”Det er blevet værre. Meget værre”

Anders Bo Callesen. Foto: Søren Skarby

”Der kommer det ene mere absurde afslag efter det andet på at tildele førtidspension eller fleksjob. Tag nu et af de seneste eksempler med et medlem, der af sagsbehandleren på Jobcentret blev indstillet til fleksjob, men fik afslag, fordi der i papirerne var en udsagn fra en læge om, at han kunne gennemføre en operation. Den hjalp ikke. Operationen gjorde det værre for borgeren. Alligevel blev der igen givet afslag”.

Sådan siger Anders Bo Callesen, socialrådgiver i en af Svendborgs største fagforeninger, FOA. Han sidder med stakkevis af sager om medlemmer i FOA, som er kommet i klemme i det kommunale system – og f.eks. ikke kan få førtidspension eller fleksjob.

Kritikken af Svendborg Kommunes stramning af tildelingen af førtidspension er blevet en varm sag på rådhuset – specielt efter at fire folketingsmedlemmer fra S, SF, K og V tirsdag i TV 2/Fyn kritiserede Svendborg for at have strammet for meget (læs her). Kommunen udsendte onsdag en pressemeddelelse, hvor borgmesteren forsvarer kommunens politik og kalder folketingsmedlemmernes kritik ”uhørt”. Men samtidig bekræfter pressemeddelelsen, at der er sket en dramatisk reduktion i antallet af tildelte førtidspensioner – de blev halveret i 2010 i forhold til de tidligere år.

I fagbevægelsen i Svendborg har der i det sidste år lydt skarpere og skarpere kritik af det kommunale Jobcenter – og af kommunen i det hele taget for at tage mere hensyn til pengekassen end til mennesker, der er blevet syge. På FOA’s generalforsamling i sidste uge sagde formanden Lisa Pihl Jensen i sin beretning om arbejdet i 2010 bl.a.: ”Igen i 2010 har FOA haft et kritisk syn på jobcentrenes virke overfor vores medlemmer, og vi har haft mange dialoger med mange forskellige repræsentanter fra jobcentrene. Gennem hele året har der jævnligt været møder med Jobcentret i Svendborg, hvor enkeltsager, der er gået i hårdknude, har været drøftet. Vi må indrømme, at det er meget svært at blive lyttet til. Mange sygemeldte får stoppet deres sygedagpenge, og efter vores vurderinger er det i flere tilfælde på et forkert grundlag, og vi har anket mange sager”.

Efter skarp kritik fra en række fagforeninger lovede den ansvarlige politiker, formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Grete Schødts (S), tidligere i år, at der ville ske forbedringer. ”Vi skal tage kritikken til os og gøre det bedre. Det gør vi nu”, sagde hun.

Men det er ikke blevet bedre i 2011, siger den medarbejder i FOA, som sidder med alle sagerne, Anders Bo Callesen. ”Det er blevet værre. Meget værre. Det er, som om de i pensionsudvalg og fleksjobudvalg sidder og kigger efter den ene af 200 linjer i en indstilling, som de kan bruge til at give afslag”.

127 borgere fik i 2010 tilkendt førtidspension af Svendborg Kommune. Det er en halvering i forhold til de foregående år. 246 borgere fik tilkendt førtidspension i 2009. Og i 2008 var det 258 borgere. Det vil med andre ord sige, at hvor der i både 2008 og 2009 blev tilkendt 20 førtidspensioner om måneden, så var det tal sidste år reduceret til 10 om måneden.

I pressemeddelelsen oplyser Svendborg Kommune, at 64 borgere i 2010 fik afslag på førtidspension. Det vil med andre ord sige, at pensionsudvalget i 2010 har taget stilling til i alt 191 sager. Et tal, der altså er mindre end tallet de foregående år, hvor borgere faktisk fik tilkendt førtidspension. Færre ansøgninger når altså frem til pensionsudvalget – hvilket svarer til kritikken fra fagbevægelsen af, at sygemeldte borgeres sager bliver trukket i langdrag med bl.a. den ene arbejdsprøvning efter den anden.

I kommunens pressemeddelelse nævnes det også, at de 64 afslag blev anket. Og at tre af afgørelserne derefter blev ændret, mens 11 blev sendt retur til kommunen til fornyet behandling. I pressemeddelelsen citeres formanden for pensionsudvalget, centerleder Laila Hansen fra kommunens socialfaglige center, for at sige, at ”vi følger reglerne og den opstramning på området, som Ankestyrelsen har sendt ud til alle landets kommuner”. Og hun citeres også for, at kommunen får ”medhold i stort set alle sager”, som ankes. Tidligere har politikere også forsvaret kommunens strammere linje med, at det er lovgivningen, der er strammet.

”Men lovgivningen er ikke strammet. Nej, det er tolkningen af lovgivningen, der er blevet strammet. Al den her sociale lovgivning handler om tolkning. F.eks. kan man i en sag om en borger tolke det sådan, at vedkommende måske kan få det bedre om fem år og derfor ikke kan få førtidspension. Og hvem kan modbevise det”, siger Anders Bo Callesen, socialrådgiver i FOA.

At Svendborg Kommune således får ret i sager, hvor borgere har anket et afslag, betyder blot – som flere kritikere har påpeget – at afslaget ligger inden for lovens rammer. Men at det også ville have været indenfor lovens rammer at sige ja til f.eks. førtidspension.

Kommunens pressemeddelelse afviser, at formålet med at skære ned på antallet af nye førtidspensioner er at spare penge: ”Der er ikke indlagt besparelser på budgetterne, men det er klart, at når praksis ændres, påvirkes udgifterne til førtidspension, kontanthjælp og andre ydelser”.  Borgmester Curt Sørensen har desuden i en mail til netavisen desuden forklaret: ”Økonomistyringen af indsatsen i vores jobcenter og af vores tilkendelsespraksis på førtidspensionsområdet sker ikke med afsæt i udmeldte sparemål, men på baggrund af et estimat over antallet af borgere, som forventes at være omfattet af de respektive ydelser”.  Ikke desto mindre er der i kommunens beskæftigelsesplan absolut ikke tale om et estimat – det vil sige et statistik skøn over, hvordan det vil gå i løbet af året. Beskæftigelsesplanen indeholder helt konkrete måltal for, hvor langt antallet af førtidspensioner skal ned.

Læs hele pressemeddelelsen fra Svendborg Kommune:

“Folketingspolitikere som sagsbehandlere

Fire fynske folketingspolitikere valgte at optræde som sagsbehandlere, da de tirsdag aften på TV2 Fyn kommenterede Svendborg Kommunes praksis omkring tildeling af førtidspensioner.

– Det virker helt uhørt, og er ikke med til at styrke tilliden til det samarbejde, som vi som kommune også gerne vil have med vores folketingspolitikere, siger borgmester Curt Sørensen, Svendborg Kommune.

I indslaget blev der stillet spørgsmålstegn ved om Svendborg Kommune administrerer sagerne om førtidspension efter reglerne – herunder om borgernes retssikkerhed bliver krænket. De fire folketingspolitikere Vivi Kier, (Kons), Carsten Hansen, (S), Karsten Hønge (SF) og Erling Bonnesen (V) var alle skeptiske overfor den måde, som Svendborg Kommune håndterede førtidspensionssagerne på.

– Vores vurdering er, at vi følger reglerne, og den opstramning på området, som Ankestyrelsen har sendt ud til alle landets kommuner. Samtidig er Svendborg Kommune blevet målt på de sager, der ankes til de sociale nævn. Her får Svendborg Kommune medhold i stort set alle sagerne, siger centerleder Laila Hansen, socialfagligt center i Svendborg Kommune.

I 2010 fik 127 personer tilkendt førtidspension i Svendborg Kommune. 64 fik afslag og valgte anke, heraf blev tre sager ændret. Mens 11 sager blev sendt retur til fornyet behandling i de to første kvartaler af 2010.

– Det undrer mig, at de fire folketingsmedlemmer på meget ufuldstændigt grundlag kan sagsbehandle for åben skærm. Det kræver et grundigt kendskab til sagernes indhold, og man kan ikke konkludere på et to minutters indslag i tv, siger Curt Sørensen.

Påstanden om, at Svendborg Kommune har ændret praksis med det formål, at spare penge på budgettet er ikke korrekt. Der er ikke indlagt besparelser på budgetterne, men det er klart at når praksis ændres, påvirkes udgifterne til førtidspension, kontanthjælp og andre ydelser”.