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Tallet er vokset eksplosivt, siden kommunen indgik en aftale i marts med firmaerne Falck og Quick Care om fitness-aktivering i Vestergade. I februar i år var 63 sygemeldte borgere i aktivering. I marts var det 147 borgere. I maj var tallet 217. Og i september var det 138. (Læs mere her).

Så mange sygedagpenge-modtagere som overhovedet muligt skal i aktivering – det er kommunens politik. Og der er sat mål på for i år: Halvdelen af de sygemeldte skal i aktivering. Det tal er ikke blevet nået, fremgår det af en økonomirapport, som fremlægges tirsdag i næste uge for politikerne i Økonomiudvalget. Sådan hedder det i økonomirapporten: ”Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet, at målsætningen for antal aktiverede i 2010 er 50 procent. Den aktuelle aktiveringsgrad ligger på 35-38 procent. Fra marts blev der indgået kontrakt med Falck Jobservice og Quick Care, der i samarbejde er valgt til at levere aktiveringsforløbene. I budget 2011 er der forudsat en aktiveringsgrad på 40 procent”.

Hvor kommunen altså i stigende omfang sender sygemeldte borgere i fitnesscenter, så sender kommunen stadigt færre syge borgere på førtidspension. Det er også kommunens officielle politik – helt i overensstemmelse med VK-regeringen – at nedbringe antallet af førtidspensioner. Det er lykkedes over forventning, fremgår det af den seneste økonomirapport. I en sådan grad, så der i årets første ni måneder ”forventes en mindreudgift på 16,5  mio. kr.”