Det røde flertals venner kræver handling

Fagforeningerne i Svendborg lægger maksimalt pres på politikerne fra byrådets røde flertal inden byrådsmødet tirsdag aften. Fra fagbevægelsen er kravet til vennerne i byrådet klart og entydigt: Kommunens Borgerservice skal ændre sin politik overfor kontanthjælpsmodtagere. Borgerservice kalder – når rådighedsbeløbet for en kontanthjælpsmodtager udregnes – konsekvent fagforeningskontingent og efterlønsbidrag for unødvendige udgifter. Det skal være lige omvendt, mener fagforeningerne: Begge dele skal anerkendes som nødvendige udgifter.

Meldingen er enslydende fra formændene for tre af de største fagforeninger i Svendborg. Tonni Hansen, formand for 3F Sydfyn og LO Sydfyn, Lisa Pihl Jensen, formand for FOA, og Jørn Jensen, formand for Metal Sydfyn, vil have kommunen til at skifte kurs med det samme.

Svendborg Kommune har aldrig anerkendt kontanthjælpsmodtageres udgift til fagforening og efterløn som nødvendige. Og kommunens Borgerservice – bakket op af det socialdemokratiske byrådsmedlem Grete Schødts – har hævdet, at kommunen slet ikke må anerkende fagforeningskontingent og efterlønsbidrag som nødvendige udgifter.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har imidlertid nu – på et spørgsmål i Folketinget stillet af Enhedslistens Line Barfod – fastslået, at kommunerne selv må afgøre, hvad de vil anerkende som nødvendige udgifter for folk på kontanthjælp. At det altså er lovligt, hvad Svendborg Kommune gør i dag. Men at det også er lovligt at gøre det modsatte. Dermed er det op til byrådet at afgøre, om kommunen skal fortsætte den årelange praksis med ikke at anerkende de to udgifter. Eller om linjen skal ændres.

Byrådsmedlem Jesper Kiel, Enhedslisten, har til byrådsmødet tirsdag aften stillet forslag om, at kommunen ændrer sin linje – og fremover anerkender, at kontanthjælpsmodtageres udgift til fagforening og efterløn er nødvendige. Men der er splittelse og tøven i det røde flertal, der blev skabt i byrådet for et år siden. Den tidligere SF’er, løsgængeren Masoum Moradi, er direkte imod at ændre linjen. Og det røde flertal i byrådet er kun et flertal, hvis alle 15 står sammen – de borgerlige har 14 pladser i byrådet.

Socialdemokraten Grete Schødts har også været imod at ændre linjen, men hun er nu mere tøvende end direkte imod. Hun vil have konsekvenserne af forslaget undersøgt ordentligt og behandlet i Erhvervsudvalget, hvor hun selv er medlem: ”Hvor mange drejer det sig om, hvad vil det koste, har vi budget til det i år, hvornår skal vi i givet fald gøre det? Det er nogle af de spørgsmål, jeg vil have ordentligt belyst først”, siger Grete Schødts, der i øvrigt selv er tidligere fagforeningsformand.

Et andet socialdemokratisk byrådsmedlem, Flemming Madsen, er ikke spor i tvivl. ”Jeg synes, det er herligt, at ministeren har givet en så klar melding om, at der endelig er noget, vi selv må bestemme. Går vi ind for den danske model, så går vi også ind for at anerkende fagforeningskontingent og efterlønsbidrag som nødvendige udgifter. Ellers mener man jo ikke noget med den danske model”, siger Flemming Madsen, som i øvrigt er faglig sekretær i 3F.

Arne Ebsen, Tværsocialisterne, har tidligere oplyst, at han vil stå sammen med den røde blok i sagen – men at han ved for lidt om den til på forhånd at sige noget konkret. Derimod har SF meldt klart ud. SF vil støtte en ændring af linjen – altså støtte, at fagforeningskontingent og efterlønsbidrag anerkendes som nødvendige udgifter for kontanthjælpsmodtagere, har byrådsmedlem Bente Bondebjerg oplyst til netavisen. Bente Bondebjerg er i øvrigt kasserer i 3F.

I den svendborgensiske fagbevægelse er der ingen forståelse for, at – dele af – det røde byrådsflertal tøver i denne sag.

Formanden for Metal Sydfyn, Jørn Jensen, mener, at kommunen omgående skal skifte holdning til både efterlønsbidrag og fagforeningskontingent. ”Det handler jo om at få kontanthjælpsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet. Og det er altså op ad bakke, hvis folk ikke er med i en fagforening. Dem, der kommer i arbejde, kommer det altså i høj grad gennem deres fagforening”, siger Jørn Jensen, som i øvrigt er socialdemokrat.

”Men det røde byrådsflertal har jo ikke ligefrem taget imod beskæftigelsesministerens melding med kyshånd?”

”Nej, desværre. Det undrer mig meget. For selvfølgelig skal kommunen ændre sin politik på det her område”, siger Jørn Jensen.

Jørn Jensen, formand for Metal Sydfyn.

Formanden for FOA, Lisa Pihl Jensen, er lige så klar i sin melding til vennerne i byrådet. ”Det er for mig helt klart, selvfølgelig skal de to ting anerkendes som nødvendige udgifter. Det siger sig selv med efterlønsbidraget. Men det gør det også for fagforeningskontingentet. Hvor skulle folk ellers få hjælp i deres sager, sygedagpengesager f.eks. Kommunen beder jo folk på kontanthjælp melde sig ud af fagforening ved ikke at anerkende kontingentet som en nødvendig udgift. Det er altså ikke smart. Vi vil godt have den praksis ændret, tak”, siger Lisa Pihl Jensen, som i øvrigt er socialdemokrat.

Formanden for 3F, Tonni Hansen, har helt samme holdning. ”Og det undrer mig, at den røde blok i byrådet ikke omgående har sagt: Fint, når beskæftigelsesministeren siger sådan, så bakker vi op og ændrer linjen. Men det har det røde flertal ikke gjort. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Og jeg bliver skuffet, hvis ikke det sker”, siger Tonni Hansen, som i øvrigt er SF’er.