De bryder sig ikke om, hvad de ser – fra det socialdemokratisk ledede røde flertal på Rådhuset. Det er fagbevægelsen, der nu advarer bystyret. Fagbevægelsen bryder sig ikke om beslutningen om at lave en såkaldt prisafprøvning af noget af det arbejde, kommunens egne folk laver – en proces, der kan føre til at arbejdet overtages af private firmaer.

Fagbevægelsen tager prisafprøvning op på rødt topmøde

Af Frede Jakobsen

Det var ikke lige, hvad de havde forventet, formændene for Svendborgs to største fagforeninger. Faktisk havde de nærmest regnet med det modsatte, når nu deres venner fra de røde partier igen havde fået magten på rådhuset. Formanden for 3F, Tonni Hansen, og formanden for FOA, Lisa Pihl Jensen, bryder sig ikke om beslutningen i byrådets Økonomiudvalg om at prisafprøve kommunens Entreprenørafdeling og lønadministration. En proces, som kan føre til, at dette arbejde overtages af private firmaer. Allerede lørdag tager fagbevægelsen uenigheden op til diskussion med de røde partier.

Tre af de røde partier, Socialdemokraterne, SF og Liste T, står sammen med de borgerlige Venstre og Konservative bag beslutningen på det seneste Økonomiudvalgsmøde om at indlede en proces med prisafprøvning og konkurrenceudsættelse af netop Entreprenørafdelingen og lønadministrationen. Det sker umiddelbart efter måneders slagsmål om det genåbnede budget 2010, hvor det røde flertal har fjernet netop den prisafprøvning, som de borgerlige vedtog, mens de havde magten sidste år.

Udlicitering – eller prisafprøvning og konkurrenceudsættelse, som det nu kaldes – er ikke fagbevægelsens kop the. Og de to fagforeningsformænd, Tonni Hansen og Lisa Pihl Jensen, som også er henholdsvis formand og næstformand i LO Sydfyn, opfordrer deres røde venner på Rådhuset til at tænke sig om en ekstra gang, inden de går videre med projektet.

Det er kun et år siden, at det lykkedes LO Sydfyn for første gang nogensinde at samle alle de røde partier i Svendborg (og Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø) om et fælles dokument, ”Der er fremtid i fællesskabet”, op til den kommunale valgkamp senere samme år. Heri hed det bl.a.: ”Udlicitering skaber ofte utryghed i arbejdsforholdene og kan mindske mulighederne for indflydelse fra politikere, borgere og ansatte”.

På lørdag har LO Sydfyn et nyt møde med repræsentanter for alle de røde partier i de fire kommuner – for at følge op på det samarbejde, der blev indledt for et år siden. Og det politiske kursskifte fra de røde på rådhuset i Svendborg (bortset fra Enhedslisten, som er imod prisafprøvning) vil blive taget op på mødet, fortæller Tonni Hansen. Og Lisa Pihl Jensen tilføjer, at prisafprøvning ikke lige var det, man i fagbevægelsen havde regnet med som noget af det første fra det røde flertal.

”Entreprenørafdelingen er i forvejen noget af det mest prisafprøvede i hele kommunen. Og i en eventuel aftale med et privat firma kan man simpelthen ikke aftale alt det, der kan ske. Alt det har man i dag et godt og velfungerende beredskab i Entreprenørafdelingen til at tage sig af. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man ikke bare er glad for det. Og så jeg kan overhovedet ikke se nogen mening i, at kommunen vil bruge penge på at prøve det igen”, siger Tonni Hansen. Alene selve prisafprøvnings-processen – uanset, hvad den fører til – vil koste kommunen en masse penge.

Tonni Hansen advarer også imod den uro blandt medarbejderne, som politikerne skaber med en beslutning om prisafprøvning. Den samme advarsel kommer faktisk fra kommunens egen økonomidirektør, John Jensen, i et notat til politikerne. I notatet til Økonomiudvalget hedder det, at hvis politikerne følger den skitserede tidsplan for prisafprøvning ”så vil dette, på områder hvor kommunen i dag selv løser opgaven, bidrage til at skabe uro i organisationen”. Ifølge tidsplanen vil processen med prisafprøvning vare et år.

Iføle samme embedsmands-notat bliver en stor del af de opgaver, som egentlig hører under en Entreprenørafdeling, allerede i dag udført af private firmaer – cirka 50 procent. Notatet nævner også, at ”sidste gang, Svendborg Kommune have vintertjenesten i udbud” var det kommunens egen entreprenørafdeling, der vandt udbuddet.

”Jeg synes, og FOA synes, at det er en rigtig dårlig idé”, siger Lisa Pihl Jensens om politikernes beslutning om prisafprøvning. ”Jeg er generelt imod udlicitering. Vi betaler vores skat for at få en offentlig service. Jeg er imod, at nogen skal tjene på vores skattepenge. Og det skal et privat firma jo, hvis det overtager arbejdet”, siger hun.

Lisa Pihl Jensen synes, der er alt for mange eksempler på, at det går skidt med servicen og i øvrigt bliver meget dyrere, end man regnede med, når kommuner udliciterer. ”Da det skete med lønadministrationen i Københavns Kommune fik vores medlemmer lønsedler med alt fra 37 kroner i timen til 37.000 kroner i timen”, siger hun.

I notatet fra kommunens økonomidirektør nævnes det da også, at København og Albertslund kommuner ”har haft dårlige erfaringer” med udlicitering af lønadministrationen. ”I København kommune har det medført meget store meromkostninger” … ”Albertslund overvejer pt. At hjemtage opgaven”, hedder det bl.a. i notatet. Samtidig nævnes, at Odense, Greve, Frederiksberg og Odder har haft lønadministrationen i udbud. ”I alle fire kommuner er det en privat udbyder, som har vundet”, hedder det i notatet, der desuden fremhæver, at det har givet ”en større professionalisering, større fokus på omkostningerne, digitalisering af alle arbejdsgange”. Om det så samtidig er blevet billigere for kommunerne, det siger notatet ikke noget om.

Se også tidligere artikler om prisafprøvning: “Venstre glæder sig over Socialdemokraterne” 2. juni, “Markant S-byrådsmedlem går imod borgmesteren” 4. juni, “Fodslag i S-gruppen – sådan næsten da” 7. juni.