Søren Søndergaard.

Af Søren Søndergaard

I november sidste år kunne den italienske revisionsret berette, at der over en årrække var blevet udbetalt mere end 2 millioner euro (cirka 15 millioner kroner) fra EU’s landbrugsfonde til kendte medlemmer af den italienske mafia.

En del af disse penge er oven i købet blevet udbetalt til mafia-medlemmer, mens de sad i fængsel. F.eks. til et medlem af ”Ndrangheta”-organisationen, Antonio Piromalli, som i 2005, 2008 og 2009 fik udbetalt 25.750 euro. Og i 1997 fik Gaetano Riina, bror til den legendariske sicilianske mafia-leder, udbetalt 42.000 euro.

EU bruger sine penge på mange tossede ting. Men ligefrem at udbetale penge til kendte medlemmer af en kriminel forbrydersammenslutning, synes jeg måske nok, er lige i overkanten.

Derfor stillede jeg i december et spørgsmål til EU-kommissionen, om den kunne redegøre nærmere for denne sag, herunder om den kunne garantere, at der ikke også i 2010, 2011 og 2012 var blevet udbetalt penge fra EU-budgettet til den italienske mafia. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2012-010862+0+DOC+XML+V0//DA&language=DA

Og da jeg nok havde på fornemmelsen, at EU-kommissionen ville slå syv kors foran sig og skyde ansvaret over på de italienske myndigheder, så stillede jeg for en sikkerheds skyld også følgende afsluttende spørgsmål: ”Har Kommissionen til hensigt at standse alle betalinger til Italien, indtil den italienske stat har afgivet en omfattende forklaring på, hvorledes og hvorfor der blev udbetalt EU-midler til mafiaen”?

For nylig kom så svaret. Og ganske rigtigt: ”Ud fra princippet om delt forvaltning af EU-midler er det medlemsstaterne, som er ansvarlige for udbetalingen af EU-landbrugsstøtte til støttemodtagerne, herunder de tilknyttede kontrolforanstaltninger”, forklarede EU-kommissionen i sit svar. (http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2012-010862&language=DA)

Det skal selvfølgelig ikke forstås på den måde, at EU-kommissionen ligefrem støtter udbetaling af EU-midler til kriminelle organisationer, og i svaret hed det da også, at ”under alle omstændigheder vil Kommissionen følge op på spørgsmålet, som det ærede medlem har rejst, med de kompetente italienske myndigheder”.

Men hvad så indtil de italienske myndigheder en gang ad åre har afleveret en forklaring på, hvorfor der er blevet udbetalt EU-midler til mafiaen? Vil EU-kommissionen bare lade kontanterne flyde videre til mafiaen – med den italienske stat som mellemmand – eller vil den smække kassen i?

Desværre ikke det sidste. Eller sagt med EU-kommissionen egne ord i svaret til mig: ”På grund af de forskellige ansvarsområder i forvaltningen af EU-midler ser Kommissionen ingen anledning til at afbryde udbetalingerne til Italien i det foreliggende tilfælde”.

Og hvad kan man så lære af det? Ja, man kan i hvert fald lære, at der er et eller andet galt med EU’s støtteregler, når penge fra EU’s skatteborgere kan ende i lommen på kendte medlemmer af organiseret kriminalitet. Og man kan også lære, at EU-kommissionen tydeligvis ”ingen anledning” ser til at lukke for kassen, når de bliver præsenteret for, at det sker.

Måske kunne man have forestillet sig, at EU-lederne på deres økonomi-møde i torsdag-fredags havde diskuteret og vedtaget et sæt krystalklare retningslinjer for, hvordan det fremover forhindres, at dele af de næste 7 års EU-budget på godt 7.000.000.000.000 kroner ender i lommerne på organiserede kriminelle. Og naturligvis også nogle klare sanktioner overfor lande, hvor det alligevel sker.

Men nej. Topmødet var mere optaget af, at få EU’s budget strikket sammen på en sådan måde, så alle 27 EU-ledere kunne komme hjem til deres respektive lande og fremlægge resultatet som en stor sejr.

Og mafiaen griner hele vejen hen til banken!

(Søren Søndergaard er medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægensen mod EU).